Different Types of Option Contracts - Short or Long Term

Rozne-Rodzaje-Kontraktow-Opcji-Binarnych

0 0 Vote
Instructor

Rozne-Rodzaje-Kontraktow-Opcji-Binarnych

Sześćdziesiąta Dziewiąta sesja treningu Forex

Witamy ponownie na profesjonalnym treningu w rynkach finansowych Forex. Na tej lekcji omówione zostaną różne typy Kontraktów Opcji Binarnych. Mimo skupienia na Opcjach Binarnych, przedstawimy również kontrakty dla Opcji.  

Typy Binarne

Są dwa typy Opcji Binarnych: Europejskie i Amerykańskie.

Opcja Europejska

W tej Opcji, traderzy muszą poczekać do czasu wygaśnięcia kontraktu. Kontrakt można zaimplementować tylko gdy osiągnięto czas wygaśnięcia.

Opcja Amerykańska

To najczęstszy typ Opcji, może być zaimplementowany pomiędzy okresem startowym kontraktu, a datą wygaśnięcia.

Different Types of Binary Option Contracts - American and European Types - Call and Put

Typy Opcji Binarnych

Usługodawcy Opcji Binarnych mają wiele rodzajów Opcji Binarnych do zaoferowania, wedle upodobań swych klientów. Jednakże najpopularniejsze są najprostsze typy metod tradingowych.

Opcje Binarne są kategoryzowane wedle różnych cech.

Jedna z kategorii oparta jest o współczynnik profitu/ryzyka typu transakcji. Co zrozumiałe, ryzykowniejsze mają bardziej pociągający współczynnik profitu. Profity najpopularniejszych i najprostszych wynoszą od 40% do 80% kwoty Premii, gdy te najbardziej złożone mogą mieć Profit wysokości nawet 500% Premii. Im wyższa cena wykonania w kontrakcie, tym wyższa kwota profitu. Jeśli wybierzesz typ drabinowego tradowania, dalsze poziomy ceny wykonania są bardziej lukratywne, niż te bliższe.

Najpopularniejszą kategoria, wedle której szeregowane są Opcje Binarne jest oparta o ruch ceny wykonania podczas trwania kontraktu.

Different Types of Binary Option Contracts - Risk and Payouts - Profit, Strike Price and Premium

Góra/Dół, Klasyczne Wysoka/Niska, Kupno/Sprzedaż

Znany jako najłatwiejszy i najpowszechniejszy typ dokonywania transakcji w Opcjach Binarnych, gdzie trader przewiduje kierunek ruchu ceny od obecnej ceny. Jeśli kupowane jest Kupno (Call), wtedy cena musi iść w górę i być wyżej od obecnej ceny w momencie wygaśnięcia kontraktu, by uzyskać profit. Wypłata w tym typie wynosi od 40% do 90%. Większa różnica między ceną wykonania a obecną ceną, plus nieprzewidywalność, zwiększają Wypłatę.

Wyższe/Niższe, Powyżej/Poniżej

Jako że jest to nieco bardziej złożony sposób, niż Kupno/Sprzedaż, wypłaty z tego typu transakcji wynoszą więcej niż 100%Premii, a mogą wynosić nawet 1200%. W tym rodzaju transakcji, trader musi ustalić cenę wykonania (cenę mierzoną). Jeśli cena stanie lub przekroczy cenę wykonania na koniec czasu wygaśnięcia, otrzymywany jest profit. Na przykład, trader przewiduje, że cena wykonania jest 25 punktów pip wyższa niż obecna cena, z jednodniowym czasem kontraktu. Jeśli w momencie upłynięcia czasu, cena wynosi, lub przekroczyła cenę mierzoną, wtedy traderowi udał się kontrakt.

Different Types of Binary Option Contracts - Above and Below, Higher and Lower, Up and Down

Zasięg, Kanał, Tunel, Granica, Poziom

Pomimo różnych nazw, koncepcja tego rodzaju dokonywania transakcji jest ta sama, traderzy mają za zadanie ustalić region cenowy, w którym cena będzie fluktuować wewnątrz bądź na zewnątrz. Ten typ podzielony jest na dwa podtypy: Zasięg Wewnętrzny i Zasięg Zewnętrzny.

 Zasięg Wewnętrzny

Zakładając, że dobro ma monotoniczny ruch, trader może spekulować, że tygodniowy kontrakt będzie zakończony sukcesem. Obszar, w którym wyższe i niższe ceny graniczne się lokują, musi zostać zdefiniowany. Jeśli w momencie wygaśnięcia kontraktu, cena nie przekracza granicy zdefiniowanego obszaru, wtedy trader osiąga profit, w innym wypadku traci Premię i transakcję. Podczas gdy usługodawcy niektórych Opcji Binarnych zezwalają traderom na wygranie granicy wysokiej i niskiej regionu, inni oferują predefiniowane granice przestrzeni, w której musi się poruszać cena. Obszary z ciaśniejszymi granicami dają wyższą Wypłatę, od 10% do 600%.

Different Types of Binary Option Contracts - Target Price at Expiration Expiry Date - In Range Type

Zasięg Zewnętrzny

W przeciwieństwie do Zasięgu Wewnętrznego, cena musi przekroczyć granicę ustalonego rejonu i pozostawać poza nim w momencie wygaśnięcia kontraktu. Ten rodzaj jest lukratywny na gwałtownych dobrach, szczególnie jeśli oczekuje się ważnego wydarzenia, lub ogłoszenia w czasie trwania kontraktu. Wypłata w tym typie wynosi od 50% do 700%, zależnie od rozmiaru przestrzeni pomiędzy cenami krańcowymi, plus rezultaty z kluczowych wydarzeń w trakcie trwania kontraktu.

Drabina

Drabina to jeden z nowszych typów, oferowany przez takich usługodawców jak IGMarkets i GOptions. Cena wykonania (Cena mierzona) z różnymi poziomami i różnymi kwotami wypłaty może być reprezentowana w predefiniowanych stawkach, traderzy mogą ustalać poziomy i stawki. Niewątpliwie, bliższe stawki mają niższe Wypłaty, niż dalsze poziomy. By otrzymać ustalony profit z kontraktu, cena musi przekroczyć dany poziom na koniec daty wygaśnięcia. Może to przypominać poziomy wsparcia i oporu dobra, jednak czas wygaśnięcia również musi być ustalony. Punkty obrotu są opłacalne, gdy trader zapyta o przeprowadzenie kontraktu tego typu. Wypłata będzie wynosić od 60% do 400%, zależnie od poziomu wartości w czasie wygaśnięcia.

Different Types of Binary Option Contracts - Pair and No Touch - Ladder Payouts and Premium

Dotknięcie

Ten rodzaj kontraktu ma jeden lub dwa poziomy cen, które determinują sukces lub porażkę transakcji. Następujące subtypy klaryfikują warunki kontraktu i muszą być spełnione, by uzyskać zyskowną transakcję.

Jedno Dotknięcie

Cena musi przynajmniej raz osiągnąć cenę wykonania przed wygaśnięciem kontraktu. Nie ma znaczenia, czy cena przejdzie czy tylko dotknie cenę wykonania wielokrotnie, profit jest osiągnięty już przy jednokrotnym dotknięciu.

Brak Dotknięcia

Jeśli cena wykonania zostanie dotknięta lub spełniona nawet raz w czasie trwania kontraktu, trader straci transakcję, a w konsekwencji Premię.

Different Types of Binary Option Contracts - One and No Touch - Rollover and Out-Range

Podwójne Jedno Dotknięcie

Jest podobne do metody Jednego Dotknięcia, jednak ma dwie ceny wykonania, jedną wyżej niż obecna cena, drugą niżej. Jeśli cena trafi choć jedną cenę w czasie trwania kontraktu, transakcja będzie udana dla tradera.

Podwójny Brak Dotknięcia

W przeciwieństwie do Podwójnego Jednego Dotknięcia, Cena nie może nigdy dotknąć cen wykonania, które są powyżej i powyżej obecnej ceny, w trakcie trwania kontraktu. Nawet jedno dotknięcie dowolnego poziomu wykonania powoduje utratę kontraktu. Technika Price Action, wyjaśniona w sekcji Transakcji Forex jest użyteczna, gdy trader używa tej formy kontraktu. Wypłata wynosi zwykle od 30% do 480%, na którą wpływ ma głównie cena wykonania i obecna przestrzeń między cenami. 

Opcja Par

Rzadka metoda transakcji Opcji Binarnych, w której trader musi porównać dwa niezależne dobra i stwierdzić, które będzie miało większą zmianę ceny w tym samym czasie. Wypłata w Opcji Parowej wynosi od 50% do 90%.

Na tym kończy się dzisiejsza lekcja, zapraszamy na kolejną.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates