Financial Markets and Advantages of Forex - PForex Education

Rynki Finansowe i Zalety Forexu

10 5 Votes
Instructor

Rynki Finansowe i Zalety Forexu

Trzecia sesja Treningu Forex

Witamy ponownie na profesjonalnym treningu o rynku finansowym Forex. W tej sesji zrobimy wprowadzenie do rynków finansowych, typów handlu i zalet używania Forexu. Pierwsza część tej sesji jest poświęcona historii rynków finansowych.

Historia Rynków Finansowych

Rynki te zostały utworzone natychmiast po przeprowadzeniu pierwszej transakcji. Wraz z szybkim rozwojem technologicznym i upowszechnieniu się przemysłu, ilość importu i eksportu pomiędzy państwami znacząco wzrosła. W rezultacie podstawy handlu zagranicznego rynku finansowego zostały ustanowione. Początki ery komputerów i narodziny Internetu doprowadziły do zwiększenia prędkości i łatwości zawierania transakcji. Spowodowało to rozwój tego biznesu w niespotykanym dotąd stopniu.

Wysokie inwestycje w tym biznesie ze strony banków i innych instytucji finansowych sprawiły, że pojawiło się nieodzowne zaufanie pomiędzy kupującymi i sprzedawcami, jakie widzimy dzisiaj. Umożliwiło to darmowy i łatwy handel.

Financial Markets and Advantages of Forex - Banks and Monetary Institutions

W naszych czasach wielu handlujących preferuje działać przy pomocy wyspecjalizowanego oprogramowania lub legalnych stron internetowych banków oraz instytucji finansowych. Co więcej, żadna ze stron nie widzi drugiej strony osobiście czy też produktu, którym handluje, system ten jest możliwy dzięki kredytowi i ubezpieczeniu, jakie banki i instytucje finansowe oferują.

Różne sekcje rynków finansowych

Wszystkie rynki finansowe posiadają różne sekcje, podzieliliśmy je na pięć części.

Giełda Papierów Wartościowych

  1. Pierwsza sekcja nazywana jest ?Akcje?. Przy pomocy instytucji finansowych i innych firm, ludzie mogą kupować lub sprzedawać akcje na całym świecie. Na przykład, angielska London Stock Exchange umożliwia ludziom kupno i sprzedaż akcji.

Different Financial Markets and Advantages of Forex - Stock Exchange - Index - Bond - Commodity

Indeks

  1. Drugą sekcją, którą interesuje się większość ludzi jest ?Indeks?. W tym wypadku, zamiast kupna pojedynczych akcji danej firmy, wiele osób kupuje indeks tych akcji. Można nimi handlować międzynarodowo. W Stanach Zjednoczonych znane są jako ?S&P 500? lub ?Standard & Poor\\'s 500?, natomiast w Niemczech jako ?DAX? (Deutscher Aktienindex).

Towary

  1. Trzecia sekcja rynków finansowych, interesująca handlujących, nazywa się "Towary?. Jest to sekcja, w której większość osób chce kupować i sprzedawać różne towary, takie jak złoto, srebro, ropa, pszenica i tym podobne.

Obligacje

  1. Czwarta sekcja jest znana jako ?Obligacje?. Obligacje rządowe i pozarządowe z lub bez ustalonej stałej ceny są łatwe do nabycia. Na przykład, Departament Skarbu USA oferuje tego typu obligacje.

Forex (Foreign Currency Exchange)

  1. Piąta sekcja jest powiązana z wymianą obcych walut i Forexem. Jest to największa część rynku. W tej sekcji strony kupują i sprzedają waluty.

Na przykład gdy używasz Funtów brytyjskich lub dolarów US w celu wymiany na inne waluty, to sprzedajesz lub kupujesz waluty obce. Ten rodzaj transakcji odpowiada za większość handlu na wszystkich rynkach finansowych.

Financial Markets and Advantages of Forex - Foreign Currency Exchange Market

Różne typy handlu na rynkach finansowych

Istnieje wiele różnych typów handlu, jakie można przeprowadzić na rynkach finansowych .Przyjrzyjmy się kilku z nich.

Transakcje natychmiastowe (Instant/Spot)

Pierwszym typem są transakcje, wykonane przy użyciu natychmiastowych, znane lepiej jako spot trade. W tego rodzaju kontrakcie handel dobrami jest całkowicie w gestii właściciela. Oznacza to, że nie ma on zobowiązania do zmiany kontraktu lub pozycji w trakcie transakcji. Na przykład, jeśli zamierzasz kupić dom lub złotą monetę, od Ciebie tylko zależy jak jak długo przetrzymasz te towary, możesz poczekać na odpowiedni moment do sprzedaży.

Transakcje terminowe (Future)

Drugim rodzajem handlu jest kontrakt terminowy. W tych kontraktach wyznaczona data w przyszłości powinna być określona przez obie strony (jako data wygaśnięcia). Tego rodzaju transakcje wymagają od kupującego wpłaty określonej ilości środków jako depozyt. Jeśli data wygaśnięcia zostanie osiągnięta, to właściciel musi sprzedać określony produkt, jeśli jeszcze nie został sprzedany.

Financial Markets and Advantages of Forex - Liquidity and Leverage - Future Option and Forward Trade

Handel Opcjami

Trzeci rodzaj handlu to handel opcjami. Jest to dokładnie to samo co transakcje terminowe z tą różnicą, że ustalona data transakcji może zostać zmieniona, jednakże można to zrobić, tylko gdy obie strony zgodzą się na taką zmianę daty. Konsekwencją tej zwiększonej elastyczności jest wyższy koszt tych transakcji.

Transakcje Forward

Czwartym rodzajem są transakcje typu forward. W tych transakcjach kupujący musi zapłacić całą kwotę z góry i otrzymuje towary w ustalonej dacie w przyszłości.

Zalety używania Forexu w porównaniu do innych rynków

Następną sprawą, którą omówimy w tej sesji, są zalety używania rynku transakcji Forex.

  1. Pierwszą zaletą jest fakt, że Forex działa przez 24 godziny dziennie. Jako że Forex jest rynkiem globalnym, handel jest ciągły, gdy tylko jest jakiś rynek otwarty gdzieś na świecie. Jest to sieć między bankowa, pracująca dzień i noc, co oznacza, że każda ze stron może dokonać transakcji w każdym momencie.
  2. Drugą zaletą rynku Forex jest to, że cieszy się on najwyższym poziomem płynności. W każdym momencie na tym rynku są kupujący i sprzedający, przeprowadzający transakcje o różnej wartości w różnym czasie. Transakcje są przeprowadzane w dwójnasób na Forexie: handlujący mogą kupić walutę, zanim jej wartość wzrośnie, dzięki czemu zanotują zysk; lub sprzedać walutę, zanim straci na wartości, co także skutkuje zyskiem. Jest to przewaga, jakiej inne rynki nie oferują, a więc jest wiele szans na zanotowanie zysku.
  3. Trzecią zaletą Forexu jest to, że oferuje możliwość użycia dźwigni. Dźwignia oznacza, że handlujący może wejść w pozycję, która jego zdaniem przyniesie więcej zysku, nawet wtedy, gdy ta pozycja potrzebuje więcej funduszy niż znajduje się na koncie handlowym. Z drugiej strony wadą jest fakt, że handlujący są zagrożeni wyższą kwotą straty.

Financial Markets and Advantages of Forex - High Liquidity and Various Leverage plus all Day Trading

Na koniec, z aktualnym rozwojem technologii, każda ze stron może monitorować swoje transakcje przy użyciu Internetu na swoich smartfonach. Pokazuje to, że jest to ciągle rozwijający się rynek.

Na tym kończymy tę sesję, do następnego razu i do następnej sesji, trzymajcie się

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates