Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns Forex Market

Odwrócona-i-Kontynuowana-Głowa-i-Ramiona

10 1 Vote
Instructor

Odwrócona-i-Kontynuowana-Głowa-i-Ramiona

Trzydziesta sesja Treningu Forex

Witamy ponownie na profesjonalnym treningu o rynku finansowym Forex.

Ta sesja poświęcona będzie formacji Kontynuacji oraz Odwróconej Głowy z Ramionami, które zostaną szczegółowo omówione. Przed dalszymi wyjaśnieniami, traderzy powinni poznać parę podstawowych terminów. 

Spadający Trend Linii Szyi

Linia Szyi może być nakreślona przez tradera poprzez połączenie doliny lewego ramienia z doliną prawego ramienia. Lewa dolina jest pomiędzy lewym ramieniem i Głową, gdy prawa, analogicznie, jest między Głową a prawym ramieniem. Jako że Głowa i ramiona są we wzorze Odwróconym, ten format uformuje się na trendzie rosnącym, w konsekwencji przewidziany trend będzie skierowany w dół, gdy cena rynkowa przekroczy linię szyi.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Valley and Downward Trend of Neckline

Rosnący Trend Linii Szyi

Ponownie, Linia Szyi może zostać nakreślona przez tradera poprzez połączenie wzgórza lewego ramienia ze wzgórzem prawego ramienia. Lewe wzgórze jest między lewym ramieniem a Głową, gdy prawe jest między głową a prawym ramieniem. Jako że format Głowy i ramion formuje się w trend spadkowy, przewidywalny kierunek ceny będzie rosnący, po przejściu przez linię szyi.

Wysokość H

Pionowa linia pomiędzy szczytem Głowy a Linią Szyi w Trendzie Spadającym, lub Głowy, dołu i Linii Szyi.

Cena wejściowa

Cena wejściowa zamówienia to punkt, gdzie Linia Szyi przecina cenę rynkową.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Trading Entry Price - Take Profit and Stop Loss Price is Height of Pattern

Take profit

Take profit równa się H lub połowie wartości H.

Stop loss

W trybie opadającym, Stop Loss jest powyżej szczytu prawego ramienia, gdy w trybie rosnącym, Stop Loss może być umieszczony pod doliną prawego ramienia.

Ostatni Pocałunek

Ostatni Pocałunek to dogodny punkt, w którym traderzy mogą złożyć zamówienie, zdarza się, gdy cena wraca do Linii Szyi, po tym, gdy ją wcześniej przekroczyła.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Downtrend and Uptrend Neckline Exit Price

Wykresy ilustrują specyfikacje różnych wzorów Głowy z ramionami. Są trzy odwrócone typy z lekkimi rozbieżnościami. W trendzie rosnącym, na pierwszym wykresie, cena porusza się do góry w trendzie rosnącym aż napotka szczyt lewego ramienia, następnie następuje mały spadek, za nim trend rosnący do szczytu Głowy, kolejny spadek za którym notuje się wzrost do szczytu prawego ramienia, a w końcu ruch w dół, przechodzący przez linię szyi z dalszym spadkiem. Środkowy wykres obrazuje kolejny przykład trendu rosnącego. Lewe ramię, Głowa i prawe ramie formują się a Linia Szyi może być nakreślona w trendzie rosnącym poprzez połączenie doliny lewego ramienia z doliną prawego ramienia. H jest linią pionową od szczytu Głowy do Linii Szyi. Linia Szyi czasami jest pozioma, jednak najczęściej ma pewne pochylenie. Prawy górny wykres obrazuje Linię Szyi, która ma pochyłość, w której traderzy nie składali żadnego zamówienia, ze względu na nieprawidłową, lub późną cenę wejściową.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Bullish and Bearish Neckline

W trybie opadającym, Linia Szyi łączy szczyt lewego ramienia ze szczytem prawego ramienia. H to linia pionowa pomiędzy dołem Głowy a linią Szyi. Opadająca Linia Szyi jest pokazana na lewym wykresie, na prawym z kolei jest rosnąca, z późnym punktem przełomu, który nie jest odpowiedni do składania zamówień. Punkt wejścia jest na przełomie cen, gdzie cena przechodzi przez linię szyi, więc w trendzie rosnącym traderzy mogą złożyć zamówienie Sprzedaży na punkcie przełomu na górnych trzech wykresach. Trzy dolne wykresy pokazują rynek opadający, w którym traderzy mogą złożyć zamówienie Zakupu na punkcie przełomu. Stop Loss na zamówieniach Sprzedaży może być nad prawym wzgórzem ramienia, gdy zamówienie Kupna może być niższe niż dolina prawego wzgórza.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Breakout Entry Price - Height H is Close Price

Istnieją 3 różne typy relacji między H a prawym ramieniem. Lewy wykres pokazuje wzór, na którym prawe ramie jest niżej niż H/2. Ten typ Głowy i ramion reprezentuje najlepszą okazję do złożenia zamówienia Sprzedaży. Środkowy wykres ilustruje sytuację, gdy H/2 równa się wysokości prawego ramienia, więc TP i SL mają te same wielkości, lecz w przeciwnych kierunkach. Prawy wykres pokazuje, że wysokość prawego ramienia wynosi więcej niż H/2. W tym typie wartość SL wynosi więcej niż TP, więc nie jest on rekomendowany do składania zamówień. Większość czasu TP jest ustawiony na wartości H/2 daleko od punktu przełomu. Wykres na lewo poniżej pokazuje najlepsze warunki dla tradera do złożenia zamówienia Sprzedaży, Linia Szyi ma w nim trend rosnący. Prawy wykres na dole ilustruje najgorsze warunki do złożenia zamówienia Sprzedaży, Linia Szyi ma w nim trend malejący.

Wzory Głowy i ramion, Bycze i Niedźwiedzie mają te same warunki biorąc pod uwagę związek między prawym ramieniem, wysokością i H/2.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Support and Resistance, Peaks and Valleys

Kontynuacja Głowa i ramiona

Kontynuacja Głowy i ramion jest ukazana na następujących wykresach. Lewy wykres pokazuje trend rosnący, za nim drobny spadek. Lewe ramię, Głowa i prawe ramię formują się z kierunkiem rosnącym, który przekracza Linię Szyi. Jest jasne, że po trend rosnący następuje po uformowaniu głowy i ramion, więc wzór ten można zaklasyfikować jako kontynuację. Na prawym wykresie ukazana jest kontynuacja głowy i ramion przy trendzie spadkowym.

Głowa i ramiona to unikalny wzór, który posiada zarówno formę kontynuacji jak i odwrócenia.

Trader może sprawdzić MT4, by poznać wiele przykładów. Na przykład, oto jest odwrócona głowa i ramiona. Można nakreślić figurę z opcją Linii Trendu w pasku narzędzi. Lewe ramię, za nim Głowa oraz Prawe ramię, łatwo rysuje się linia szyi. Ruch trendu może być przewidziany za pomocą schematu Fibonacciego na linii H. Fibonacci pokazuje, że trend przeszedł przez wartość H/2, za tym nastąpił spadek, jednak przeszedł przez wartość H od punktu przełomu. Trader powinien ćwiczyć, by wyrobić w sobie zdolności traderskie. Lepiej kreślić wzory asymetrycznych głów i ramion, które trudno zidentyfikować.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Fibonacci, Support and Resistance Levels

Oto kolejny przykład, z długim lewym ramieniem, za nim Głowa i małe prawe ramię, w którym linia szyi jest rosnąca. Zarówno lewa jak i prawa dolina są połączone, wzór Fibonacciego został narysowany w formacie pionowym na H, następnie może być relokowany na punkt przełomu, by rozpoznać punkty H/2 i H. Trend podążał w kierunku spadkowym i przeszedł przez cenę H/2. W tym przykładzie trader może nakreślić różne wzory głów i ramion, jednak punkt przełomu uformował się za późno. Kontynuacja Głowy i ramion może być łatwo nakreślona na trendzie spadkowym. Linia szyi może zostać narysowana poprzez połączenie prawej i lewej doliny, które mają kierunek rosnący. Wzór Fibonacciego może pomóc traderowi znaleźć ceny H/2 i H z łatwością, tak jak na poprzednim przykładzie. Zarówno ceny H jak i H/2 spotkały się z ceną rynkową.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - H and H/2 on MetaTrader Price Charts

Kolejny przykład można znaleźć w ramach czasowych D1. Na trendzie rosnącym można nakreślić kontynuację Głowy i ramion. Przykład Fibonacciego jest umieszczony na linii H. Trader może relokować linię Fibonacciego, by zmniejszyć zamieszanie na wykresie. Ceny H/2 i H zostały osiągnięte później przez trend rynkowy. Jest wiele przykładów różnych przedziałów czasowych dla symbolu. Trader może zlokalizować wzór Głowy i Ramion w ramach H4, więc region może być oznaczony do dalszego przestudiowania. Lewe i prawe ramię Głowy można łatwo zidentyfikować. We wzorze wystąpi różna długość ramion, więc Głowa i ramiona będą asymetryczne. Kolejna odwrócona głowa i ramiona na trendzie spadającym. Poprzedni wzór jest na linii rosnącej, gdy następny ma opadającą linię szyi.

Na tym kończy się dzisiejsza lekcja, do zobaczenia następnym razem.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates