Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns

Wzory-Świec-Ciemnej-Chmury-Linii-Przenikania-i-Świec-Ogarniających

0 0 Vote
Instructor

Wzory-Świec-Ciemnej-Chmury-Linii-Przenikania-i-Świec-Ogarniających

Dwudziesta siódma sesja Treningu Forex

Witamy ponownie na profesjonalnym treningu o rynku finansowym Forex.

W tej sesji omówimy Świece Ciemnej Chmury i Linię Przenikania.

Świeca Ciemnej Chmury

Świeca Ciemnej Chmury, jeden z najważniejszych wzorów, zazwyczaj pojawia się w punkcie zwrotnym trendu rosnącego. Gdy trend jest skierowany w górę, ważne informacje powodują gwałtowną zmianę w kierunku dołu, za którą podąża niedźwiedzia świeca. Analiza świec ciemnej chmury oparta jest o ostatnie dwie świece. Jeśli ceny Otwarcia i Wysokie drugiej świecy są powyżej cen Zamknięcia i Wysokich pierwszej świecy, formuje się świeca Ciemnej Chmury. Idealna forma świecy Ciemnej Chmury jest wtedy, gdy cena Zamknięcia drugiej świecy jest niżej niż punkt środkowy korpusu pierwszej świecy; również cena Otwarcia drugiej świecy jest wyżej niż cena Wysoka pierwszej świecy.

Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns - Reversal Trading Strategy Forex Market

Linia przenikania

Linia przenikania formuje się na trendzie spadkowym, w przeciwieństwie do wzoru Ciemnej Chmury, wskazuje ona na odwrócenie trendu na kierunku spadkowym. Tak jak Ciemna Chmura, Linia przenikania składa się z dwóch świec. Linia Przenikania może uformować się, gdy ważne wydarzenie lub wiadomości zmieniają trend kierunek opadający trendu na rosnący. Ceny Otwarcia i Niskie drugiej świecy są niższe niż ceny Zamknięcia i Niskie pierwszej świecy. Idealny schemat Linii Przenikania wytwarza się, gdy cena Otwarcia drugiej świecy jest niższa niż Niska cena pierwszej świecy, również gdy cena Zamknięcia drugiej świecy jest powyżej punktu środkowego korpusu pierwszej świecy.

Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns - Reversal Trend of Bullish and Bearish

W Ciemnej Chmurze i Linii przenikania, dowolny z idealnych warunków wskazuje odpowiednią cenę, transakcja może być zamówiona za dobrą cenę.

Dobrze byłoby zapoznać się z paroma przykładami na platformie MT4. Świeca linii przenikania uformowała się w trendzie spadkowym. Cena Otwarcia drugiej świecy nie jest pod ceną Zamknięcia pierwszej świecy, więc jeden z idealnych warunków nie jest spełniony. Cena zamknięcia drugiej świecy jest wyższa niż środek korpusu pierwszej świecy, więc to założenie idealnej Linii Przenikania jest spełnione. Cena wyjściowa dla zleceń Zakupu powinna być powyżej ceny Wysokiej na drugiej świecy, również SL był Niską Ceną na drugiej świecy a TP mógł być 122 punkty wyżej, niż cena wejściowa, jako że cała długość drugiej świecy wynosi 122 punkty. Cena rynkowa wzrosła, następnie nastąpił spadek, w końcu jednak cena podniosła się do pożądanej wysokości. Kolejny przykład ilustruje wzór Ciemnej Chmury w trendzie rosnącym, w którym cena Otwarcia na drugiej świecy jest wyższa niż cena Zamknięcia na pierwszej świecy, gdy cena Wysoka na pierwszej świecy jest niższa niż cena wysoka na świecy drugiej. Jeśli trader sprawdzi idealne warunki, wywnioskuje, że długość pierwszej świecy wynosi około 38 punktów. Druga świeca ma cenę Zamknięcia niższą niż  środek korpusu pierwszej świecy, więc jeden z warunków idealnych jest spełniony. Jeśli weźmie się pod uwagę informacje świecy, cena Otwarcia drugiej świecy wynosi 98.80, gdy cena Wysoka pierwszej świecy również wynosi  98.80. Cena Otwarcia drugiej świecy równa się cenie Wysokiej pierwszej świecy, więc był to doskonały moment dla traderów do złożenia zamówienia Sprzedaży. Trader może oddalić widok, by poszukać więcej schematów na wykresie, albo przybliżyć, by bliżej przyjrzeć się jakiemuś zjawisku. W kolejnym przykładzie, można sprawdzić schemat, który wskazuje na to, że nie jest to Ciemna Chmura, po przybliżeniu. Następny przykład wskazuje, że była tam Linia przenikania na trendzie opadającym, który jest warunkiem koniecznym do wystąpienia rzeczonej linii. Cena zamówienia powinna być wskazywana na cenę Wysoką drugiej świecy z ceną TP o 100 punktów wyższą niż cena wejściowa zamówienia.

Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns - Close and Open Price

Świece Linii Przenikania i Ciemnej Chmury są ważnymi i efektywnymi schematami, które muszą być brane pod uwagę przez traderów.

Niedźwiedzia Świeca Ogarniająca

 Niedźwiedzia Ogarniająca to ważna świeca, która formuje się w punkcie zwrotnym trendu rosnącego. Składa się ona z dwóch świec, w których cena Zamknięcia drugiej świecy jest niższa niż cena Otwarcia pierwszej świecy. Cena Niska drugiej świecy musi być niższa niż cena Niska pierwszej świecy.

Idealne warunki dla Niedźwiedziej Ogarniającej to:

  1. Cena Otwarcia drugiej świecy jest wyższa niż cena Zamknięcia pierwszej świecy          
  2. Cena Wysoka drugiej świecy jest powyżej ceny Wysokiej pierwszej świecy
  3. Cena Zamknięcia drugiej świecy jest poniżej ceny Otwarcia pierwszej świecy
  4. Cena Niska drugiej świecy jest niższa niż cena Niska pierwszej świecy

Druga świeca przykrywa wszystkie punkty cenowe pierwszej świecy, dlatego nazywana jest Ogarniającą.

Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns - MetaTrader MT4 Bullish and Bearish Trend

Bycza Świeca Ogarniająca

Wzór Byczej Ogarniającej wskazuje na punkt zwrotny na kierunku spadającym, który zawiera się w dwóch świecach. Wymagania są następujące: Cena Wysoka drugiej świecy jest powyżej ceny Wysokiej pierwszej świecy, plus cena Zamknięcia drugiej świecy musi być wyższa od ceny Zamknięcia pierwszej świecy.

Idealne warunki dla tego wzoru są następujące:

  1. Cena otwarcia drugiej świecy jest niższa niż cena Zamknięcia pierwszej świecy       
  2. Cena wysoka drugiej świecy jest powyżej ceny Wysokiej pierwszej świecy
  3. Cena Zamknięcia drugiej świecy jest wyższa niż cena Otwarcia pierwszej świecy            
  4. Cena Niska drugiej świecy jest niższa niż Niska cena pierwszej świecy

Jest wiele użytecznych przykładów na wykresie. Bycza Ogarniająca świeca uformowała się na trendzie spadkowym, w którym cena Wysoka drugiej świecy jest powyżej ceny Wysokiej pierwszej świecy; cena Zamknięcia drugiej świecy jest powyżej ceny Otwarcia pierwszej świecy. Sądzono, że cena rynkowa podniesie się do 123 punktów wyżej. Druga świeca jest również Długą świecą. Był to świetny punkt do złożenia zamówienia Zakupu.

Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns - Open and Close Price - higher and Lower Shadow

Kolejnym przykładem jest Niedźwiedzia Świeca Obejmująca z idealnymi warunkami, po której następuje trend spadkowy. Kolejny Obejmujący wzór uformował się, po którym nastąpił spadek. Po innej Niedźwiedziej Obejmującej świecy nastąpił ostry spadek. Kolejna Obejmująca Wzrastająca świeca na trendzie spadkowym, a po niej trend rosnący. Przykład Byczej Obejmującej świecy z wszystkimi warunkami idealnymi, punktem zwrotnym na trendzie spadającym. Jest wiele przykładów, szczególnie na rynku towarowym, takim jak wykres Ropy. Inny wzór Ogarniający jest namacalny na tym wykresie. Trader może zidentyfikować wiele wzorów na wykresie z łatwością, po dokładnym przestudiowaniu wzorów.

To koniec dzisiejszej lekcji, do zobaczenia na kolejnej.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates