Introduction to Fibonacci Retracement and Expansion - Forex

Wprowadzenie-do-Wzrostu-i-Zniesienia-Fibonacciego

0 0 Vote
Instructor

Wprowadzenie-do-Wzrostu-i-Zniesienia-Fibonacciego

Dwudziesta ósma sesja Treningu Forex

Witamy ponownie na profesjonalnym treningu o rynku finansowym Forex.

W tej sesji omówione zostanie wprowadzenie do Zniesienia i Wzrostu Fibonacciego.

Teoria Fibonacciego

Leonardo Pisano Bigollo, znany również jako Leonardo Fibonacci, włoski matematyk, zaproponował teorię i formułę opisującą wzrost populacji. Sekwencja numerów, która była obliczana wzorem Fibonacciego, została wyprowadzona z ciągu liczb naturalnych, opisujących dystansy między gwiazdami, a nawet pozycję organów w ciele ludzkim. Numery są obliczane poprzez dodanie do siebie dwóch poprzednich liczb w ciągu:

Introduction to Fibonacci Retracement and Expansion - Theory and Natural Order in Universe of Fibonacci

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55?

Wynik danej liczby Fibonacciego, podzielony przez inną liczbę Fibonacciego jest często używany na rynkach finansowych. Sekwencja wynosi:

0 - 23.6% - 38.2% - 50% - 61.8% -76.4% - 88.6% - 1 ? 1.27 - ??

Liczby pomiędzy 0 a 1 mogą być reprezentowane w procentach, które tworzą poziomy wsparcia, gdy liczby powyżej 1 tworzą poziomy oporu. Poziomy wsparcia są używane przy Zniesieniach Fibonacciego, natomiast poziomy oporu przy Wzroście Fibonacciego.

Zniesienie Fibonacciego

Zniesienie Fibonacciego może być nakreślone pomiędzy dwoma wychyleniami, które pokazują poziomy wsparcia. Efekt każdego poziomu może być uwzględniony, chyba że został przekroczony przez cenę rynkową. Jeśli cena osiągnie wyższe poziomy, trend ma większą tendencję do zmiany kierunku. Biorąc pod uwagę, że Fibonacci jest rysowany pomiędzy dwoma przeciwnymi punktami, poziomy są wspierające, gdy trader zrozumie cały kierunek trendu; w innym wypadku, jeśli trader zdeterminuje kierunek trendu po tym, jak osiągnie on poziom 0, poziomy Fibonacciego będą zachowywały się jak  poziomy oporu. 

Introduction to Fibonacci Retracement and Expansion - Swings with Levels Support and Resistance

 Przykłady z MT4 mogą zostać przejrzane dla dalszego zrozumienia problemu. Trader może znaleźć przyciski Fibonacciego w pasku narzędzi. Jeśli nie są pokazane w pasku, trader może kliknąć na niego prawym przyciskiem, wejść w opcje Customize w menu i wprowadzić dowolną opcję z listy Available do listy Selected. Można wybrać swing, na którym narysowane zostanie Zniesienie Fibonacciego. Punkty swing high i swing low są połączone. Po umieszczeniu Fibonacciego, trader może prawym kliknięciem na czerwonej linii otworzyć okno właściwości. Poziom na przykład 76.4% można dodać wpisując w pole Level wartość 0.764, plus w polu opisu, trader może wpisać 76.4. Główny trend jest rosnący, więc trader powinien rozważyć efekt Fibonacciego w tym kierunku, po tym jak dojdzie on do poziomu 0. Cena osiągnęła 23.6 linii wsparcia, co miało niewielki wpływ na trend, również 38.2 i 50 poziom nie odniosły znacznego efektu. Kierunek zmienił się na rosnący, gdy cena osiągnęła 61.8. Niektóre poziomy Fibonacciego nie są ważne, więc poziomy mają zaledwie pewien efekt na trend. Na 61.8 jest kolejny Poziom, więc spodziewano się, że cena zmieni kierunek na rosnący. Inny przykład rysuje się przy kolejnym swingu. W trendzie malejącym, Zniesienie Fibonacciego może zostać umieszczone na cenie, gdzie zmiana kierunku trendu nastąpiła na 23.6, 50, 76.4 i 88.6, gdy 38.2 i 61.8 nie miały żadnego efektu na ruch cen. Im dłuższy swing jest wybrany, tym większy efekt może mieć Fibonacci na trend cenowy. Biorąc pod uwagę to, że poziom byłby efektywny, chyba że jest przekroczony przez cenę rynkową, 23.6 nie był już efektywny po tym jak został przekroczony przez cenę tak jak poziom 50. Trader może podzielić Fibonacciego na cztery główne części, pierwsza sekcja od 0 do 38.2, druga część od 38.2 do 61.8, trzecia od 61.8 do 88.6, i ostatnia od 88. 6 do 100. Gdy cena fluktuuje w pierwszym rejonie, zgodny kierunek byłby wysoce prawdopodobny, gdyby cena rynkowa przeszła przez poziom 0. Trend w kierunku zgodnego kierunku obniża się, gdy cena rynkowa osiąga wyższe poziomy Fibonacciego. Jeśli cena osiągnie drugą sekcję, będzie kontynuować swój poprzedni trend w kierunku 0; po przekroczeniu poziomu 0, prawdopodobieństwo zgodnego kierunku jest normalne. Jeśli cena napotka trzeci lub czwarty region, wtedy zgodny kierunek w kierunku 0 nie jest zakładany.

Introduction to Fibonacci Retracement and Expansion - Forex Market Price over Levels

Introduction to Fibonacci Retracement and Expansion - Levels between Start and Stop Points

Jeśli cena rynkowa przekroczy poziom 0, wtedy trader musi uaktualnić punkt 0 Fibonacciego. Na przykład, trader umieścił punkt 0 na końcu swingu, który zmienił się na niższy punkt po tym, gdy cena rynkowa przeszła na nowy poziom i ponownie mogła być uaktualniona do nowej wartości. Na ostatnim poziomie 0 Fibonacci pokazuje ważne poziomy na  38.2, 50 i 61.8.

Wzrosty Fibonacciego

Wzrosty Fibonacciego wskazują prawdopodobne opory przed obecnym trendem rynkowym. Jest on użyteczny, wraz z innymi wzorami jak Flaga lub Ramiona i Głowa. Poziomy mogą być zdefiniowane na bazie strategii, którą wybiera trader.

Na MT4, trader może nakreślić Wzrosty Fibonacciego na trendzie rosnącym, który ma punkt środkowy i końcowy. Poprzez kliknięcie prawym przyciskiem na menu Expansion i własności, poziomy Fibo mogą być modyfikowane przez tradera. Wewnętrzne i zewnętrze poziomy dostępne są w tym pasku, więc trader może modyfikować lub dodawać kolejny poziom, w którym wskaźnik poziomu będzie uważany za wyższy niż 1. Punkt końcowy może być z łatwością przeniesiony przez tradera. Jeśli wysokość czerwonej linii od startu do punktu środkowego uważana jest za 100%, wtedy 61.8 oznacza, że poziom jest 61.8% długości swingu, który wynosi więcej niż środkowy punkt Fibonacciego. Przestrzeń między środkowym punktem a poziomem 100 wynosi długość swingu. Może to być łatwo sprawdzone na MT4 poprzez umieszczenie tego samego Fibonacciego na poprzednim wzorze.

Introduction to Fibonacci Retracement and Expansion - Adding New Levels to Customize Fibonacci

Trader może użyć Zniesienia Fibonacciego na trendzie i wprowadzić poziomy do pokazywania Wzrostów Fibonacciego. Poprzez kliknięcie prawym przyciskiem na menu w Fibo Levels działu Fibo Properties, trader może dodać nowe poziomy;  -0.5 w polu Poziomu i h/2 w polu Opisu, -1 w polu Poziomu i h w polu Opisu. Poziomy h/2 i h dodają funkcje Wzrostów Fibonacciego do wybranego Zniesienia Fibonacciego, do uwzględnienia w przyszłych cenach TP i cenach mierzonych.

Jest wiele typów Fibonacci na Pforex.com, które traderzy mogą studiować, jednak najpopularniejsze to Wzrosty i Zniesienie.

 To wszystko w tej lekcji, do zobaczenia na następnej.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates