Harmonic Patterns - Fibonacci Levels - Forex Trading Signals

Wzory Harmoniczne

10 1 Vote
Instructor

Wzory Harmoniczne

        Trening Finansowy od PFOREX

Czterdziesta Czwarta sesja treningu Forex

Witamy ponownie na profesjonalnym treningu w rynkach finansowych Forex. Na tej lekcji omówione zostaną Wzory Harmoniczne.

Wzory Harmoniczne

            Wzory Harmoniczne oparte są o punkt zwrotny, wywodzony z poziomów Fibonacciego, które pokazują Potencjalne Strefy Zwrotu, znane jako PRZ. Zawodność Wzoru Harmonicznego jest wysoka, więc trader musi łączyć go z innymi potwierdzeniami, jeśli chce złożyć zlecenie na podstawie sygnału Harmonicznego. Potwierdzenie można osiągnąć ze wzorów Świec, Wskaźników, regionów Nadmiernego Kupna i Sprzedaży, poziomów Fibonacciego, lub silnych linii wsparcia i oporu.

Wzór Harmoniczny może często dawać niewiarygodny sygnał, w wypadkach takich jak na przykład:

  • Fałszywy sygnał związany z dziurą cenową powstałą pomiędzy piątkami a poniedziałkami, w czasie zamknięcia giełdy. Dziura cenowa może powstać jako rezultat głównych Wiadomości lub kluczowego wydarzenia w trakcie dni roboczych.
  • Fałszywy sygnał związany z nietrafną analizą Świec. Świeca może zamknąć się daleko powyżej lub poniżej spekulacji tradera.

Harmonic® Patterns - PRZ Potential Reversal Zone - Candlestick Pattern, Indicator, Overbought and Oversold Confirmation

Wzór ?AB równa się CD? jest jednym z najpopularniejszych typów Wzorów Harmonicznych, który ma prostszą strukturę niż inne typy takich wzorów. Tak jak przedstawiono na wykresie, dwa wzory Fibonacciego muszą być narysowane na trzech wahaniach. Jeśli pierwszy Fibonacci jest narysowany na wahaniu AB, wtedy trend musi wrócić do rejonu pomiędzy  61.8% lub 78.6%. Punkt zwrotny w tym rejonie, nazwany C, powoduje zmianę kierunku trendu. Kolejny Fibonacci powinien być nakreślony od B do C. Trend musi podążać w rejonie pomiędzy 127.2% i 161.8% drugiego Fibonacciego. Jeśli jest to możliwe dla trendu, by zmienić ponownie kierunek, zrobi to od punktu D. Trader może złożyć zlecenie zgadzające się z kierunkiem trendu od punktu D. Ten trend ma Bycze i Niedźwiedzie typy, a prawdopodobieństwo niedziałania tego wzoru jest wysokie.

Harmonic® Patterns - AB=CD, Fibonacci, Support and Resistance Levels - Potential Reversal Zone PRZ

Przykład na MT4 został nakreślony na Niedźwiedzim trendzie. Cena rynkowa spadła z punktu A do punktu B, potem wróciła do punktu C, który jest powyżej poziomu  61.8% pierwszego Fibonacciego. Trend spadł do punktu D, blisko poziomu 127% drugiego Fibonacciego. Zakładano, że trend zmieni swój kierunek w górę.

Kolejny Wzór Harmoniczny nazywa się Gartley. Składa się z 3 różnych wzorów Fibonacciego, z dwiema różnymi cenami TP. Oba typy, Niedźwiedzi i Byczy, mają tą samą procedurę i relacje, jednak trend na typie Byczym będzie kontynuował wędrówkę w górę, a na Niedźwiedzim spadnie po pewnych fluktuacjach.

Trend porusza się z punktu startowego X w kierunku punktu A, następnie odwraca kierunek, aż osiągnie punkt B. Jeśli pierwszy Fibonacci jest kreślony na linii XA, wtedy B powinno być w okolicy poziomu  61.8%. Na punkcie zwrotu B, trend wraca do kierunku i podąża do pewnego punktu C. Drugi Fibonacci powinien być nakreślony na AB, a C musi być pomiędzy poziomami 38.2% i 88.6%drugiego Fibonacciego. Po kolejnej zmianie kierunku, trend zmierza w stronę punktu D. Ostatni Fibonacci powinien być nakreślony na linii BC a D musi być w rejonie pomiędzy poziomami 127% a 161.8% trzeciego Fibonacciego. Punkt D powinien być w okolicach poziomu 78.6% pierwszego Fibonacciego, nakreślonego na wahaniu XA. Relacja pomiędzy punktami B i wahaniem XA pokazana jest na przerywanej linii XB. Relacja pomiędzy C a linią AB jest wykazywana przez przerywaną linię AC. W końcu, relacje pomiędzy D i BC oraz D i XA są ukazane poprzez przerywane linie BD i XD. 

Harmonic® Patterns - Fibonacci support and Resistance Levels - Bullish and Bearish Trend

Przykład na platformie MT4 wyjaśni jak wykorzystywać ten wzór. Na wykresie Złota jest spadający trend, który wrócił powyżej poziomu  61.8% of Fibonacciego. Po tym jak osiągnął ten punkt, trend spadł do pewnego miejsca w okolicy poziomu 61.8% drugiego Fibonacciego. Kierunek trendu zmienił się na rosnący, aż osiągnął poziom 127% trzeciego Fibonacciego. W tym momencie było oczywiste, że cena spadnie.

Harmonic® Patterns - Gartley on MetaTrader MT4 Price Chart - Reversal Trading Signals and Analysis

Motyl to kolejny Wzór Harmoniczny, z trzema wzorami Fibonacciego, w których trend rozpoczyna się od punktu X. W typie Byczym, gdy trend osiąga punkt A, zmienia kierunek w stronę punktu B. Punkt zwrotu B jest na poziomie  78.6% Fibonacciego na XA. Następnie cena zmierza w stronę punktu C, który jest pomiędzy 38.2% a 88.6% Fibonacciego na AB. Ostatnie wahanie powinno być skierowane w stronę dołu, aż dotknie punktu D. Punkt D musi być pomiędzy poziomami  161.8% a 261.8% trzeciego Fibonacciego, oraz D powinno być powyżej 127% ale poniżej 161.8%pierwszego Fibonacciego. Niedźwiedzia odmiana ma tą samą metodę i procedurę.

Przykład Niedźwiedziego Motyla na MT4 został już nakreślony. Relacje pomiędzy punktami i liniami są ustalone. Dwie fale z ustalonymi wysokościami wzgórza i doliny. W końcu trend opadł z ostatniego punktu, co było dobrym momentem do złożenia zlecenia Sprzedaży.

Harmonic® Patterns - Bearish and Bullish Butterfly - RSI Relative Strength Index Overbought and Oversold

Wzór Nietoperza to kolejny Wzór Harmoniczny z trzema wzorami Fibonacciego. Cena zaczyna swój ruch od X do A, następnie wahanie AB wraca do regionu pomiędzy 38.2% a 50%. Trend wraca z punktu B do punktu C, który jest pomiędzy poziomami 38.2% a 88.6% Fibonacciego AB. Ostatnie wahanie z punktu C do D ma przeciwny kierunek do BC. Punkt D będzie w rejonie pomiędzy poziomami 161.8% a 261.8% linii BC, plus 88.6% linii XA. Trend prawdopodobnie zmieni swój kierunek z punktu D.

Przykład wzoru Nietoperza na MT4 pokazany jest, by wyjaśnić jego kształt i relacje. Dwie łączone fale uformowały właściwy wzór Nietoperza.

Harmonic® Patterns - Bat and Alternative Alt Bat - Candlestick Pattern Confirmations - Waves and Trends

Ostatnim typem Wzoru Harmonicznego omawianego na tej lekcji jest wzór Kraba. Pierwsze wahanie od X do A, za którym następuje wahanie AB w rejonie pomiędzy poziomem  38.2% i 61.8% XA. Wahanie BC w przeciwnym kierunku do AB jest w rejonie pomiędzy poziomami  38.2% a 88.6% AB. Kolejne odwrotne wahanie CD, które jest powyżej 224%, ale poniżej 361.8% BC. Punkt D jest w okolicach poziomu 161.8% Fibonacciego na XA.

Na MT4 jest przykład, który pokazuje wzór Kraba wraz z jego relacjami i warunkami.

Harmonic® Patterns - Crab, 3Drives, 5-0, Shark Format - MACD and CCI Commodity Channel Index Oscillator

Są też inne wzory Harmoniczne, takie jak:

  • Wzór 5-0
  • Wzór Rekina
  • Wzór 3Drives
  • Wzór Odwrotnego Nietoperza

Traderzy mogą znaleźć pełne materiały edukacyjne na stronie Harmonictrader.com. Rekomenduje się, by traderzy korzystali z darmowych wskaźników, dostępnych w internecie, które mogą kreślić automatycznie wzory Harmoniczne.

Na tym kończy się dzisiejsza lekcja, do zobaczenia na kolejnej.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates