Andrew’s Pitchfork Indicator - Reversal Forex Trading Signals

Wskaznik Widel Andrewsa

0 0 Vote
Instructor

Wskaznik Widel Andrewsa

 Trening Finansowy od PFOREX

Czterdziesta szósta lekcja Treningu Forex

Witamy ponownie na profesjonalnym treningu w rynkach finansowych Forex. Na tej lekcji omówiony zostanie w szczegółach wskaźnik Wideł Andrewsa.

Widły Andrewsa

            Widły Andrewsa to rozpowszechniony wskaźnik na rynkach finansowych, który pokazuje wsparcie, opór oraz poziomy zwrotów i kontynuacji. Szczyty i doliny to osie obrotów fal, które mogą uszczegółowić poziomy wsparcia i oporu. Przyszły trend rynkowy może zostać przewidziany poprzez użycie najświeższej osi obrotu wraz ze wskaźnikiem Wideł Andrewsa, dostępnym na platformie MT4.  Te trzy obroty nazywa się Punktem Wejściowym, Wysokim obrotem i Niskim obrotem. Tak jak w sekwencji Fibonacciego, Widły Andrewsa pochodzą z uniwersalnego porządku i systemu, więc są one jedną z najlepszych strategii finansowych na rynku. Pierwsze założenie tej strategii zakłada, że w 85% wypadków, cena rynkowa wróci do drugiej linii i ją dotknie. Na dodatek, Widły można wykorzystać do wykrycia kierunku trendu, a RSI lub Stochastic mogą być wykorzystane do uszczegółowienia rejonów nasycenia.

Andrew’s Pitchfork Indicator - Support and Resistance Levels - Reversal and Continuation Trading Signals

Przydatnych będzie parę przykładów na MT4. Punkt osi obrotu może zostać zaznaczony przez tradera do uproszczenia nakreślenia Wideł Andrewsa. Wzór Wideł Andrewsa może być wstawiony z przycisku paska narzędzi. Jeśli trader nie może znaleźć go na pasku narzędzi, to można kliknąć prawym przyciskiem na pasek, a przycisk Wideł może być dołączony z okna dostosowania. Na przykład na trendzie rosnącym, trader może wykryć trzy obroty, których można użyć do nakreślenia wzoru Wideł Andrewsa. Po wciśnięciu wstawionego przycisku, trader musi wybrać trzy punkty na wykresie, by ustalić obroty. Trzy równoległe linie zostaną nakreślone na trzech obrotach. Pierwszy i trzeci punkt są na trendzie rosnącym, gdy punkt drugi jest na trendzie malejącym. By uszczegółowić pierwsze założenie, kolejny przykład może zostać nakreślony. Na trendzie malejącym, o ostrym nachyleniu, można nakreślić wzór Wideł Andrewsa. Po tym, jak cena wróciła do trzeciego obrotu, nie mogła już dotknąć drugiej linii przez pochyłe zbocze.

Andrew’s Pitchfork Indicator - Awesome Oscillator and Fibonacci Levels - Reversal Points

Punkty ekwiwalentne do punktów 2 i 3 na Widłach Andrewsa na wykresie wskaźników mają inne fazy. Najwyższy szczyt i najniższa dolina nazywają się Wysoko i Nisko.

Poprzedni przykład wyjaśnił różne fazy drugiego i trzeciego zwrotu na wykresie wskaźników. Trader może nakreślić poziomą Linię Trendu, by znaleźć Wysoki i Niski na trendach. Tak więc, wybranie 3 obrotów w sekcjach może być ułatwione poprzez użycie poziomych Linii Trendu. Obroty są poprawnie wybrane na tym przykładzie.

Jeśli cena dotyka drugiej linii, kierunek trendu zmieni się na lub po przejściu punktu w więcej niż 65% przypadków. Na przykładzie MT4, cena zmieniła kierunek przed dotknięciem drugiej linii.

Andrew’s Pitchfork Indicator - Trigger Line - High and Low Trends - Breakout and Cross Point

 Pierwszy i trzeci obrót mają tę samą fazę na wykresie wskaźników, gdy drugi obrót ma fazę przeciwną. Na przykładzie MT4, pierwszy i trzeci obrót są pod poziomem 0, gdy drugi obrót jest powyżej tej linii we wskaźniku.

Jeśli trader połączy pierwszy i trzeci obrót Linią Trendu, można uformować linię Alarmową (trigger line), która ma efekt wsparcia lub oporu na cenę rynkową. Na platformie MT4, linia Alarmowa może być nakreślona przez linię Trendu, która zostanie omówiona później. Rekomenduje się modyfikowanie punktów Wideł Andrewsa w krótszych przedziałach czasu, by uzyskać precyzyjniejsze rezultaty. Na przykładzie MT4, przedział czasu wynosił D1, który mógł być zmieniony na H4. Po ustawieniu nowego przedziału czasu, trader może wybrać precyzyjniejsze obroty wzoru Andrewsa. 

Andrew’s Pitchfork Indicator - Trigger and Trend Line - Candlestick Pattern Confirmation

Idealnymi warunkami tego wzoru jest sytuacja, gdy pierwszy obrót jest poza poziomym kanałem drugiego i trzeciego obrotu, jednak jeśli jest on w tym regionie, wtedy moc Wideł Andrewsa spadnie. Przykład z MT4 pokazuje, że pierwszy obrót jest poza regionem pomiędzy obrotem dwa i trzy. Kolejny przykład zostanie przywołany, by sprawdzić sytuację, w której pierwszy obrót jest w regionie pomiędzy punktami obrotu dwa i trzy. Pomimo mniejszej siły, ten wzór ma prawdziwe przewidywanie. Trader może przesunąć pierwszy obrót do innego szczytu, który jest poza kanałem między dwójką a trójką.

Trader może nakreślić wzór Fibonacciego na obrocie dwa i trzy, by sprawdzić, czy trzeci obrót został poprawnie wykryty. Jeśli cena wraca przed poziom 38.2%, wtedy trzeci obrót został poprawnie wykryty. Na MT4 można umieścić wzór Wideł Andrewsa. Wzór Fibonacciego może zostać nakreślony od drugiego do trzeciego obrotu. Ceny wróciły do poziomu 38.2%, więc trzeci obrót jest do zaakceptowania.

Andrew’s Pitchfork Indicator - Pivot Levels, Fibonacci Pattern, Moving Average Convergence Divergence

Na Byczym trendzie, niższa linia używana jest do generowania sygnałów zleceń, gdy wyższa linia stosowana jest do tego samego na trendach Niedźwiedzich. Na przykładzie, sygnał może być generowany przez niższą linię od trzeciego obrotu. Na kolejnym przykładzie, najwyższa linia używana jest przy trendach Niedźwiedzich do uzyskiwania sygnałów i przewidywań.

 Na tym kończy się dzisiejsza lekcja, zapraszamy na kolejną.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates