Divergence and Convergence -Bullish and Bearish Reversal Analysis

Zbieznosc i Rozbieznosc

0 0 Vote
Instructor

Zbieznosc i Rozbieznosc

Czterdziesta Druga lekcja Treningu Forex

Witamy ponownie na profesjonalnym treningu w rynkach finansowych Forex. Na tej lekcji omówimy szczegółowo Zbieżność i Rozbieżność.

Zbieżność i Rozbieżność

Gdy rozmiar transakcji nie wspiera danego kierunku trendu, pomimo dalszego postępu, wtedy następuje Zbieżność lub Rozbieżność. Na przykład, cena wzrosła do pewnego poziomu, z dalszym kierunkiem w górę, jednak większość traderów nie składa już zleceń Kupna, a niektórzy z nich zamknęli swe zamówienia. W Zbieżności i Rozbieżności, trend kontynuuje swój kurs, ale traderzy składają niewiele zamówień.

Divergence and Convergence - Levels, Support and Resistance Lines and Trends - Buy and Sell signals

Rozbieżność                              

W stanie Rozbieżności, cena rynkowa kontynuuje rosnący kierunek i nowe szczyty są wyżej niż poprzednie z rosnącym trendem, jednak trend oscylatora spada a nowe fale i szczyty są niżej niż poprzednie. To pokazuje, że traderzy nie wspierają dalszego wzrostu, jednak cena rynkowa rośnie. Rozbieżność nie sugeruje zleceń Sprzedaży, ale odradza się składanie zleceń Kupna. Zaleca się też zamknięcie zleceń Kupna.

Divergence and Convergence - Close Buy Orders, On Peaks, Indicator - Moving Average MACD Bars

Zbieżność lub Negatywna Rozbieżność

W stanie Zbieżności, cena rynkowa kontynuuje swój spadający kierunek, a nowe doliny są niżej niż poprzednie ze spadającym trendem, jednak trend oscylatora wzrasta a nowe fale i doliny są wyżej niż poprzednie. To pokazuje, że traderzy nie wspierają dalszego spadku, jednak cena rynkowa spada. Zbieżność nie sugeruje zleceń Zakupu, ale odradza się składanie zleceń Sprzedaży. Zaleca się też zamknięcie zleceń Sprzedaży.

Rozbieżność formuje się na szczytach, gdy Zbieżność formuje się w dolinach. RSI, MACD i AO to najbardziej efektywne i popularne oscylatory, które w znacznym stopniu ułatwiają wykrycie Zbieżności i Rozbieżności. Traderzy muszą pamiętać, że przez większość czasu Zbieżność i Rozbieżność nie są miarodajne i nie pokazują właściwego kierunku trendu przez to, że mają kierunek odwrotny od rynkowego.

Divergence and Convergence - Awesome and Relative Strength Index Levels - Peaks and Valleys on Market Price

Na platformie MT4, MACD dodany jest do wykresu. Na rosnącym trendzie rynkowym, z wyższymi szczytami, MACD pokazuje trend malejący, w którym nowe szczyty są niższe niż wcześniejsze szczyty. Takie warunki pokazują, że traderzy nie wspierali dalszego wzrostu ceny rynkowej. Dalsze sprawdzenie dwóch pierwszych szczytów pokazuje, że trend kontynuował swój rosnący kierunek, mimo że MACD pokazywało dużą Rozbieżność w tym rejonie. Jest i kolejny przykład, gdzie cena rynkowa miała rosnący trend a MACD trend malejący. W tym przykładzie trader nie powinien składać zleceń Kupna, gdyż trend rynkowy spadał. Przykład Rozbieżności na malejącym trendzie rynkowym pokazuje, że zlecenie Sprzedaży nie było odpowiednią transakcją w tym regionie. Cena rynkowa spadała, gdy trend MACD był rosnący. Trader może również użyć RSI do wykrycia Zbieżności i Rozbieżności na trendzie rynkowym. Na malejącym trendzie rynkowym, RSI ma trend rosnący. Rozbieżność może być wykryta poprzez połączenie dolin obu trendów za pomocą Linii Trendu. Kolejna Rozbieżność uformowała się w kolejnym przedziale czasowym. Pomimo malejącego trendu rynkowego, trend RSI wzrósł, więc był to niekorzystny punkt do składania zleceń Sprzedaży. Zbieżność uformowała się na kolejnych falach, gdzie trend rynkowy był rosnący, a RSI malało. MACD jest wygodniejsze w wykrywaniu Zbieżności i Rozbieżności niż RSI.

Divergence and Convergence - Bullish and Bearish Reveasl Trading Signals, AO and RSI Indicator

Trader musi wziąć pod uwagę parę wskazówek, jeśli zamierza składać zlecenia z pomocą Zbieżności i Rozbieżności:

  • Niektóre odwrotne wzory, jak Głowa i Ramiona, Podwójna Góra i Dół, Potrójna Góra i Dół, lub Klin, mogą potwierdzać Zbieżność lub Rozbieżność i pomóc złożyć udaną transakcję.
  • Nadmierny Zakup i Nadmierna Sprzedaż mogą potwierdzić preferowane zlecenie, uzyskane ze Zbieżności i Rozbieżności.
  • Zbieżność i Rozbieżność mogą potwierdzić to, że trader musi zamknąć zlecenie, które ma zgodny kierunek z trendem rynkowym.
  • Jeśli zdarzy się krótkie odwrotne wahanie na długim trendzie, można wykorzystać Zbieżność i Rozbieżność do wykrycia punktów dogodnych do złożenia zleceń z kierunkiem zgodnym z trendem długoterminowym.
  • Odwrotne świece mogą potwierdzić sygnały Zbieżności i Rozbieżności.
  • Wzór Fibonacciego można wykorzystać do zdobycia potwierdzenia sygnałów Zbieżności i Rozbieżności.
  • Linie wsparcia i oporu mogą być wykorzystane do uzyskania potwierdzenia sygnałów Zbieżności i Rozbieżności.

Divergence and Convergence - Triple and Double Top and Bottom - Fibonacci and Wedge Confirmations

Na tym kończy się obecna lekcja, do zobaczenia na kolejnej.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates