Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Forex Market

Analiza Fundamentalna i Roczne Raporty Finansowe

0 0 Vote
Instructor

Analiza Fundamentalna i Roczne Raporty Finansowe

Pięćdziesiąta Trzecia lekcja Treningu Forex

Witamy ponownie na profesjonalnym treningu w rynkach finansowych Forex. Na tej lekcji omówiona zostanie Analiza Fundamentalna w kontekście Corocznych Raportów Finansowych.

Stopa Procentowa

Wiadomości o stopach procentowych to najważniejsze ogłoszenia na rynkach finansowych. Stopy procentowe zmieniają się rzadko, jednak informacje udzielane prasie na konferencjach określają kierunek trendu danej waluty. Zmiana stopy procentowej jest omawiana na konferencji prasowej, zarówno gdy jej wartość nie ulega zmianie, jak i gdy jest zmieniana. Podwyżka stóp procentowych ma korzystny wpływ na rynek finansowy, z kolei obniżka może powodować spadek na rynkach finansowych.

Perspektywy Ekonomiczne to kolejny temat omawiany na takiej konferencji prasowej, który dotyczy obecnej sytuacji finansowej i ekonomicznej, jak również polityki i celów ekonomicznych. Na przykład, jeśli rzecznik stwierdzi, że ?gospodarka jest w świetnej formie, a cele gospodarcze są jasno wyznaczone?, konsekwencją takiego ogłoszenia będzie korzystny wpływ na rynek finansowy.

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Financial Press Conference of Financial Market

Dane o Inflacji i Deflacji również są podawane na takiej konferencji. Inflacja umożliwia wzrost gospodarczy, gdy deflacja powoduje recesję.

Poluzowanie polityki pieniężnej znane w USA pod skrótem QE (Quantitative Easing),  to polityka monetarna, której używa bank centralny, by poprawiać kondycję kulejącej gospodarki. W Wielkiej Brytanii znana jest pod skrótem APF (Asset Purchase Facility). Jakakolwiek zmiana w tej polityce miałaby znaczący wpływ na rynek finansowy. Są trzy etapy, w których wiadomości powinny być analizowane: Poprzednie, Przewidywanie i Ogłoszenie. Na przykład, ostatnie APF w Anglii wynosiło 200 miliardów funtów, a przewidywania przed konferencją prasową oscylowały wokół 200 miliardów funtów, następnie na konferencji ogłoszono, że APF na kolejny rok będzie wynosić 200 miliardów funtów. Tak więc wiadomości o APF nie miały żadnego wpływu na rynek finansowy. Jeśli zostałoby ogłoszone, że APF ustalono na 180 miliardów funtów, wtedy oznaczałoby to, że kondycja gospodarki się znacząco poprawiła. Z drugiej strony, jeśli APF zostałoby ustalone na 220 miliardów funtów, oznaczałoby to, że gospodarka osłabła.

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Recession, Inflation and Deflation shows Economic Conditions

Bank Centralny USA znany jest jako FOMC.

Bank Centralny Wielkiej Brytanii znany jest jako BOG.

Bank Centralny Unii Europejskiej znany jest jako ECB.

Bank Centralny Japonii jest znany jako BOJ.

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Asset Purchase Facility, Interest Rate and Inflation

Bank Centralny Australii jest znany jako RBA.

Bank Centralny Nowej Zelandii jest znany jako RBNZ.

PKB (Produkt Krajowy Brutto)

Kolejne ważne wiadomości ogłaszane na konferencjach prasowych to PKB, Produkt Krajowy Brutto, który pokazuje wielkość eksportu. Im wyższa wartość PKB, w tym lepszej kondycji jest gospodarka. Trzy różne wartości PKB dla UK to: Prelim, Final i Revised. Konferencje prasowe, dotyczące Unii Europejskiej wyróżniają dwa typy: Prelim i Final, gdy w USA wyróżnia się trzy: Final, Prelim i Advance. W Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii Prelim, a w USA Advance, są najważniejszymi wartościami.

Niemcy zapewniają 28% PKB Unii Europejskiej, Francja, Włochy, Hiszpania i Portugalia dodają mniejszą ilość PKB. Wyższe PKB daje silniejszą walutę.

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Central Bank of  Countries - Gross Domestic Product DGP

Wskaźnik bezrobocia i zmiany zatrudnienia

Wskaźnik bezrobocia i zmiany w zatrudnieniu są deklarowane na konferencjach prasowych. Gdy większość koncentruje się na Wskaźniku Bezrobocia, który jest zsumowaniem wskaźnika bezrobocia, podzielonego przez ilość okresów, wskaźnik zmiany zatrudnienia ma większy wpływ na trend rynkowy. Wskaźnik bezrobocia, tak jak Ruchoma Średnia, ma mniejszy efekt, ze względu na jego opóźnienie, jednak zmiana zatrudnienia to najnowsza wartość Bezrobocia w kraju.

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Unemployment Rate and Employment Change Rate in Financial Market

PMI (Wskaźnik aktywności finansowej)

PMI, Wskaźnik aktywności finansowej, to kolejna wartość, która ogłaszana jest na Konferencjach Prasowych, która wzrasta, gdy rosną stopy i inflacja, więc pokazuje polepszenie kondycji gospodarki. Wskazuje on ilość zleceń, oraz generalnej aktywności menadżerów. Jeśli wartość ta wynosi powyżej 50, gospodarka jest w dobrym stanie, gdy wartość wynosi mniej niż 50, gospodarka osłabła. Wyróżnia się dwa rodzaje PMI:

  • W USA, Produkcja (Manufacturing) i Nie-Produkcja (Non-Manufacturing)
  • W innych krajach, Usługi i Produkcja

Produkcja pokazuje wartość PMI w polach wytwórczości i produkcji. PMI w Produkcji ma większy wpływ na trend rynkowy niż wartość Nie-Produkcji i Usług.

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Purchasing Management Index - Consumer Index

Sprzedaż detaliczna

Sprzedaż Detaliczna to kolejna wartość ogłaszana na konferencjach prasowych, która pokazuje rozmiar zakupów konsumenckich przez te firmy, które udostępniają towary użytkownikom końcowym.

PPI (Wskaźnik Cen Dóbr Produkcyjnych)

PPI lub Wskaźnik Cen Dóbr Produkcyjnych, ogłaszany na Konferencjach Prasowych, pokazuje rozmiar produkcji. Wyższa wartość PPI oznacza lepszy stan gospodarki. PPI to PPI to nakład produkcji przemysłowej i wytwórczości towarów.

CPI (Wskaźnik Cen Towarów i Usług Konsumpcyjnych)

Wskaźnik Cen Towarów i Usług Konsumpcyjnych, CPI, również jest podawany na konferencjach prasowych.  Ta wartość pokazuje zmiany w głównych wydatkach rodzinnych. Wyższa wartość oznacza wyższą inflację, w konsekwencji, wzrost gospodarczy i wyższy przychód. W rzadkich wypadkach, w wypadku katastrof jak wojna, lub trzęsienie ziemi, główne wymogi jak pożywienie czy energia są wykluczane z tej wartości, co nazywa się Core CPI, ze względu na wzrost ceny rynkowej tych produktów.

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Producer Price Index Rate and Consumer Price Index Rate

Traderzy mogą pozyskać gruntowne informacje na stronie Forexfactory.com. Stopy procentowe i PKB determinują kierunek trendu danej waluty, gdy inne czynniki powodują dzienne, tygodniowe i miesięczne fluktuacje.

Na tym kończy się dzisiejsza lekcja, zapraszamy na kolejną.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates