Fundamental Analysis Basics - Forex Market Price Direction

Podstawy Analizy Fundamentalnej

0 0 Vote
Instructor

Podstawy Analizy Fundamentalnej

Pięćdziesiąta Druga lekcja Treningu Forex

Witamy ponownie na profesjonalnym treningu w rynkach finansowych Forex. Na tej lekcji omówimy Podstawy Analizy Fundamentalnej, poszukiwanie Ryzyka i unikanie Ryzyka.

Analiza Fundamentalna

Analiza Fundamentalna to rozpowszechniona metoda, którą traderzy używają przed złożeniem zlecenia. Jest ona osiągana z gwałtownych lub obecnych wiadomości, z wiarygodnych źródeł. Analiza fundamentalna jest oparta o poziom ważności i konsekwencje wiadomości widoczne w trendzie rynkowym. Przez niespójność informacji, Analiza Fundamentalna jest dość skomplikowana, dana wiadomość może być różnie rozumiana i mieć różne konsekwencje w różnych regionach. Przez tę niespójność, zaleca się, by traderzy nie składali zleceń opartych tylko o Analizę Fundamentalną. Na Przykład po tym, gdy Ciekły Gaz Paliwowy (LPG)osiągnął cenę 15$, spadł do 3$ ze względu na badania nad wieloma nowymi złożami.

Fundamental Analysis Basics - Financial Market Annual Report and News - Bullish and Bearish Price

Ze względu na geopolityczne, polityczne, społeczne i ekonomiczne warunki danego kraju, wiadomości mogą mieć różny wpływ na jego rynek finansowy. Analiza Fundamentalna, w przeciwieństwie do Analizy Technicznej, nie ma zdefiniowanej i odróżniającej ją procedury. Na przykład, wzór Głowy i Ramion daje pewną ilość ceny TP, przez ilość H, gdy analiza Fundamentalna reprezentuje różne warunki na pewnej cenie. Większość traderów preferuje używanie tylko Analizy Technicznej, jednak analiza Fundamentalna ma duży wpływ na rynek finansowy. Ci z traderów, którzy łączą obie analizy mogą otrzymać bogate informacje o trendach rynkowych.

Rekomenduje się, by traderzy używali raczej analizy wiadomości, niż samych wiadomości. Liczby i informacje z wiadomości mogą mieć efekt różny od tego, co reprezentują. Traderzy powinni uważnie czytać analizę danych wiadomości z wiarygodnych stron internetowych albo od biegłego, po 3 do 4 latach trader może samemu wyrobić zdolność do właściwej analizy danych. Nawet doświadczonym traderom zdarza się źle zinterpretować dane.

Fundamental Analysis Basics - Financial Market Annual Report - Definitions and Examples of Fundamental Analysis

Gdy trader chce wyrobić sobie umiejętności w danym symbolu, powinien on/ona dogłębnie analizować i studiować wszystkie aspekty danego symbolu, polityczne, ekonomiczne, społeczne oraz geopolityczne sytuacje krajów, które dany symbol reprezentuje. Na przykład, Euro jest walutą używaną w większości krajów europejskich, więc trader powinien sprawdzić polityczne, ekonomiczne oraz społeczne warunki tych krajów, by poszerzyć swą wiedzę o walucie.

Trader powinien rozważać wiadomości i wydarzenia terminowe wraz z normalnymi, dziennymi wiadomościami. Niekiedy codzienne wiadomości mogą mieć znaczniejszy wpływ na cenę rynkową niż wiadomości i wydarzenia terminowe.

Fundamental Analysis Basics - Geopolitical and Financial News of Forex and CFD Markets

Oto parę obowiązkowych tematyk, które trader powinien w pełni zrozumieć:

  • Czy silna waluta jest korzystniejsza od słabszej waluty

Kraje ze słabszą walutą, mogą mieć wyższy wskaźnik eksportu towarów a niższy wskaźnik importu, przez niższe koszty produkcji. Turystyka w tych krajach kwitnie przez niższe koszty usług. Jako że praca lub biznes potrzebuje mniej kapitału, większy będzie udział inwestycji zagranicznych. Słabsza waluta ma więc więcej zalet niż waluta silna. Na przykład, Niemcy preferują utrzymywanie jedności Europejskiej i słabszej waluty Euro, w porównaniu do innych głównych walut, by zwiększyć swój współczynnik eksportu. Jeśli projekt waluty Euro zawiedzie, wtedy Duńska waluta wzrośnie na wartości, co spowoduje obniżenie eksportu dóbr, wraz ze spadkiem dochodów z turystyki. Chiny chcą swą walutę utrzymywać na jak najniższym poziomie i zwiększać swój wskaźnik eksportu. Jeśli Yuan stanie się zbyt silny, nastąpią braki w budżecie, ze względu na wysoką populację.

Fundamental Analysis Basics - Monetary Rivalry and Currency Power Indicator of Countries

  • Czy Inflacja ma jakiekolwiek korzyści na rynku finansowym

Gdy następuje postęp i rozwój ekonomiczny, nieunikniona jest inflacja, przez wyższy wskaźnik zapytań względem ofert. Jak długo zapytania są wyższe niż oferty, rozmiar płynności się zwiększa. Rozwój finansowy i ekonomiczny jest również konsekwencją płynności. Mimo że płynność jest obowiązkowa dla progresywnej ekonomii, musi być ona trzymana na niższym poziomie niż pewna granica. 

Poszukiwanie Ryzyka

Wzrost ekonomiczny i wskaźnik bezrobocia generują warunki poszukiwania ryzyka, więc ludzie będą wycofywać swój kapitał i fundusze z banków, by inwestować w pewne rynki i biznesy. Bank centralny powinien podnieść stopę, by utrzymać inflację na racjonalnym poziomie. Poziom stopy zmienia się, gdy zmienia się inflacja. W tych warunkach następuje wzrost cen Złota, Nieruchomości, Akcji i walut o wyższej stopie, jak AUD i NZD.

Unikanie Ryzyka

W warunkach spadku koniunktury, większość ludzi składa swe fundusze i kapitał w bankach, by otrzymywać odsetki, gdyż nie mogą otrzymać żadnego profitu ze swego biznesu. Przez wielkość płynności na rynku finansowym, banki redukują oprocentowanie, by skłonić ludzi do inwestowania we własne firmy. W tych warunkach następuje wzrost w walutach o niższej stopie, jak USD i GBP. Na przykład trend AUDUSD będzie zmierzał w dół, gdy odsetki w Nowej Zelandii spadają. Złoto, Nieruchomości i Papiery Wartościowe mogą spaść do niższej ceny. Złoto spadło z 1900$do 1200$ przez załamanie finansowe. Złoto ma trend rosnący w warunkach Poszukiwania Ryzyka, jednak jego cena spada w warunkach Unikania Ryzyka, przez niekorzystne warunki rynkowe, szczególnie w Indiach i Chinach.

Fundamental Analysis Basics - Risk Seeking and Aversion - Inflation and Interest Rate Reports

Na tym kończy się dzisiejsza lekcja, zapraszamy na następną.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates