Double Top and Double Bottom Pattern - Candlestick Pattern

Wzory-Podwojnego-Szczytu-i-Doliny

0 0 Vote
Instructor

Wzory-Podwojnego-Szczytu-i-Doliny

Sześćdziesiąta Druga sesja treningu Forex

Witamy ponownie na profesjonalnym treningu w rynkach finansowych Forex. Na tej lekcji zajmiemy się Wzorami Podwójnego Szczytu i Doliny wraz ze wzorami świec.

Podwójny Szczyt, Podwójna Dolina i Świeca

Podwójny Szczyt i Podwójna Dolina to silne i niezawodne wzory, które mogą być kombinowane z wieloma innymi wzorami i strategiami. Trader może otrzymać udane zlecenia z Podwójnego Szczytu/Doliny, jeśli potrafi rozpoznać, które ze wzorów się nie udały.

Trader może wykorzystać RSI, by wykryć rozbieżność oraz silne i niezawodne świece wraz ze wzorami Podwójnego Szczytu i Doliny, by zidentyfikować punkty zwrotne na trendzie rynkowym.

Double Top and Double Bottom Pattern - Candlestick Patterns on Breakout Point of Neckline

Silne Niedźwiedzie świece jak Spadająca Gwiazda, Ciemna Chmura, Czy Niedźwiedzia Ogarniająca Świeca, lub Bycza Ogarniająca, Młot i Przeszywająca Linia, mogą być wykorzystywane wraz ze wzorem Podwójnego Szczytu/Doliny do zdobycia silnych i potwierdzonych sygnałów.

Cena wejściowa może być sprecyzowana przez cenę Niską i Wysoką świec na odpowiednio zleceniach Sprzedaży i Kupna.

Ta strategia może być stosowana na wszystkich symbolach, jak EURUSD, GBPUSD, Srebro, Złoto i Ropa Naftowa.

Bardziej udane i niezawodne sygnały mogą być generowane w przedziałach czasowych H4 i dłuższych.

Po tym, jak uformował się wzór Podwójnej Doliny, silna Niedźwiedzia świeca formuje się w drugiej dolinie, gdzie trend RSI oscyluje wokół poziomu 30, następnie wygeneruje się sygnał Kupna.

Double Top and Double Bottom Pattern - Bullish and Bearish Candles - Engulfing, Piercing Line and Hammer Pattern

Z drugiej strony, po tym, jak uformował się wzór Podwójnego Szczytu, a silna Bycza świeca uformowała się na drugim wzgórzu, gdzie trend RSI wypada w okolicach poziomu 70, generuje się sygnał Sprzedaży.

Na wykresie GBPUSD, wzór Podwójnego szczytu formuje się tam, gdzie RSI pokazuje rozbieżność, gdzie uformowała się również świeca Spadającej Gwiazdy, która jest również wzorem Ciemnej Chmury. Jej cena Wysoka jest powyżej ceny Wysokiej poprzedniej świecy, a cena Otwarcia jest powyżej ceny Zamknięcia poprzedniej świecy, więc jest to bardzo silna, Niedźwiedzia świeca.  Zakłada się, że jeśli cena spadnie niżej niż jej cena Niska, wtedy spadnie ona o 160-170 punktów pip. Przypuszczalne jest, że cena spadnie do 1.6660 z dalszym spadkiem. W Dziennym przedziale czasowym wykresu GBPUSD, wystąpiła rozbieżność na wzorze Podwójnej Doliny, który ma Ogarniającą Świecę w swej ostatniej dolinie. Został więc wygenerowany sygnał Kupna, z pierwszą ceną TP 200 punktów pip wyżej niż cena wejściowa. Gdy cena przełamała linię szyi Podwójnego Szczytu, trader mógł ustawić drugą cenę TP 400 punktów pip wyżej niż punkt przełomu. Gdy cena SL mogła być ustawiona niżej niż cena Niska danej świecy, suma cen obu TP mogła być 600 punktów pip wyżej niż cena wejściowa. Kolejny wzór Podwójnej Doliny po Niedźwiedzim Trendzie, w którym świeca Byczego Młota uformowała się po świecy Niedźwiedziego Młota, uformował się wzór Szczypiec. Trader mógł złożyć zlecenie Kupna z ceną wejściową powyżej świecy Byczego Młota, gdzie pierwsza cena TP mogła być 131 punktów pip wyżej niż cena wejściowa, a cena SL 173 punkty pip niżej. 

Double Top and Double Bottom Pattern - Buy and Sell Signals of Forex Market - RSI Overbought Oversold

Trader może udoskonalić i dopracować wzory Podwójnego Szczytu/Doliny poprzez inne wzory i strategie jak RSI, Widły Andrewsa, lub linie wsparcia, oporu i poziomy. Najlepsze przedziały czasowe to H4, Dzienny i Tygodniowy.

Na tym kończy się dzisiejsza lekcja, zapraszamy na następną.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates