Brokerage and Currency Types - Floating and fixed-rate

Maklerstwo i Rodzaje Walut

0 0 Vote
Instructor

Maklerstwo i Rodzaje Walut

Szósta sesja Treningu Forex

Witamy ponownie na profesjonalnym treningu o rynku finansowym Forex.

W tej sesji omówimy Maklerstwo, Rodzaje Walut i wolumen obrotu na Forexie. 

Banki, Instytucje Finansowe i Brokerzy

Najpierw Banki. Mogą one, posiadając odpowiednie licencje i zezwolenia, oferować różne usługi swoim klientom. Umożliwiają swoim klientom i innym brokerom kupno i sprzedaż. Wszechstronność i różnorodność banków jest niska, ale mają one dużą możliwość oferowania różnych transakcji swoim klientom.

Broker jest bankiem lub instytucją, która oferuje usługi na rynkach finansowych. Broker zagraniczny, jak Forex, oferuje wszystkie różne usługi finansowe jednocześnie jak inni, na przykład CITI Bank i Deutsche Bank. Banki te są wśród 5 największych banków świata.

Prywatne Maklerstwo

Po drugie, prywatne Maklerstwo, które oferuje usługi na rynkach finansowych. Są to lokalni brokerzy, którzy w praktyce są zagranicznymi dealerami walutowymi lub bankami, oferującymi tylko usługę wymiany walut.

Brokerage and Currency Types - Financial Service Institute - Brokerage Firm Definition

Istnieją też maklerzy giełdowi, którzy zajmują się głównie, jeśli nie wyłącznie, rynkiem akcji. Istnieją także maklerzy zagraniczni, jak Forex.com, oferujący wszystkie rodzaje usług finansowych jednocześnie, włączając w to rynek akcji. Znanymi maklerami tego typu są FXPro, Fibo Group oraz HotForex.

Omówimy teraz wolumen obrotu na rynkach finansowych, w szczególności Forex. Rynek ten jest siecią międzybankową, na której każdego dnia od 2008 roku mają miejsce transakcje za 1.7 miliarda dolarów. Wzrost świadomości wśród ludzi na temat finansów i ciągły rozwój technologii stwarzają możliwości do osiągnięcia zysków z tych rynków. Obecnie, przy dominacji Internetu, chińskich banków i nowymi handlującymi, dzienne transakcje urosły do prawie 3.2 miliarda dziennie w 2013 roku. Jest to wzrost o 1.5 miliarda dolarów w 5 lat.

Brokerage and Currency Types - Monetary Institutions and Forex Broker Policy

Aby określić wartość rynku, kilka punktów trzeba wziąć pod uwagę.

Po pierwsze, cena rynkowa zmienia się płynnie. Opiera się to na popycie i podaży pomiędzy kupującymi i sprzedającymi na rynku.

Po drugie, nie ma limitu wzrostu lub spadku ceny.

Określanie ceny rynkowej na rynkach międzynarodowych nie zależy od jednej organizacji, lecz opiera się na podaży i popycie pomiędzy bankami i instytucjami finansowymi. Można to porównać do ceny domów, gdzie jedna organizacja nie jest w stanie zmieniać cen.

Brokerage and Currency Types - Types of Foreign Currencies - Floating and Non-floating Currency

Powtórzmy, cena się ciągle zmienia ze względu na obecność kupujących i sprzedających na rynku.

Organizacje i instytucje mogą tylko nakierowywać trend rynkowy. Na wartość rynkową wpływ mają podatki, krajowe i międzynarodowe wiadomości finansowe.

Rodzaje walut

Waluty obce są podzielone na dwie grupy: waluty o kursie płynnym i niepłynnym.

Waluty o płynnym kursie to te, których cena opiera się na popycie i podaży, tak jak USD, GBP i  JPY.

Waluty o kursie niepłynnym to takie, których cena jest kalkulowana przez rządy i banki centralne.

Brokerage and Currency Types - Major, Floating and Non-Floating Currencies in Financial Markets

 Tylko waluty o płynnym kursie są dostępne do handlu na rynku FOREX.

Na tym kończymy naszą sesję. Do następnego razu i następnej sesji, trzymajcie się.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates