Flag pattern and its Types -Continuation Market Analysis Strategy

Wzor Flagi i jego Rodzaje

0 0 Vote
Instructor

Wzor Flagi i jego Rodzaje

Trzydziesta Piąta lekcja Treningu Forex

Witamy ponownie na profesjonalnym treningu w rynkach finansowych Forex. Dziś zajmiemy się wzorem Flagi oraz jego rodzajami.

Wzory Flagi

Flaga to wzór kontynuacji, tak jak prawdziwa flaga, ma kształt prostokątny, który formuje się na drzewcu. Prostokąt poziomy formuje się poprzez parę fal o umiarkowanym nachyleniu lub szczytach i dolinach poziomów.  

Wzór Byczej Flagi może się uformować na rosnącym trendzie, w którym fale mają płaski kształt lub delikatnie opadające szczyty. Flaga z płaskimi i jednostajnymi zygzakami będzie miała więcej mocy i efektu niż flaga ze średnim opadem w kierunku dna. Wysokość, H, może być zmierzona poprzez przeliczenie dystansu między punktem początkowym na drzewcu i wzgórzem pierwszej fali. Cena TP będzie H i H/2 punktów pip powyżej punktu Przełomu lub doliny pierwszej fali, gdy SL może być pomiędzy doliną ostatniej fali a poziomem  61.8%Fibonacciego, który jest kreślony na H.

Niedźwiedzia Flaga może uformować się na trendzie malejącym, w którym fale mają płaski kształt i delikatne, rosnące szczyty. Flaga z płaskimi i jednostajnymi zygzakami będzie miała więcej efektu i mocy niż flaga o średnim stoku w górę. Wysokość H może być zmierzona poprzez obliczenie dystansu pomiędzy punktem początkowym na drzewcu i doliną pierwszej fali. Cena TP będzie H i H/2 punktów pip poniżej punktu Przełomu lub doliny ostatniej fali, gdy SL może być pomiędzy szczytem ostatniej fali a poziomem 61.8%Fibonacciego, kreślonego na H.

Flag pattern and its Types - Continuation Pattern to Confirm Agreeing Direction - Bullish and Bearish

Oto parę istotnych uwag:

  1. Drzewcem może być albo bardzo długa świeczka, albo może on składać się z paru połączonych małych świec w tym samym kierunku.
  2. Kreśląc wzór Fibonacciego na drzewcu, flaga nie może przekroczyć poziomu 61.8%, w innym wypadku wzór Świecy jest nieważny.
  3. Jeśli flaga osiągnie region pomiędzy 50% a 61.8% Fibonacciego, TP będzie 27% drzewca od poziomu 0% Fibonacciego. Oznacza to, że jeśli trader wprowadzi poziom -0.27% Zniesienia Fibonacciego, TP będzie na tym poziomie, ze zgodną orientacją do obecnego kierunku, na którym uformowała się flaga.
  4. Na wzorze Niedźwiedziej Flagi, trader musi połączyć pierwszą dolinę z drugą, by narysować linię szyi. Szczyt powinien być uformowany pomiędzy pierwszą a drugą doliną. Po drugiej dolinie cena rynkowa powinna wzrastać, by formować więcej fal. Gdy tylko cena rynkowa przekracza linię szyi, uformuje się punkt Przełomu.  

Flag pattern and its Types - Fibonacci Levels - Candlestick Closing Price - Take Profit Stop Loss

Parę przykładów unaoczni, jak wykorzystać ten wzór przy dokonywaniu transakcji. Jest Niedźwiedzia Flaga na trendzie malejącym z umiarkowaną flagą rosnącą. TP może zostać ustalone poprzez użycie Linii Trendu, która jest rysowana na H, a następnie przez przeniesienie Linii Trendu na szczyt ostatniej fali lub na punkt przełomu. Trader może osiągnąć profit z tej sprzedaży składając zamówienie Sprzedaży, z ceną wejściową o wartości punktu przełomu, SL powyżej wzgórza ostatniej fali do 61.8% Fibonacciego, w dodatku do określonej ceny TP, 1183 punkty pip niżej niż punkt przełomu.

Flag pattern and its Types - H and H/2 Take Profit Prices on MetaTrader Market Price Chart

Kolejna Niedźwiedzia Flaga po ostatnim wzorze. Poprzez nakreślenie Fibonacciego na nowym drzewcu, H i H/2 mogą zostać obliczone. Fibonacci powinien być przeniesiony do punktu przełomu lub wzgórza ostatniej fali, by ustalić dokładne miejsce ceny TP. Cena osiągnęła 50% Fibonacciego, więc może przejść do poziomu Fibonacciego -0.27%. Trader może dodać nowy poziom poprzez Fibo Levels w oknie właściwości Fibo. Trader może wprowadzić M w pole Description. Jeśli trader nie zmieni lokacji Fibonacciego, cena spadnie do poziomu M. Kolejny wzór Flagi może zostać wykryty. Na trendzie rosnącym można odnaleźć wzór Byczej Flagi. Linia Trendu ustala drzewiec i prostokąt danego wzoru Flagi. Zakładano, że cena osiągnie cenę TP.  Właściwsze byłoby rozważenie ceny TP poprzez umieszczenie Linii Trendu H na ostatniej dolinie niż punkcie przełomu. Wzór Flagi jest zadowalająco efektywny na niestabilnych rynkach. Powstają krótkie i małe wzory Flagi na trendzie, które trader musi nauczyć się wykrywać, by wykształcić swoje umiejętności dokonywania transakcji.

Flag pattern and its Types - Shaft and Main Body - Forex MetaTrader Market Price Chart

Na tym kończy się dzisiejsza lekcja, zapraszamy na kolejną.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates