Gold Trend Analysis Applying Price Action - Forex Trading Signals

Analiza Trendu Zlota Zastosowanie Price Action

0 0 Vote
Instructor

Analiza Trendu Zlota Zastosowanie Price Action

 Trening Finansowy od PFOREX

Pięćdziesiąta Pierwsza lekcja treningu Forex

Witamy ponownie na profesjonalnym treningu w rynkach finansowych Forex. Na tej lekcji omówiona zostanie analiza trendu Złota z zastosowaniem techniki Price Action.

Analiza trendu Złota za pomocą Price Action

Trader może rozmieścić trzy wykresy Złota o miesięcznym rozmiarze obok siebie. Na pierwszym wykresie trader dodaje Ruchomą Średnią do ceny rynkowej. Na drugim wykresie dodaje się drugi szablon, wykrywający wzór Wideł Andrewsa. Trzeci wykres służy do stosowania wskaźników takich jak RSI, CCI i AO. Na pierwszym wykresie trader może dodać linie wsparcia i oporu. Linia wsparcia może być dodana do tego trendu. Cieńsza linia będzie lepsza, gdy trader chce dodać parę z nich do wykresu. To wsparcie kreślone jest w miesięcznym przedziale czasu, więc ma poważny wpływ na ruch trendu.  Przez strome zbocze nie ma żadnej innej linii wsparcia. Linia oporu może być umieszczona na opadającym zboczu. Traderzy nie powinni umieszczać nieistotnych wzorów lub linii na wykresie. Rekomenduje się, by traderzy dodawali opis do każdej linii umieszczanej na wykresie, który będzie przypominał im cel umieszczenia danej linii na wykresie. Na przykład, ?W M? w polu opisu może oznaczać ?wsparcie/Miesięczne?. ?O M? można wpisać w pole opisu linii Oporu. Gdy tylko wskaźnik myszki znajdzie się nad linią, pojawi się jej opis. Jest również kolejna linia, która ma cechy wsparcia/oporu, zależnie od wybranego przedziału czasowego, może więc być opisana jako ?O M? na tym przedziale. Następnym krokiem jest ustalenie poziomów, które mają ważny wpływ na trend rynkowy. Na tym poziomie trend zareagował na ten poziom cztery razy. Najnowsze reakcje ceny rynkowej są ważniejsze niż poprzednie. W polu opisu, trader może wprowadzić ?P M?. Przy przytrzymaniu klawisza CTRL na klawiaturze, przy podwójnym kliknięciu na poziom, można go skopiować. Duplikowany poziom może być przeniesiony na kolejną fluktuację cen. Jednakże lepiej jest kreślić te poziomy, które są bliższe najnowszej cenie rynkowej. Ilość oscylacji na poziomie ma znaczenie. Cena dotarła do tego poziomu pięć razy. Trend zareagował na tę linię cztery razy.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Support and Resistance Levels - Bullish and Bearish Trend

W kolejnym kroku, trader może nakreślić najważniejsze wzory, takie jak Fibonacci. Po dodaniu tego wzoru, trader może usunąć nieistotne poziomy. W tym regionie uformował się wzór Proporca, który pokazał cenę TP na poziomie H. Tym samym, wzór pokazał ważny sygnał Kupna. Poprzez przesunięcie wzoru Fibonacciego, odnaleziono kolejny wzór, który ma prawidłowy sygnał Kupna. Nie ma innego Byczego wzoru na tym trendzie rosnącym, więc Fibonacciego można zmodyfikować, by zrozumieć, czy jest jakiś punkt zwrotny. Można oznaczyć region na 61.8% poprzez umieszczenie Pola. Trader może wprowadzić w nim opis ?61.8 F M?, w którym F oznacza Flagę wzoru Fibonacciego. M to Miesięczny przedział czasu. Jeśli cena uformuje się w tym polu to flaga Fibonacciego zawiodła a Byczy trend zostanie osłabiony na pewien czas. W tym rejonie jest silny poziom, jak również silna linia wsparcia. Obszar ten więc, w okolicach ceny 1172 ma znaczny wpływ na cenę rynkową. Kolejny obszar na poziomie 76.4% Miesięcznego zwrotu lub Flagi, w dodatku do Miesięcznego poziomu. Poziomowi Fibonacciego towarzyszy ważny poziom. Cena przekroczyła poziom 50% więc pozostałe poziomy powinny zostać dogłębnie rozważone. Trader może umieścić kolejnego Fibonacciego na większym trendzie. Obszary te z większą ilością potwierdzeń wymagałyby dogłębnej uwagi. Na przykład, na poziomie 38.2% większy Fibonacci nałożył się na poziom 50% mniejszego wzoru Fibonacciego, więc poziom ten jest ważnym obszarem, który traderzy muszą uważnie rozważyć. Kreślenie wzorów na najnowszym trendzie jest bardziej opłacalne niż na trendach wcześniejszych. Wartości Ruchomej Średniej wynoszą 50, 100 i 200. Cena nie dała rady przekroczyć linii 50 całkowicie w górę, a następny obszar ma poziom Fibonacciego 61.8%  jak również ważny poziom i linię Ruchomej Średniej 100. Następny przewidywany poziom ma linię Ruchomej Średniej równą 200, plus kolejny ważny poziom i 76.4% wzoru Fibonacciego.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Gold Chart, Levels and Trendlines, Patterns, Candlesticks

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Fibonacci Expansion and Retracement Levels

Można również zanalizować trend malejący, więc wzór Fibonnaciego można przesunąć do Niedźwiedziego formatu. Jest tam Podwójny Szczyt z linią szyi na poziomie 0% wzoru Fibonacciego. Trend spadł do H/2 po tym, gdy przekroczył punkt przełomu. Zakłada się, że cena dotknie H w przyszłości. Tak więc kolejne potwierdzenie może być zacytowane w polu opisu pierwszego pola. H oznacza wysokość, a DT Podwójny Szczyt. Ten obszar staje się coraz ważniejszy. Kolejny wzór na tym trendzie to Proporzec. Lepiej umieścić pole na poziomie 61.8% Fibonacciego, co pokaże duży wpływ na trend rynkowy, gdy tylko cena uda się do tego poziomu. Tak więc ?61.8 F M? i ?L M? mogą zostać wpisane w Pole opisu. F oznacza flagę Fibonacciego, L oznacza poziom. Cena nie dała rady przekroczyć poziomu 38.2% Fibonacciego. Jeśli cena wróci do poziomu 0% bez przekraczania poziomu 38.2.% to cena osiągnie poziom H/2. Linia przełomu i wzór Proporca mogą być nakreślone na dolinach, jednak mogą one mieć 6 punktów obrotu, więc będzie więcej fluktuacji. Jeśli linia 1181 zostanie przekroczona, to cena spadnie w kierunku H/2. Jeśli cena wzrośnie w stronę 61.8% Fibonacciego, to wróci w stronę dołu aż poziom M ceny wyniesie 1018. Cena TP może być umieszczona na H/2 Fibonacciego, więc trader może wprowadzić ?H/2 P M?. P to skrót wzoru Proporca. Możliwe, że Złoto nie osiągnie tego poziomu, jednak wykres pokazuje nam, że 1018 może być osiągnięte poprzez analizę Techniczną. Tak jak cena Paliwa, która osiągnęła 32 po dotknięciu 147, cena Złota również może zredukować swą wartość. Te wzory i poziomy daleko od tego poziomu, mogą być zignorowane.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Overlapped Levels and Trendlines - Moving Average Indicator

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Downtrend and Uptrend on Forex Trading Platform MetaTrader

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Fibonacci Levels, Pennant Pattern - Rectangle Properties

Kolejny trend opadający może zostać sprawdzony przez wzór Fibonacciego, w którym uformował się wzór Trójkąta. Jeśli poziom 0%Fibonacciego jest zakładany jako linia przełomu Niedźwiedziego Trójkąta, wtedy TP byłoby na poziomie H/2 ostatniego Fibonacciego, lub poziomu H, który jest blisko ważnego obszaru. Trader może dodać ?H T M? w polu opisu, w którym T jest od wzoru Trójkąta. Bliskie ważne punkty mogą być uznawane za jeden. Wszystkie ważne wzory, poziomy i punkty są uwzględniane. Wzór Podwójnej Doliny może się uformować w tym obszarze, więc poziom H/2 obejmuje pole ważnego obszaru. ?H/2 D B M? może być dodane do opisu, w którym ?? pokazuje, że  wzór się jeszcze nie uformował. Kolejny opis na przyszłym wzorze może być modyfikowany poprzez dodanie ??. Jeśli wzór zawiedzie, trader może usunąć jego dane z pola opisu. Więc oba kierunki są rozważone i zostaną wykryte dla bardziej niezawodnej analizy. Ostatni trend może zostać sprawdzony, jednak trader nie może znaleźć wzoru, przez brak fal i fluktuacji. Tak więc może on zostać sprawdzony na krótszym przedziale czasu.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Breakout Price of Triangle Pattern - Double Top and Bottom

Również świeca może być wykryta na wykresie. Ciemna chmura formuje się w tym obszarze. Wysoko powyżej poprzedniej ceny Wysokiej i Otwartej, powyżej ceny Zamknięcia poprzedniej świecy. Zlecenie Sprzedaży może zostać złożone o 1000 punktów pip niżej niż cena zamknięcia świecy Ciemnej Chmury. Jeśli trader już złożył zlecenie Sprzedaży, wtedy cena TP mogłaby być w okolicach linii wsparcia i ważnego obszaru. Trader powinien wykryć poprzednie świece. Ciemna Chmura pokazuje, że cena opadnie do 1157 i jest to dobra okazja dla traderów, którzy spekulują trend opadający. Na tym wykresie, wszystkie ważne wzory, wsparcia, opory i świece na obu stron są uważnie rozpatrzone.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Bullish and Bearish Candlestick Patterns - Dark Cloud

Widły Andrewsa mogą być użyte do analizy trendu rynkowego. Można wybrać trzy obroty. Linia alarmowa może być nakreślona przez Linię Trendu. Linia alarmowa to dynamiczne wsparcie i opór. Ta linia opiera się przeciwko podwyżce cen w tym miejscu. Po tym, gdy Linia Alarmowa została przekroczona, staje się linią wsparcia dla rosnącego trendu. Może cena dotknie ponownie tę linię, co może wpłynąć na trend jako linia wsparcia lub oporu. By trafniej ulokować punkty Wideł Andrewsa, trader musi wybrać krótszy czas. Omówiliśmy już Widły Andrewsa na poprzedniej lekcji. Rekomenduje się, by zmieniać ich właściwości Wizualizacyjne, by zobaczyć ten wzór tylko na Miesięcznych i Tygodniowych przedziałach czasu. Nie ma już innych wzorów Wideł Andrewsa. Wzór Fibonacciego pokazuje, że cena jest wciąż poniżej poziomu 38.2%, więc w ten punkt byłby pożądanym trzecim punktem obrotu. Na wykresie Wskaźników, AO pokazuje formowanie się ukrytej Rozbieżności. CCI jest blisko -100, pierwsze dotknięcie -100 było w tym punkcie, po którym nastąpił trend malejący. Warunki Wyprzedania jeszcze nie nastąpiły, tak jak w tym obszarze, więc dalsza obniżka jest wciąż prawdopodobna. RSI nie pokazuje żadnych ważnych sygnałów.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Andrew\\'s Pitchfork Pivot, Trigger and Median Lines

Teraz trader może analizować Tygodniowe przedziały czasowe. Na pierwszym wykresie, trader musi dojść do wszystkich możliwych wzorów, poziomów, świec, linii wsparcia i oporu na najnowszych przedziałach czasowych. Poprzednie ruchy trendów nie są tak istotne jak najnowsze zmiany. Poziomy, linie wsparcia i oporu, które są blisko ceny rynkowej, powinny być nakreślone. Jest poziom z wieloma trafieniami, jego wizualizacja może być zmodyfikowana przez tradera na Dzienną, a nawet na krótsze przedziały, aż do H1. Jest linia wsparcia na tych falach, która zdaje się wspierać główny trend rosnący, więc w polu opisu można wpisać ?S W?. Poziom 1182 jest również potwierdzony w tym przedziale czasowym. Wzór trójkąta już został nakreślony na Miesięcznym przedziale. Ostatni trend może być analizowany poprzez wzór Fibonacciego. Ogarniająca świeca uformowała się na ostatnim szczycie, jej długość wynosi 755 punktów pip. Trader może złożyć zlecenie sprzedaży poniżej tej świecy, z ceną SL 755 niżej niż cena wejściowa, w okolicach poziomu Fibonacciego 76.4%. Cena już spadła do 1269, więc zakłada się, że spadnie do 1231. Cena nie dotknęła poziomu 61.8%, jednak kolejny ostry spadek jest prawdopodobny, przez fluktuacje na poziomie 50%. Trader może umieścić Pole pod poziomem 61.8% z opisem ?61.8 F W? dostępnym w przedziałach W1, D1 i H4.  Pomimo tego poziomu, bardziej prawdopodobne jest, że cena spadnie do poziomu 76.4%. Pole pod poziomem z opisem ?76.4 FM + H ŚWIECA W? aktywne na W1, Di i H4. Jeśli cena wzrośnie, osiągnie 1447, w ważnym obszarze pomiędzy 1447 a 1431. Pole może być umieszczone na M, więc jego opis będzie brzmiał ?M F W? co oznacza poziom M Flagi Fibonacciego w Tygodniowym przedziale czasu. Widać to na Tygodniowym, Dziennym przedziale, oraz przedziałach H4 i H1. To założenie może stać się nieaktualne, więc trader może dodać znaki zapytania w polu opisu. Po uwzględnieniu ostatniej fali, trader może przenieść Fibonacciego na ostatni trend.  Jest tam wzór Proporca z masztem jak również wzór Trójkąta na końcu. Wyższa Linia Trendu łączy szczyty. Trader musi połączyć doliny Linią Trendu, by zidentyfikować punkt przełomu. Wzór Fibonacciego może zostać przeniesiony, by uszczegółowić ceny TP. Poziom H/2 Fibonacciego, który determinuje pierwszą cenę TP nachodzi na Pole, więc ?H/2 PW? może zostać dodane do opisu. Następnie cena TP, z G punktami pip jest blisko kolejnego pola. Tak więc opis ?H P W? może być dodany w polu opisu. Wzrasta ilość sygnałów potwierdzenia, więc trader powinien cytować wszystkie dane w polu opisu. Jeśli trader weźmie pod uwagę tylko wzór Trójkąta, wtedy znajdzie ceny TP i SL. Kolejne dane mogą zostać dodane do opisu Pól, które nachodzą na ceny TP. ?H/2 T W? w pierwszym polu i ?H T W? w drugim polu. Pola z większą ilością sygnałów potwierdzenia mogą być oznaczone zmianą koloru, by uszczegółowić ich ważność. Na ostatnim trendzie nie ma już żadnego innego wzoru. 

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Pip and Pippet to Stop Loss and Take Profit Prices

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Relative Strength Index Levels 70 and 30 - Oversold and Overbought

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Weekly Timeframe, Awesome Oscillators - RSI and CCI

Są Obejmujące świece Ciemnej Chmury, które pokazują prawdopodobny spadek cen do 1233. Rynek range i claim pokazuje, że traderzy czekają na ważne wiadomości albo wydarzenie. Cena TP we wzorze Trójkąta byłaby 640 punktów pip niżej od punktu przełomu.

Teraz tygodniowy przedział czasu na drugim wykresie. Na najnowszych trendach znajdują się Niedźwiedzie Widły Andrewsa. Cena nie porusza się szybko w ostatnich tygodniach, lecz jeśli trader uwzględni ostatnią falę to zrozumie, że cena wróciła do poziomu 38.2% wzoru Fibonacciego, więc dalszy spadek jest bardziej prawdopodobny. Linia alarmowa może być nakreślona na tym wzorze. Linia ta uważana jest za mocną linią wsparcia/oporu.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Major Financial Market Annual Reports and News

Na trzecim wykresie, który ma wskaźniki, można zaobserwować, że CCI jest bliskie poziomu -100, więc jeśli ta linia zostanie dotknięta, to cena rynkowa spadnie. Linia trendu może być umieszczona pod dolinami ostatniego trendu w RSI. Nie ma przełomu na RSI, więc trader nie może otrzymać sygnału z tego wskaźnika. AO nie pokazuje Zbieżności lub Ukrytej Rozbieżności na ostatnich trendach.

Dzienny przedział czasowy to pierwszy, który pokazuje narysowane wzory i linie. Wszystkie wzory i linie najnowszej fali są dostępne. Wzór trójkąta jest bardziej oczywisty w tym przedziale czasowym. Rynek range pokazuje, że traderzy spodziewają się ważnych wiadomości, lub wydarzenia, by złożyć zlecenie na pożądany kierunek. Ostatnia kwestia na tym trendzie może być uszczegółowiona poprzez nakreślenie Fibonacciego. Pole może być umieszczone na poziomie 61.8% z opisem ?61.8 F D?. Kolor powinien być zmieniony na normalną zieleń. Dynamiczny poziom wsparcia/oporu może być nakreślony na tej ważnej cenie, również opis powinien być wprowadzony, ?L D?. Na tej cenie można też umieścić kolejny poziom. Przez rynek range nie ma ważnych linii wsparcia lub oporu, lub poziomu na najnowszym trendzie. Nie będzie żadnej ważnej świecy na rynku range jak ostatni trend na tym wykresie.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Flag and Pennant Pattern - Pivot Lines and Levels - Gold Price Chart

Widły Andrewsa na drugim wykresie mogą być przesunięte dokładniej na Dzienny przedział czasu. Na najnowszym trendzie jest wzór Byczych Wideł Andrewsa, właściwości jego widoczności powinny zostać zmodyfikowane. Jako że cena przekroczyła trzecią linię obrotu, jedyny sygnał Sprzedaży będzie aktualny. Linia Trendu jest umieszczana, by ustalić linię Alarmową, która nie została jeszcze przekroczona przez cenę. Jeśli cena przekroczy linię Alarmową, wtedy zmierzy w stronę punktów TP na trzecim i pierwszym obrocie.

W dziennym przedziale czasowym na trzecim wykresie, najnowszy trend pokazuje, że cena jest we Wstędze Bollingera i Linie Ruchomej Średniej przesuwają się na swe właściwe pozycje. Jeśli cena przekroczy linię 50 w stronę dna, a linia 50 spadnie niżej niż linia 100, wtedy Niedźwiedzi trend może kontynuować drogę w dół. CCI jest blisko poziomu -100, a RSI jest bliskie do złamania swej Linii Trendu.

Gold Trend Analysis Applying Price Action -Commodity Channel Index Oscillator - Overbought oversold

W przedziale czasu H4, pierwszy wykres wskazuje wspomniane wzory i linie, przez rynek range, który jest pomiędzy 1300 i 1288, nie ma więc ważnej świecy, wzoru ani linii. Na drugim wykresie panują te same warunki. Tylko Bycze Widły Andrewsa mogą być umieszczone, w których trzeci obrót się jeszcze nie uformował. Linia Alarmowa byłaby tą Linią Trendu. Jej widoczność może być ustawiona na H4. Więc cena łamie 1283 w kierunku dołu, wtedy trader może złożyć zlecenie Sprzedaży. Na trzecim wykresie, z przedziałem czasu H4, CCI i AO nie pokazują żadnych sygnałów.

Po całej analizie, trader może zapisać wykresy z nazwami, do dalszego użytku. Ten profil zawiera trzy wykresy i wszystkie ich właściwości.

Podsumowując, na pierwszym wykresie, o Miesięcznym przedziale czasu, są ceny wejściowe Zakupu na 1154, 1054, 977, gdy cena wejściowa Sprzedaży plasuje się na 1557. Na Tygodniowym przedziale czasu, cena wejściowa innych zleceń Zakupu i Sprzedaży może zostać ustalona. Stosując trzy wykresy, trader może analizować dogłębnie dowolny symbol. Rekomenduje się, by traderzy zaczynali analizę od Miesięcznego przedziału i przechodzili do coraz krótszych przedziałów.

Na tym kończy się dzisiejsza lekcja, do zobaczenia na kolejnej.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates