Indicators and Oscillators - Leading, Lagging, Centered, Banded

Wskazniki i Oscylatory

0 0 Vote
Instructor

Wskazniki i Oscylatory

Trzydziesta Siódma lekcja treningu Forex

Witamy ponownie na profesjonalnym treningu w rynkach finansowych Forex. Na tej lekcji omówione zostaną Wskaźniki i Oscylatory.

Wskaźniki

Wskaźniki są często używane przez traderów w analizach technicznych. Wskaźniki są obliczane poprzez użycie informacji we wzorach. Te informacje mogą być uzyskane z różnych źródeł jak z cen Otwarcia, Zamknięcia, Wysokich i Niskich, poza rozmiarami transakcji. Trader nie może przewidzieć przyszłych ruchów rynkowych i ceny tylko poprzez analizę trendu na wykresie, musi więc wykorzystywać indykatory jako instrumenty do przewidzenia przyszłego trendu rynkowego. Poza szerokim użyciem prostych wskaźników jak Poruszająca się Średnia (Moving Average), niektórzy użytkownicy preferują używanie skomplikowanych Wskaźników jak Stochastic.

Wskaźniki mogą być aplikowane na trzy różne sposoby:

1.Alert: Ostrzegają traderów o pożądanych punktach lub punktach przełomu, by złożyć zlecenie.

2.Potwierdzenie: Ostrzegają traderów, że wzór lub trend jest formowany a cena kieruje się w stronę pożądanej ceny.

3.Przewidywanie: Ostrzegają traderów o przyszłych wzorach lub trendach zmierzających do konkretnej ceny.

Indicators and Oscillators - Market Information in Formula - Forex Market Opening and Closing Price

Dobrze jest używać 2 do 3 wskaźników na raz, używanie więcej niż 5 wskaźników nie ma z kolei sensu. Wskaźniki można sklasyfikować wedle dwóch typów: Wskaźniki Wiodące i Opóźnione.

Wskaźniki wiodące jak RSI i CCI, mogą przewidzieć przyszły trend i cenę mierzoną.

Wskaźniki opóźnione mogą być użyte na obecnym trendzie i potwierdzają one obecny kierunek, użyteczne lub potężne trendy. Te wskaźniki jak Ruchoma Średnia są nieefektywne na rynkach Range i Sideway.

Oscylatory

Oscylatory to wskaźniki fluktuujące, znajdujące się między dwiema granicami, które zmieniają się z czasem. Można sklasyfikować je wedle dwóch typów: Oscylatory Centred i Banded.

Oscylatory centred, które znajdują się na pewnym poziomie, mogą być użyte do przewidzenia kierunku trendu marketingowego.

Oscylatory Banded fluktuują pomiędzy regionami Orbought i Orsold, takimi jak RSI.

Istnieje więcej niż 18.000 wskaźników i oscylatorów. Pomimo pewnych predefiniowanych wskaźników, dostępnych na platformie MT4, traderzy mogą kreować własne wskaźniki, by wypracować lepsze narzędzia do ich transakcji. Istnieją pewne często używane wskaźniki jak:

Indicators and Oscillators - Fluctuating Manner, bound Channel - Banded and Centered - Leading and Lagging

MA lub Ruchoma Średnia

CCI lub Indeks Kanału Towarowego

RSI lub Indeks Relatywnej Siły

MACD lub Zbieżność/Rozbieżność Ruchomej Średniej

Wstęga Bollingera

Ichimoku

Stochastic

Wszystkie dostępne są na obu platformach MT4 i MT5.

Na tym kończy się dzisiejsza lekcja, do zobaczenia na kolejnej.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates