Complementary Definitions in Financial Market - Hedge Definition

Uzupełniające Definicje na Rynku Finansowym

0 0 Vote
Instructor

Uzupełniające Definicje na Rynku Finansowym

Piąta sesja Treningu Forex

Witamy ponownie na profesjonalnym treningu o rynku finansowym Forex.

 W tej sesji przyjrzymy się Uzupełniającym Definicjom Rynku Finansowego; swap, prowizja, hedging, carry Trade oraz efekt swapu. Jak już wspominaliśmy w poprzedniej sesji, są różne sposoby, w jakie broker może uzyskać zysk. Jednym z nich jest spread, a kolejnym prowizja, czyli opłata pobierana przez agenta lub firmę agenta za umożliwienie transakcji między kupującymi i sprzedającymi. Zazwyczaj ma miejsce na kontach futures i jest jednorazową płatnością.

Prowizja

Prowizja jest bardzo podobna do tego, co musiałbyś zapłacić w przypadku kupna lub sprzedaży domu przy pomocy agenta nieruchomości. Jeśli spojrzymy na platformę i skupisz się na przeprowadzonej transakcji ropy naftowej, zauważysz, że prowizja została zapłacona i jest powiązana z transakcjami futures; nie ma śladu prowizji przy transakcjach na rynku walutowym. Istnieją dwa rodzaje kont, którym się jeszcze nie przyjrzeliśmy: - NDD (No Dealing Desk) oraz ECN (Electronic Communication Network). Na tych kontach istnieje prowizja dla brokera za handel walutami obcymi, tak jak przy handlu transakcjami futures. Omówimy tego rodzaju konta w szczegółach w przyszłości.

Swap

 Pokrótce omówiliśmy swap w poprzedniej sesji, jednakże, jako że jest to dość istotny i skomplikowany temat, wgłębimy się w niego trochę bardziej tym razem. Swap lub ustalona stawka stopy procentowej jest opłatą, jaką wnosi się za długie transakcje. Stawka swap jest obliczana o północy każdego dnia, zgodnie z czasem serwera brokera. Transakcje, jakie były otwarte przed 00:00 i są nadal otwarte po tej godzinie podlegają stawce swap. Sprawdzimy teraz, jak swap jest obliczany.

Complementary Definitions in Financial Market - Commission and Fee - Order Specification Table

 Na przykład, w AUDUSD, AUD stopa procentowa wynosi 2.5 procent minus stopa procentowa USD, wynosząca aktualnie 0.25 procenta. Na podstawie tej formuły, różnica między stopami procentowymi AUD i USD wynosi 2.5 minus 0.25 procenta, czyli 2.25 procenta. Jak już wspominaliśmy, każdy lot dolarowy to 100,000, jeśli pomnożymy to przez 2.25% otrzymamy roczny swap 2250 dolarów; jeśli podzielimy to przez 360, aby odzwierciedlić dzienne wartości, otrzymamy około 6.25 dolara wartości swap, która zostanie pobrana lub dodana do twojego konta. Zależy to od tego, czy kupujesz czy sprzedajesz w swojej transakcji. Gdy kupujesz po wyższej stopie procentowej swap będzie pozytywny, a jeśli kupujesz po niższej stopie procentowej lub sprzedajesz AUDUSD, swap będzie negatywny. Aby to lepiej zrozumieć podamy przykład AUDUSD. Jako że AUD ma wyższe stopy procentowe, twoje konto otrzyma pozytywny swap za otwarte pozycje kupna oraz negatywny swap za otwarte pozycje sprzedaży. Aby zrozumieć, jak obliczane są pozytywne swapy, spójrz na przykład poniżej.

Complementary Definitions in Financial Market - MetaTrader Trades Information and Balance of Trading Account

Różnica stóp procentowych, w tym wypadku AUDUSD, jak już obliczyliśmy wynosi 6.25 minus X, czyli marża brokera, równa się Y. A więc, 6.25 ? X = Y. Czyli Y jest wartością niższą od 6.25, która zostanie dodana do twojego konta każdej nocy, gdy masz otwarte pozycje AUDUSD.

 Obliczenia dla negatywnego swapu, który zostanie odjęty od twojego konta każdej nocy, gdy masz otwarte pozycje, są następujące:

W tym wypadku różnica w stopach procentowych wynosi 6.25 dolarów minus marża brokera, czyli 6.25 dolarów minus X równa się Z; jako że stopa procentowa jest negatywna to Z również będzie negatywne. Gdy spojrzymy na platformę, na przykład tutaj kupiliśmy i sprzedaliśmy jeden lot AUDUSD. Gdy sprawdzimy dokładniej okaże się, że pozytywny swap wynosi 27.40 a negatywny -35.93. To oznacza, że pozytywny swap jest zawsze mniejszy niż negatywny. Dzieje się tak, ponieważ w pozytywnym swapie marża brokera jest odejmowana, a w negatywnym dodawana, gdyż obie wartości są ujemne. Ważnym jest, że w środy swap jest naliczany 3 razy ze względu na weekendy (rynek jest zamknięty w soboty i niedziele). A więc, w każdą środę otwarta pozycja zostanie podliczona 3 razy, w zależności od wartości pozytywnego lub negatywnego swapu.

Complementary Definitions in Financial Market - Calculate Swap - Positive and Negative Swap

Hedge

Hedge lub Hedging jest inwestycją na dwa sposoby jednocześnie. Mówiąc prosto, oznacza to sprzedaż i kupno danego towaru lub dobra w tym samym czasie. Celem hedgingu jest zagwarantowanie ceny towaru lub dobra aż do określonej daty w przyszłości. Zabezpieczy to rekompensatę w wypadku potencjalnej straty lub zysku na danym towarze. Na przykład, wyobraźmy sobie biznesmena, który chce kupić czekoladę z jakiegoś państwa, a transport towaru trwa dwa lub trzy miesiące. W tym czasie może on doświadczyć dramatycznych zmian na rynku. Mogą być one pozytywne lub negatywne. A więc, chce on sprzedać tą samą ilość czekolady jaką kupił, otwierając nowe konto. Jeśli cena czekolady wzrośnie to tak samo zachowa się towar jaki kupił, a więc jego pozycja sprzedaży zanotuje stratę. Mówiąc prosto, wyjdzie na zero. I vice versa, jeśli cena czekolady spada, pozycja kupna jaką posiada zanotuje zysk a różnica między nimi będzie taka sama i znowu wyjdzie na zero. W ten sposób wszyscy biznesmeni mogą zabezpieczyć swój kapitał na rynku. Istnieje jeszcze inny sposób zwany Arbitrażem, który jest popularny w transakcjach futures. Omówimy to dokładniej w następnych sesjach.

Carry Trading

Kolejnym tematem jest Carry Trade, który nie są stosowany wyłącznie do uzyskania zysków z samej pozycji, ale też z różnic w stopach procentowych. Na przykład, jeśli przyjrzymy się transakcji dokonanej tutaj, czyli jeden lot AUDUSD, strata w ciągu następnych 2 do 3 dni wyniesie -24 dolary a swap wynosi 27 dolarów, co oznacza, że mimo straty na pozycji, swap jest pozytywny. Im dłużej pozycja pozostanie otwarta, naliczone zostanie więcej swapów i wartość będzie znacząca. A więc carry trade to te, które przynoszą zyski z różnic w stopach procentowych lub ze swapów.

Complementary Definitions in Financial Market - Hedging Trading Strategy in Fluctuating Forex Market Symbol

Te transakcje są zazwyczaj zawierane przy wysokich kursach wymiany. Zainteresowani takimi transakcjami potrzebują dwóch różnych brokerów; jeden ze swap-free lub bez stóp procentowych i jeden ze swapem. Jak widać na platformie, kupiliśmy i sprzedaliśmy raz i skończyliśmy z negatywnym swapem -35 dolarów i pozytywnym swapem 27 dolarów, aby uzyskać zysk musisz skorzystać z brokera ze swapem. W celu osiągnięcia pozytywnych i negatywnych swapów musisz skorzystać z brokera swap-free lub bez stóp procentowych. Jednym z brokerów oferujących swap-free jest ICM (International Creative Management Broker).

Complementary Definitions in Financial Market - Carry Trade and Exchange Rate - Metatrader 4

Jeśli przyjrzysz się dokładniej, pozycje pozostały otwarte przez kilka dni i nie zawierają żadnych swapów.

Jeden lot AUDUSD, którym handlowaliśmy z tym brokerem, nie podlega żadnym swapom. A więc, możemy kupić od innych brokerów jak FXPRO, aby zanotować zysk z pozytywnych swapów oraz sprzedać u innego brokera bez swapa. W ten sposób dokonaliśmy "hedge", co oznacza, że nie zanotowaliśmy zysku ani straty, ale z czasem kwota ze swapa urośnie do znaczącej wartości. Mając na uwadze carry trades, najbardziej popularne wśród graczy to pary AUDJPY oraz AUDUSD. Jak zauważyliście, istnieje tendencja do kupowania par z wyższymi stopami procentowymi, które skutkują swapem. Wynika z tego, że swap wpływa na proces, ponieważ handlujący lubią kupować, gdzie mogą zanotować zysk i kolekcjonować swapy, czyli kierują swoją uwagę na transakcje, w których notują zysk i kolekcjonują swapy w tym samym czasie. Jeśli chcesz dobrze przeprowadzać tego typu transakcje musisz perfekcyjnie rozumieć inflację na rynku. Oznacza to, że w czasie wysokiej inflacji, aby zanotować zysk i swapy powinieneś kupować, a gdy rynek jest spokojny lub spada powinieneś sprzedawać. Na przykład, broker FXPRO w AUDUSD w tygodniowych okresach, gdy rynek doświadcza inflacji, wartość tej transakcji wzrasta gwałtownie. Posiada całkiem dobry zysk i swap oraz zygzakowaty układ na normalnych rynkach, a więc przystępny mając na uwadze swapy. Jednakże, przy deflacji na rynku, jego wartość wzrośnie ponownie po ostrych spadkach. To pokazuje trend wzrostowy na rynku tej pary walut.

Complementary Definitions in Financial Market - Positive and Negative Swap Interest Rate on a Currency

Na tym kończymy naszą sesję. Do następnego razu i następnej sesji, trzymajcie się.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates