Introduction to Candlesticks - High and Low, Open and Close Price

Wprowadzenie-do-Świec

0 0 Vote
Instructor

Wprowadzenie-do-Świec

Dwudziesta trzecia sesja Treningu Forex

Witamy ponownie na profesjonalnym treningu o rynku finansowym Forex.

Ta sesja będzie wprowadzeniem do świec, więc omówione zostaną świece, japońskie świece, szczegóły świec, świece wschodzące i opadające oraz punkty startowe świec a także linie profitu oraz strat.

Świeca

Świeca lub japońska świeca została po raz pierwszy wspominana i użyta przez japońskich traderów. Kształt świecy opisuje emocje sprzedającego i kupującego w dodatku do odczucia o ich zamówieniach sprzedaży i kupna. 

Używanie świecy

Techniczna analiza na świecy daje najlepsze informacje o przyszłych trendach rynkowych, więc informacje rynkowe o dowolnym kraju podawane są za pomocą japońskiej świecy z tymi samymi cenami i funkcjami, gdyż wszystkie informacje pochodzą od Giełdy. Z drugiej strony rynek zagraniczny jest siecią międzybankową, styl japońskiej świecy ukazywany przez wielu brokerów ma różne funkcje i cenę, jest to związane ze strefami czasowymi, w których przebywają. Kształt, wysokie, niskie, ceny otwarcia i zamknięcia świec różnych brokerów mogą się mocno różnić.

Introduction to Candlesticks - Japanese Style - Stock Exchange Market Application - Time Zone Frame MetaTrader

Najlepsze i najtrafniejsze świece ma FXPro, który ma długą historię cen, użyteczną do lepszej analizy technicznej, szczególnie takich dóbr jak Ropa czy Złoto. Niektórzy brokerzy pokazują tylko ograniczony przedział czasowy historii cen, co w wypadku takich dóbr jest dość kłopotliwe.

Ilość sprzedana na giełdzie jest wiarygodna ponieważ informacje podawane są przez samą giełdę, jednak rozmiar transakcji już niekoniecznie. Jeśli trader chce sprawdzić rozmiar transakcji na rynku Forex, lepiej byłoby sprawdzić FXPro, FXCM, IG i platformę OANDA, z których korzysta wielu klientów. Jest tam ponad 140 świec różnego typu o różnej wiarygodności. Świeca jest bardziej niezawodna w H4 i dłuższym przedziale czasowym. Analiza techniczna dokonana przy pomocy informacji ze świecy jest bardziej wiarygodna gdy trader używa przedziału czasu równego H4 lub większego. Przy krótszych przedziałach świeca jest mniej wiarygodna, przez ostre fluktuacje cen.  

Istnieją różne świece, zależnie od ich ilości potrzebnej w analizie technicznej.

Introduction to Candlesticks - Forex Market and Financial Market - Price Market in Time-frame - Lot Size

Analiza techniczna może być oparta o jedną świecę.

Analiza techniczna może być dokonana na podstawie więcej niż jednej świecy, od dwóch do pięciu. Interakcja między świecami ma poważny wpływ na całokształt analizy technicznej.

Świece mogą być klasyfikowane w oparciu o ich znaczenie.

  1. Duże znaczenie
  2. Średnie znaczenie
  3. Niewielkie znaczenie

Najważniejsze świece mają duże znaczenie w analizie technicznej.

Części świecy:

Świeca ma korpus. Cena otwarcia formuje świecę. Cena zamknięcia ją zamyka. Wysoko oznacza najwyższą wartość, na którą świeca trafiła. Nisko to najniższa cena, którą świeca dotknęła. Przestrzeń pomiędzy ciałem oraz cenami Wysoko/Nisko nazywana jest Cieniem. Górny Cień jest pomiędzy Wysoko a korpusem, Dolny cień jest pomiędzy korpusem a Nisko. Nie ma Cienia na samej świecy.

Introduction to Candlesticks - Main Body, High and Low Prices, Opening and Closing Price of Candlstick

Rodzaje świec

Świece można podzielić na dwie grupy: Wschodzące czy też Bycze, albo Opadające czy też Niedźwiedzie;

Wschodząca, czy też Bycza świeca, w której pozycja Otwarcia jest ulokowana poniżej pozycji Zamknięcia, pokazana jest na lewym obrazku. Cena zaczyna się od pozycji Otwarcia, po okresie czasu, z pewnymi zmianami cen, zamyka się z ceną wyższą niż cena wejściowa.

Opadająca czy też Niedźwiedzia świeca, w której pozycja Otwarcia jest ulokowana niżej niż pozycja Zamknięcia, pokazana jest po prawej. Cena zaczyna się od pozycji Otwarcia, po pewnym czasie i paru zmianach, przy zamknięciu, cena jest niższa niż cena początkowa.

Ceny Wysokie i Niskie w obu są te same.

Wejściowa cena zamówień jest różna, zależna od rodzaju świecy. W Byczych świecach, cena zamówienia powinna być wyższa niż cena Wysoka danej świecy. Cena wejściowa kupna zamówienia musi być powyżej Wysokiej ceny świecy. W Niedźwiedziej świecy, cena Sprzedaży zamówienia musi być niższa niż cena Niska danej świecy.

Rekomenduje się, by traderzy umieszczali swe początkowe zamówienia 3 punkty od świec w przedziale czasowym H4. Dla okresów dziennego, tygodniowego i miesięcznego, zalecenia te wynoszą odpowiednio 5, 7 i 10 punktów. Ta metoda redukuje zawodność analizy technicznej opartej o świecę.

Introduction to Candlesticks - Bullish and Bearish Type - Higher and Lower Shadow Price

TP zlecenia kupna na byczej świecy powinno być umieszczone powyżej wysokiej ceny danej świecy, plus długość świecy. SL na tym zleceniu powinno być umieszczone na niskiej cenie świecy.

TP zlecenia sprzedaży na Niedźwiedziej świecy powinno być umieszczone na niskiej cenie danej świecy, minus długość świecy. SL powinno być na niskiej cenie  danej świecy.

Na tym kończymy dzisiejszą lekcję, do zobaczenia następnym razem.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates