Andrew’s Pitchfork Supplementary Lines and Signals - Forex Market

Pomocniczne Linie i Sygnaly Widel Andrewsa

0 0 Vote
Instructor

Pomocniczne Linie i Sygnaly Widel Andrewsa

Trening Finansowy od PFOREX

Czterdziesta Dziewiąta sesja treningu Forex

Witamy ponownie na profesjonalnym treningu w rynkach finansowych Forex. Na tej lekcji omówione zostaną linie pomocnicze i sygnały Wideł Andrewsa.

Pierwszy typ ? Linia Uzupełniająca

W byczym wzorze, jeśli cena oscyluje nad trzecią linią zwrotu, a następnie w końcu przełamuje tę linię Niedźwiedzią świecą, wtedy generuje się prawidłowy sygnał Sprzedaży, tylko jeśli fluktuacja cen nie była w stanie przełamać linii pomiędzy pierwszą a trzecią linią zwrotu. Niedźwiedzia świeca musi zamykać się poniżej trzeciej linii zwrotu.  

W Niedźwiedzim trendzie, jeśli cena oscyluje pod trzecią linią zwrotu, a następnie przełamuje tę linię Byczą świecą, wtedy poprawny sygnał Kupna jest generowany tylko jeśli fluktuacja nie była w stanie przełamać linii pomiędzy pierwszą a trzecią linią zwrotu. Bycza świeca musi zamknąć się powyżej trzeciej linii zwrotu.

Na wykresie MT4 znajdują się Bycze Widły Andrewsa. Cena oscylowała pomiędzy linią ? a trzecią linią zwrotu, następnie przełamała trzecią linię zwrotu i zaczęła zmierzać ku dołowi.  

Andrew’s Pitchfork Supplementary Lines and Signals - Bullish and Bearish trend - Awesome Oscillator

Drugi typ ? Sygnał Uzupełniający

W Byczym wzorze, po tym, gdy cena dotknęła pierwszą linię zwrotu i kierowała się w dół, jeśli GAP pojawia się w cenie rynkowej, a trend kontynuuje swój ruch w dół, wtedy generuje się sygnał Sprzedaży, a trader może złożyć zlecenie Sprzedaży, z ceną TP na trzeciej linii zwrotu, a ceną SL na pierwszej linii zwrotu.

W Niedźwiedzim wzorze, po tym, gdy cena dotknęła pierwszą linię zwrotu i zmierza w górę, jeśli GAP pojawi się w cenie rynkowej, a trend kontynuuje ruch w górę, wtedy generuje się sygnał Sprzedaży, a trader może złożyć zlecenie Sprzedaży z ceną TP na trzeciej linii zwrotu, a ceną SL na pierwszej linii zwrotu.

Andrew’s Pitchfork Supplementary Lines and Signals - Fibonacci Levels Confirmations

Trzeci typ ? Sygnał Uzupełniający

W Byczym wzorze, po tym, gdy cena rosła w kierunku pierwszej linii zwrotu, ale nie osiągnęła jej, jednocześnie jeśli Wysoka świecy doszła blisko lub dotknęła ją i wróciła do niższej ceny, wtedy trader może złożyć zlecenie Sprzedaży poniżej tej świecy. Taka świeca, jak Spadająca Gwiazda, pokazuje tendencję rynkową w dół. Cena TP jest na trzeciej linii zwrotu, gdy cena SL jest na pierwszej linii zwrotu.

W Niedźwiedzim wzorze, po tym gdy cena opada w stronę pierwszej linii zwrotu, jeśli nie dotyka tej linii, a jednocześnie tylko Niska świecy, jak Młot, zbliża się lub dotyka ją, a następnie wraca do ceny, wtedy trader może złożyć zlecenie Kupna powyżej tej świecy. Taka świeca pokazuje punkt zwrotu w cenie rynkowej. Cena TP jest na trzeciej linii zwrotu, gdy cena SL jest na pierwszej linii zwrotu.

Andrew’s Pitchfork Supplementary Lines and Signals - Pivot Levels, Trading Analysis, Candlesticks Pattern

Na wykresie Ropy Naftowej, w tygodniowym przedziale czasu, jest opadający wzór Andrewsa. Cena Wysoka Świecy podeszła blisko pierwszej linii zwrotu, następnie wystąpiła silna Bycza świeca. Cena wzrosła i przekroczyła trzecią linię zwrotu, więc trader mógł złożyć zlecenie Kupna powyżej tej świecy.

Trader musi często ćwiczyć, by być w stanie wykryć dodatkowe linie i sygnały wraz z liniami wsparcia i oporu, które wpływają na sygnały osiągane ze wzoru Wideł Andrewsa. Wzór Wideł Andrewsa często formuje się wraz ze wzorami Podwójnego Szczytu i Doliny. Tak więc trader może osiągnąć cenę SL ze wzoru Andrewsa, gdy cena TP byłaby osiągalna ze wzoru Podwójnego Szczytu/Doliny.

Na tym kończy się obecna lekcja, zapraszamy na kolejną.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates