Breakaway Rising and Falling Three Methods Candlesticks - Forex

Breakaway-Trzy-Metody-Wschodzace-i-Opadajace

0 0 Vote
Instructor

Breakaway-Trzy-Metody-Wschodzace-i-Opadajace

Sześćdziesiąta Czwarta lekcja treningu Forex

Witamy ponownie na profesjonalnym treningu w rynkach finansowych Forex. Na tej lekcji omówione zostaną świece Breakaway ? Trójka Hossy i Trójka Bessy. 

Niedźwiedzi Breakaway

Wzór Niedźwiedziej świecy Breakaway ukazany jest na lewym wykresie, formuje się na trendzie rosnącym i składa się z trzech łączących się Byczych świec o małych korpusach, Wysokiej i Niskiej, po której następuje Długa Niedźwiedzia świeca. Środkowa świeca w tym Byczym 3 zestawowym wzorze może również być Niedźwiedzia. Ostatnia Niedźwiedzia świeca musi mieć cenę Zamknięcia niższą niż cena Otwarcia pierwszej świecy w tym zestawie, również cena Niska Niedźwiedziej świecy musi być niższa niż cena Niska ostatniej Niedźwiedziej świecy. Trader może umieścić zlecenie Sprzedaży poniżej Niskiej ceny ostatniej Niedźwiedziej świecy. Jeśli trader założy, że długość Niedźwiedziej świecy wynosi X, wtedy cena TP powinna być X punktów pip niżej niż cena wejściowa, gdy cena SL jest wyżej niż cena Wysoka Niedźwiedziej świecy.

Breakaway Rising and Falling Three Methods Candlesticks - Take Profit and Stop Loss Prices

Niedźwiedzia Trójka Bessy

Wzór świec Niedźwiedziej Trójki Bessy formuje się na trendzie malejącym. Po Niedźwiedziej świecy, 3 połączone, małe Bycze świece formują się, po których nastaje Długa, Niedźwiedzia świeca. Środkowa świeca zestawu trzech Byczych świec może być również Niedźwiedzia. Cena Niska ostatniej Długiej Niedźwiedziej świecy powinna być niżej niż cena Niska pierwszej Byczej świecy. Również cena Zamknięcia ostatniej Niedźwiedziej świecy powinna być niższa niż cena Niska pierwszej Byczej świecy. Trader może umieścić zlecenie Sprzedaży poniżej ostatniej Niedźwiedziej świecy. Jeśli trader założy, że długość Niedźwiedziej świecy to X, wtedy cena TP powinna być X punktów pip poniżej ceny wejściowej, gdy cena SL powinna być wyżej niż cena Wysoka Niedźwiedziej świecy.

Breakaway Rising and Falling Three Methods Candlesticks - Bullish and Bearish Trend - Reversal Signals

Byczy Breakaway

            Wzór Byczej świecy Breakaway może uformować się na malejącym trendzie i identyfikuje jego punkt zwrotny. Tak jak Niedźwiedzi Breakaway na trendzie rosnącym, wzór ten składa się z trzech małych, połączonych świec, lecz w Niedźwiedzim Formacie następuje po nich Długa Bycza świeca. Środkowa świeca w zestawie trzech Niedźwiedzich świec również może być Bycza. Ostatnia Bycza świeca musi mieć cenę Zamknięcia wyższą niż cena Otwarcia pierwszej Niedźwiedziej świecy w zestawie trzech świec, również cena Wysoka Byczej świecy musi być wyższa niż cena Wysoka Niedźwiedzich świec. Trader może złożyć zlecenie Kupna z ceną wejściową wyższą niż cena Wysoka ostatniej Byczej świecy. Jeśli trader założy, że długość Byczej świecy to X, to cena TP będzie X punktów pip wyżej niż cena wejściowa, gdy cena SL będzie niżej niż cena Niska Byczej świecy. 

Breakaway Rising and Falling Three Methods Candlesticks - High and Low Prices of Bearish and Bullish Patterns

Bycza Trójka Hossy

Wzór świec Byczej Trójki Hossy formuje się na trendzie rosnącym. Po Byczej świecy, 3 połączone, małe Niedźwiedzie świecy formują zestaw świec, po którym następuje Długa Bycza świeca. Środkowa świeca zestawu 3 Niedźwiedzich świec może być też Bycza. Wysoka cena ostatniej Długiej Byczej świecy powinna być wyższa niż Wysoka cena pierwszej Niedźwiedziej świecy. Również, cena Zamknięcia ostatniej Byczej świecy musi być wyższa niż cena Otwarcia pierwszej Niedźwiedziej świecy. Trader może złożyć zlecenie Kupna powyżej ostatniej Byczej świecy. Jeśli trader założy, że długość Byczej świecy to X, wtedy Cena TP jest X punktów pip wyżej niż cena wejściowa, gdy cena SL jest niżej niż cena Niska Byczej świecy.

Breakaway Rising and Falling Three Methods Candlesticks - Buy and Sell Signals - Continuation Trades

Wzór Breakaway jest identyczny z wzorem Trzech Metod, jednak Breakaway występuje w rejonie odwrócenia, gdy Trzy Metody to wzór kontynuacji.

Na tym kończy się dzisiejsza lekcja, zapraszamy na kolejną.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates