Elliott Waves Theory - Fibonacci on Main and Corrective Swings

Teoria Fal Elliota

0 0 Vote
Instructor

Teoria Fal Elliota

        Trening Finansowy od PFOREX

Czterdziesta Piąta lekcja Treningu Forex

Witamy ponownie na profesjonalnym treningu w rynkach finansowych Forex. Na tej lekcji omówimy szczegółowo Teorię Fal Elliota.

Fale Elliota

Teoria Fal Elliota jest często wykorzystywana w analizie technicznej. Teoria ta oparta jest o uniwersalne porządki i systemy. Ludzie są częścią Wszechświata, więc ich zachowanie wynika z systemu naszego Wszechświata. W konsekwencji, Fale Elliota stosują uniwersalny porządek na rynkach finansowych, by przewidzieć przyszłe trendy rynkowe i cenę. 

Elliott Waves Theory - Nature Order Numbers in Forex Market Market Analysis and Prediction

Fale Elliota składają się z 5 głównych i 3 korekcyjnych zwrotów. Numery 3, 5 i 8 dostępne są w sekwencji Fibonacciego. Główne zwroty to 1, 2, 3, 4, 5, gdy A, B i C to zwroty korekcyjne, w których B ma kierunek zgodny z głównym trendem. Numery 1, 3 i 5 to główne zwroty, z kierunkiem zgodnym z głównym trendem, gdy numery 2 i 4 to przeciwne, główne zwroty. Zwroty 1, 3, 5, B są zgodne, natomiast 2, 4, A i C są przeciwne. Trend Fal Elliota może być gładki, zygzakowaty, lub pofalowany. Każdy zwrot może również zawierać wzór Fal Elliota w swej strukturze. Na przykład, na tym wykresie są 34 zwroty, 34 to również ilość Fibonaccich.

Zwroty mogą zostać poklasyfikowane w 9 kategorii na podstawie ich rozmiarów i przedziałów czasowych.

Elliott Waves Theory - Rules of Waves, Expansion - Corrective and Major Waves and Trends - Zigzag

 1. Wielki Super Cykl: Wielowiekowy
 2. Super Cykl:Wiele Dekad
 3. Cykl: Rok lub parę lat
 4. Główny:Parę miesięcy lub parę lat
 5. Średni:Tygodnie do miesięcy
 6. Mały:Tygodnie
 7. Niewielki:Dni
 8. Drobny:Godziny
 9. Drobniutki:Minuty

Główne warunki Fal Elliota to: 

 • Drugi zwrot nie może osiągnąć punktu startowego pierwszego zwrotu               
 • Czwarty zwrot nie może osiągnąć punktu startowego trzeciego zwrotu
 • Trzeci zwrot musi dotknąć wyższej ceny niż pierwszy zwrot w wersji Byczej
 • Trzeci zwrot musi dotknąć niższej ceny niż pierwszy zwrot w wersji Niedźwiedziej
 • Trzeci zwrot nie może być krótszy niż pierwszy i piąty, często jest to najdłuższy zwrot
 • Czwarty zwrot nie może dotknąć końca punktu pierwszego zwrotu

Zwroty numer 1, 3 i 5 mogą być poszerzone o pod-zwroty. Rozszerzony zwrot ma 5 pod-zwrotów z wzorem Fal Elliota, które są wykrywalne w przedziale czasowym głównych zwrotów Fal Elliota. Często trzeci zwrot ma rozszerzenie w swej strukturze. Lewy wykres pokazuje rozszerzenie, które wystąpiło na pierwszym zwrocie. Środkowy wykres ilustruje rozszerzenie na trzecim zwrocie, gdy prawy pokazuje rozszerzenie na piątym zwrocie. 

Elliott Waves Theory - Primary and Intermediate Cycle Time - Rippling, Smooth and Zigzag Swings

Nawet jeśli trader nie może wykryć rozszerzenie i głównych zwrotów, może on/ona rozważyć całe 9 zwrotów na analizie. Rozszerzenie również występują na pod-zwrotach.

Elliott Waves Theory - Extension Pattern in Main Swings - Bullish and Bearish Sub-swings trend

Czasami zwrot numer 5 opóźnia się za najwyższym punktem trzeciego zwrotu, przez strome nachylenie trzeciego zwrotu. Traderzy mogą więc potraktować trzeci i piąty zwrot jako wzór Podwójnego Szczytu, który daje sygnał Sprzedaży.

Jeśli piąty zwrot zawiera pięć pod-zwrotów a te pod-zwroty nie mają wzoru Fal Elliota, wtedy trader może potraktować zwroty jako wzór Trójkąta. Gdy trend przekracza punkt przełomu, zlecenie Sprzedaży na byczym trendzie i zlecenie Kupna na Niedźwiedzim trendzie może być złożone. Często każdy duży zwrot będzie zawierał 3 pod-zwroty, by uformować wzór Trójkąta, który czasami może być rozbieżny.

W większości przypadków albo drugi albo czwarty zwrot może mieć skomplikowany kształt i strukturę.

Trader może połączyć punkty końcowe pierwszego i trzeciego zwrotu za pomocą Linii Trendu, wtedy można umieścić linię równoległą w punkcie startowym drugiego zwrotu. Tak więc zwrot czwarty i piąty mogą być przewidywane w oparciu o utworzony kanał. Jeśli czwarty zwrot nie uformuje się na zdefiniowanej linii, będąc czy to wyżej czy niżej, trader może nakreślić Linię Trendu od końca drugiego zwrotu do końca czwartego zwrotu, następnie umieścić linię równoległą z linią Trendu od końca trzeciego zwrotu, by przewidzieć punkt końcowy piątego zwrotu.

Elliott Waves Theory - Rules of Waves, Expansion, Triangle Pattern - Support and Resistance Levels

Zwroty korygujące wygładzają cenę rynkową i kierują się przeciwnie do głównych zwrotów. Zwroty korygujące wymagają więcej uwagi, ze względu na swą złożoność. Istnieją trzy typy zwrotów korygujących:

 1. Zygzakowaty
 2. Płaski
 3. Trójkątny

Wzór zygzakowaty, 5-3-5, jest trendem opadającym na trendzie rosnącym, jest więc wzorem odwrotnym. Na Niedźwiedzim trendzie ten wzór będzie miał kierunek rosnący. Dwa lub trzy wzory zygzaka mogą być wykryte na trendzie, jeśli są tam jakieś wzory pod-zwrotów. Pierwszy trend to W, za nim idą trendy X i Y. 

Elliott Waves Theory - Zigzag, Flat, Triangle Corrective Waves - Trendline and Levels - Reversal Trading Signals

Płaski to kolejny typ zwrotu korygującego, 3-3-5, w którym zwroty nazwane są A, B i C. C ma wyższą cenę niż A, która pokazuje mniej tendencji do wygładzania głównych zwrotów. Często ten typ pojawia się po silnym i żwawym ostatnim głównym zwrotem o numerze 1, 3 lub 5. Specjalny typ płaskiego wzoru formuje się po zwrocie B, który zamknie się wyżej niż piąty zwrot a zwrot C będzie niżej niż zwrot A na Byczym trendzie. Rzadko B może się zamknąć powyżej piątego zwrotu, podczas gdy punkt końcowy C jest wyżej niż punkt końcowy A.

Trójkątny wzór, 3-3-3-3-3, ma 5 następujących po sobie potrójnie złożonych zwrotów korygujących, których pod-zwroty mogą nie mieć wzoru korygującego. Tak jak wzór Trójkąta, kolejne fale i zwroty formują symetryczne, Opadające, Wschodzące i Odwrotne Symetryczne formy trójkątów. Zwroty to A, B, C, D i E. Jako że te formy są wzorami kontynuacji, obecne są na wzorach korygujących. Fala B musi być większa i dłuższa niż fala A. Pod-zwroty mogą mieć formę Zygzakowatą lub Płaską. Wzory Trójkąta utworzyłyby się po B lub uformowaniu czwartej fali. Wzór Trójkąta może mieć 9 zwrotów, więc trend uformuje się po dłuższym czasie.

Elliott Waves Theory - A, B and C Corrective Sub-Swings - Bullish and Bearish Pattern

Jest format, w którym pewne zwroty korygujące łączą się ze sobą. Kombinacja może składać się z Zygzaków, Płaskich i Trójkątnych wzorów jednocześnie. Podczas gdy może się ona składać z wielu wzorów Płaskich, tylko jeden wzór Trójkąta może się uformować, który będzie też ostatnim wzorem tej kombinacji. Krótka kombinacja wzoru ma punkty WXY, gdy dłuższa będzie miała punkty WXYXZ. Fale Elliota to skomplikowany i trudny wzór, który wymaga dużej wiedzy i doświadczenia, nabytego przez wiele lat praktyki. Określanie punktów musi być dokonywane w dłuższych przedziałach czasu, więc pod-zwroty mogą być określane w krótszych przedziałach. Najważniejszą sprawą w określaniu Fal Elliota jest umiejętność wytyczania zwrotów i punktów. Istnieje wiele stron udostępniających materiały o Falach Elliota, jak choćby Elliottwave.com.

Elliott Waves Theory - Symmetrical, Asymmetrical, Descending and Ascending plus Reversal Symmetrical Triangle

Na tym kończy się dzisiejsza lekcja, do zobaczenia na kolejnej.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates