MetaTrader 4 Trading Platform - Chart Menu and Timeframes

MetaTrader-4-Platforma-Tradingowa

6.67 3 Votes
Instructor

MetaTrader-4-Platforma-Tradingowa

Dziewiętnasta sesja Treningu Forex

Witamy ponownie na profesjonalnym treningu o rynku finansowym Forex.

Podczas tej sesji przejrzymy się platformie tradingowej MetaTrader 4, najpopularniejszej platformie tradingowej na rynkach finansowych. Procedura instalacji i ustawień dla MT4 została poprzednio wyjaśniona, więc dokładne wyjaśnienia będą omawiane na tej lekcji. Po uruchomieniu MT4 na twoim komputerze pojawi się taki ekran.

Informacje Ogólne

Mnóstwo informacji wyświetlane jest w interfejsie programu, takie jak numer konta na lewo powyżej. Wszystkie funkcje są ułożone na poziomym pasku poniżej numeru konta , takie jak File, View i Insert. Niektóre funkcje wewnątrz każdego paska są oddzielnie wykonywane w poniższych sekcjach. Dostępne opcje mogą być otwarte przez użytkownika w pasku Main Menu. Standardowe opcje dają dostęp do bogatych funkcji, które mogą być zastąpione bądź usunięte przez użytkownika. Na predefiniowanym pasku Menu, pierwszy przycisk po lewej stronie dodaje nową tabelę na ekranie, a inne ważne przyciski modyfikacji są ulokowane na taśmie poniżej przycisku Add Chart. Użytkownicy mogą również umieszczać zamówienia poprzez wybranie przycisku New Order na tym pasku. Następny pasek zawiera różne formy tabel wraz z ustawieniem czasu, szablonami, i przyciskami wskaźników.

Obserwowanie Rynku

W oknie Obserwowania Rynku pokazana jest większość symboli z ich cenami wywoławczymi i obstawionymi. Użytkownik musi kliknąć prawym przyciskiem na żądany symbol, by otworzyć jego opcje. Wybierając Chart Window w Option Menu dowolnego symbolu, sprawisz, że nowa tabela wybranego symbolu pojawi się na ekranie, w której użytkownik będzie mógł łatwo usunąć lub zmienić wielkość dowolnej tabeli. Użytkownicy mogą też przeciągać i przerzucać dowolne ulubione symbole do obecnej tabeli, by przejrzeć cenę rynkową. Ta opcja zastępuje poprzednią tabelę nową, bez resetowania specyfikacji poprzedniej tabeli. 

MetaTrader 4 Trading Platform - Symbols, Orders, Account Number and Owner - Chart Menu and Templates

Tabela Wahań :

Użytkownicy mogą wybrać opcję Tick Chart w menu opcji symboli, by obejrzeć ruchy cen każdej zmiany wartości na rynku. Może to być nawet parę zmian w przeciągu 10 sekund.

MetaTrader 4 Trading Platform - Trading Software Windows Specification - Chart Menu MT4 - Trading Manu

Ukryj/Pokaż:

W opcji menu symboli, możesz albo ukryć albo pokazać wybrany symbol. Ukrywanie niepożądanych symboli przyśpiesza platformę i częstotliwość odświeżania danych.

Ukryj/Pokaż Wszystko:

Opcja Hide All usuwa wszystkie symbole, poza tymi, które mają otwarte tabele na ekranie. Opcja Show All pozwala użytkownikowi znaleźć zagubiony symbol.

Symbol:

Wybranie opcji Symbol pomaga użytkownikowi znaleźć wybrany symbol, niedostępny na liście symboli. Symbole są kategoryzowane za pomocą typów rynkowych przez brokera. Kliknij na symbol + (plus) by otworzyć symbol w wybranym rynku. Klikając podwójnie na symbol, sprawisz że charakterystyki Ukryj/Pokaż tego symbolu się zmienią. Właściwości wybranego symbolu mogą być przeglądane za pomocą przycisku Properties po prawej stronie okna. 

Są też inne dostępne opcje, takie jak high/low, czas, autoaranżacja, sieć i wysuwana cena. Po kliknięciu na opcję wysuwanej ceny, ceny zostaną pokazane w cyfrach. Zazwyczaj, takie tabele zobaczysz w kantorach, gdyż są one łatwiejsze do zrozumienia dla przeciętnych odbiorców. 

MetaTrader 4 Trading Platform - High and Low, Pup-up Menu - Tick Chart, Hide and Show All Screen Options of MT4

Sety:

Po uzbieraniu pożądanych symboli i usunięciu niepotrzebnych, użytkownik może zapisać listę symboli dla swej wygody. Użytkownicy mogą importować dowolne zapisane listy poprzez kliknięcie na nie z opcji Sets. Usuwanie symboli jednego rodzaju również jest możliwe za pomocą tej opcji.

Nawigacja

Konta:

Jeden użytkownik może mieć wiele kont z wieloma brokerami. Trudno byłoby pobrać platformy dla wszystkich brokerów. Użytkownicy mogą łatwo dodawać swe konta poprzez wskazanie nazwy użytkownika, hasła, serwera i innych szczegółów. Potwierdzone konta są ułożone w sekcji Account, w folderze danego brokera. Użytkownik może łatwo zmienić swoje konto na platformie poprzez podwójne kliknięcie na wybrane konto.

Prawdziwe konto, wraz z dwoma kontami demo na FXPRO i ICMBroker zostały podane by zilustrować praktyczne przykłady tradingu za pomocą różnych kont na MT4. MT4 wskazuje czy konto jest demonstracyjne czy prawdziwe i klasyfikuje je w folderach po nazwach firm brokerskich.

MetaTrader 4 Trading Platform - Navigator Window - Live and Demo Trading Accounts in Brokers

Wskaźniki:

Wszystkie zainstalowane wskaźniki są pokazywane i kategoryzowane wedle ich charakterystyk. Zmieniony lub zupełnie nowy wskaźnik może być włączony poprzez pobranie jego pliku. Użytkownik musi przekopiować ten plik do właściwego podfolderu w folderze MT4. Każdy broker ma oddzielny folder, do którego trzeba wkleić plik wskaźnika, więc użytkownik musi właściwie rozpoznać folder docelowy. Na przykład, folder FXPRO MT4 ma podfolder nazwany MQL4. Użytkownik musi wkleić wskaźnik do tego podfoldera. Po wszystkim wskaźnik jest pokazywany w odpowiednim Menu Wskaźników.

Ekspercki Doradca:

Każdy doradca ekspercki jest reprezentowany w menu Expert Advisor. Jak wspomniano wcześniej, użytkownik może wykorzystywać ekspertów jako asystentów przy przewidywaniu ruchów na rynkach. Użytkownicy mogą łatwo znaleźć dostęp do cenionego eksperta poprzez menu Expert Advisor.

MetaTrader 4 Trading Platform - MASCD, Alligator, Momentum, Moving Average and Awesome Indicators

Terminal

Transakcje:

Okno Terminala na dole ekranu ma wiele specyfikacji, które mogą być wybrane poprzez zakładki w dolnej części. Pierwsza zakładka to Trade, która pokazuje otwarte transakcje z ich funkcjami, takimi jak czas zamówienia, cena, typ, rozmiar, symbol, margines, prowizja, swap i osiągnięte straty lub zyski. Całe saldo wszystkich otwartych transakcji wraz z innymi specyfikacjami jest wyświetlane.

Historia Konta:

Zakładka Account History pokazuje wszystkie transakcje, sortowane po czasie dokonania, dokonane z kont z określonego czasu, który może być modyfikowany przez użytkownika. Kliknięcie prawym przyciskiem na tym ekranie daje użytkownikowi dostęp do menu modyfikacji czasu, oraz szereg dalszych opcji do wdrażania. All History pokazuje wszystkie transakcje od początku dokonywania transakcji przez użytkownika. Opcja Last 3 Months daje dostęp do dokonanych w ciągu ostatnich 3 miesięcy transakcji. Użytkownik może zdefiniować interesujący go przedział czasowy poprzez wybranie opcji Custom Period, gdzie dostępnych jest więcej przedziałów czasowych.

MetaTrader 4 Trading Platform - Expert Advisor EA Menu and Terminals - Lot Size - Margin Call - Commission

Wiadomości:

Wiadomości z rynków finansowych mogą być tu prezentowane przez brokera, który obsługuje platformę.

Alerty:

W zakładce Alerts użytkownik może stworzyć alerty na platformie MT4, w których typ akcji, czas upłynięcia, symbol, rodzaj zamówienia, mierzona cena, dźwięk alertu i czas trwania mogą być ustawione. 

Skrzynka Pocztowa:

Ważną częścią MT4 jest Mailbox, który użytkownik powinien regularnie sprawdzać. Dowolna zmiana w symbolu, czas wygaśnięcia niektórych kontraktów jak np. na Ropę, lub inne ważne modyfikacje dokonane przez brokera są umieszczane w tej zakładce. Najistotniejszą sprawą jest czas upłynięcia niektórych CFD, które użytkownik powinien zapamiętać, jeżeli ma na nie otwarte transakcje.

MetaTrader 4 Trading Platform - Action Type and Expiration Type with Target Price - Candlestick Chart

Inne:

Wraz z tymi ważnymi zakładkami, okno Terminala oferuje więcej opcji jak Signal, Code Base, Experts i Journal, które zawierają nieco przydatnych informacji.

Okno terminala przyda się użytkownikom, gdyż można otworzyć w nim transakcje takie jak Carry, które zostały wspominane w poprzednich sesjach. Można tam pozyskać też informacje o swapie, stratach/zyskach i prowizji. Oto otwarte transakcje, które zamówiliśmy na koncie demonstracyjnym. To był krótki opis okna Terminala.

Przyjrzyjmy się górnej części platformy. Użytkownik może usunąć dowolne okno klikając na przycisk danego okna, lub za pomocą przycisku narzędzi na górze ekranu, by pokazać lub ukryć okna. Czyszczenie ekranu z niechcianych okien lub zmniejszanie ich pomaga traderom skupić swą uwagę na najważniejszych czynnościach dokonywanych w programie.

 Sekcja New Order zostanie omówiona w kolejnych lekcjach. Jak wspomniano wcześniej, przyciski narzędzi na górze ekranu mogą być usuwane lub zastępowane przez traderów. Część auto tradingu jest rzadko używana przez traderów. Użytkownik może kliknąć prawym przyciskiem na żądane narzędzie i otworzyć jego okno menu. Po wybraniu Customize, nowe okno się pojawi, w którym użytkownik może wybrać żądane sekcje lub usuwać rzadko używane przyciski jak Strategy Tester, Data Window, czy Auto Trading. Mniej niepożądanych przycisków i okien na ekranie zwiększy skupienie tradera na najważniejszych aspektach dokonywanych transakcji.

Rodzaje Wykresów

Wykres rynkowy może być zilustrowany przez trzy różne typy wykresów: liniowy, słupkowy i kolumnowy. Trader może używać opcji przybliżania i oddalania (Zoom-in/Zoom-out), by poznać precyzyjniejsze ceny rynkowe i indeks na wykresie. Używanie Zoom-in na wykresie słupkowym przydaje się szczególnie początkującym traderom. 

MetaTrader 4 Trading Platform - CFD Expiration - Mail Box and Terminal Windows - Experts - Swap Profit

Autoprzewijanie

Przycisk Auto Scroll daje traderom możliwość włączania i wyłączania opcji autoprzewijania. Przy każdym przesunięciu cen na rynku, nawet o jeden pip, wykres będzie odświeżony do najświeższej wersji. Gdy trader przegląda cenę rynkową w czasie późniejszym, byłaby to opcja niepożądana, gdyż zmieniałaby się ciągle. Jak pokazano tutaj, ze zmianą o jeden punkt w cenie rynkowej, wykres się odświeża. Kliknięcie na przycisk Auto Scroll sprawia, że opcja ta zostanie wyłączona.

Przesunięcie wykresu

Końcówka ceny rynkowej nie jest dość przejrzysta, więc użytkownik może użyć przycisku Chart Shift, by zmienić wgląd w wykres, uzyskując bardziej pożądany widok na cenę rynkową. Na przykład, jeśli trader chce analizować ten przedział wykresu, byłoby to dość utrudnione. Dlatego można włączyć Chart Shift, gdzie pojawi się szara strzałka na górze wykresu, pozwalająca sterować przesunięciem i zaznaczać szarą przestrzeń, między ceną rynkową a brzegiem wykresu.

Wskaźniki i Oscylatory

Trader może dołączyć wskaźniki i oscylatory na wybranym wykresie za pomocą przycisku Indicator Add. Dla przykładu, trader może chcieć dodać CCI (Commodity Channel Index) na wykresie, wybierając go z menu Indicator. Po dodaniu CCI, menu właściwości wskaźnika jest dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem na niego. Z poziomu menu Properties można zmodyfikować rozmiar, kolor oraz opcjonalny poziom wskaźnika. Jeśli trader chce dodać poziom zerowy, można to uczynić tutaj. Wybierając opcję Delete, trader może usunąć wskaźnik.

MetaTrader 4 Trading Platform - Chart Shift and Type - Bar, Candlestick and Line Chart - Auto Scroll Chart

Okresy

Okres czasu wybranego wykresu może zostać zmieniony przez tradera w menu Periods. Oddzielone okresy czasu są wyświetlane również na niższym poziomie górnego paska zadań.

Szablony

Trader może zapisać pożądane szablony za pomocą tej opcji, która zostanie szczegółowo opisana później.

Różne okresy czasu

Na niższym pasku w pasku narzędziowym, pokazywane są różne przedziały czasu. M znaczy minuty, H godziny, D dzień, Mn miesiąc. Numer oznacza długość trwania czasu. Na przykład M30 oznacza 30 Minut a D1 jeden dzień.

Kursor

Gdy użytkownik porusza kursorem po wykresie, pokażą się ważne dane na dole ekranu. Pierwsze okno pokazuje czas trwania wykresu, w miejscu gdzie jest kursor. Zakładając, że użytkownik zmieni tryb wykresu na słupek, każdy słupek ma Otwartą cenę, w skrócie O, która zostanie pokazana w oknie obok. H i L ilustrują ceny wysokie i niskie dla danego słupka. C oznacza cenę zamknięcia. Wielkość transakcji pokazana jest w ostatnim oknie danych.

MetaTrader 4 Trading Platform - Indicator and Oscillator CCI, RSI and Moving Average - MT4 Templates and Time Periods

Celownik

Jeśli użytkownik zmieni rodzaj wskaźnika na celownik, zarówno cena jak i czas pokaże się na ekranie. Trader może poznać więcej szczegółów słupka wraz z odpowiednimi czynnościami wskaźnikiem na różnych przedziałach czasu i cenach. Jeśli użytkownik potrzebuje ileś sygnałów, jeśli ta cena zmieniła się od określonego momentu, może on łatwo za pomocą kliknięcia lewym przyciskiem na punkcie początkowym i przesunięciem do pożądanego miejsca, uzyskać te informacje. Pokażą się one po prawej stronie wskaźnika, pokazując ilość słupków i sygnałów pomiędzy tymi dwoma punktami, a także cenę rynkową miejsca, które wskazuje wskaźnik. Na przykład ilość słupków wynosi 3 a jeżeli wskaźnik pojedzie dalej, ilość ta się zwiększy. Druga cyfra pokazuje 100 punktów różnicy pomiędzy tymi dwoma punktami a trzecia cyfra, cenę rynkową.

Linia pionowa

Pozioma linia może być narysowana na wykresie poprzez wybranie przycisku Vertical Line. Ta linia może być po prostu przesunięta lub usunięta przez tradera po wybraniu jej dwukrotnym kliknięciem.

MetaTrader 4 Trading Platform - Chart Cursor with Price Value of Financial Market Trend - Traded Volume Lot Size

Linia pozioma

Ta linia ma te same właściwości i sposób obsługi jak linia pionowa.

Linia trendu

Bardziej skomplikowana linia trendu może iść na skos. Trader może kliknąć na miejsce startowe, by narysować linię ukośną. Jeśli trader ma ochotę modyfikować tę linię, to powinien podwójnie kliknąć na nią, a 3 kwadratowe punkty pojawią się na linii. Jeżeli użytkownik chce przesunąć linię do punktu startowego, powinien przeciągnąć lewy punkt. Linia trendu może być przesuwana poprzez zmianę lokalizacji środkowego punktu, choć pochylenie pozostanie niezmienione. Prawy punkt pozwala modyfikować linię trendu. Jeśli użytkownik chce odrzucić nieskończoną długość, wpierw powinien podwójnie kliknąć na linię a następnie nacisnąć prawy przycisk. Po wybraniu właściwości linii trendu, użytkownik powinien usunąć zaznaczenie w okienku Ray w tabeli parametrów. W tych warunkach, prawe kwadratowe zmieni pochylenie na całej długości linii trendu, tak jak lewy kwadratowy punkt kontrolny. Użytkownik może również wybrać opcję Delete, by usunąć linię trendu.

Tekst

Trader może chcieć dodać tekst do wykresu. Można to uczynić wciskając przycisk Text na pasku zadań. Lokalizacja tekstu może być łatwo zmieniona.

MetaTrader 4 Trading Platform - Vertical and Horizontal Line with Start Spot and Slope Trend Line

Strzałki

Traderzy mogą umieszczać kształty na wykresie za pomocą menu Arrow. Właściwości menu kształtów pozwalają na modyfikowanie ich kolorów, rozmiarów i dołączonego tekstu. 

Dopasowanie

Wszystkie niepożądane opcje i przyciski mogą być usunięte, tak jak wspominano wcześniej. Pasek zadań bez niepotrzebnych przycisków pozwala traderowi wytworzyć bardziej przyjazne środowisko pracy. Niewielki pasek zadań, ograniczony do 1 linii, daje więcej miejsca na wykres. Dopasowanie paska zadań zależy od upodobań użytkownika.

Połączenie

Trader może sprawdzić połączenie internetowe platformy, szybkość w kilobajtach na prawej stronie ekranu. Kliknięcie na pole internetu otwiera listę serwera danego brokera, w której użytkownik ma konto. Jest tu indeksowane wiele serwerów do porównania dla tradera, na wypadek jakby chciał zmienić połączenie na któryś z nich. Na początku kroku startowego, najszybsze i najlepsze serwery są wybierane, jednak trader może je zmienić na dowolny inny. Czasami trader woli wybrać serwer w oparciu o swoją lokalizację. Na przykład na tym koncie demo trader może zmienić serwer na dowolny inny z listy poniżej.

Okno

W sekcji wykresów, trader może zmienić sposób pokazywania okna. Wiele wykresów określonych symboli jest pokazywane, tak że użytkownik może obserwować je wszystkie jednocześnie, lub użyć opcji pełnego rozmiaru, by zmienić wielkość i skupić się na konkretnym symbolu. Trader może przywrócić poprzedni rozmiar poprzez ponowne wciśnięcie tej opcji. Lokacja wykresu może być modyfikowana przez tradera na podstawie tego, jakie symbole chce obserwować. Okno Obserwacji Rynkowej nie jest jedynym sposobem otwarcia wykresu symboli.

MetaTrader 4 Trading Platform - MT4 Server Address of Broker - Arrows and Text Field

Po prawej, dolnej stronie wykresu, dokładnie na przedziale czasowym, użytkownik może za pomocą podwójnego kliknięcia aktywować opcję, w której może manualnie wybrać symbol w dodatku to typu przedziału czasowego. Na przykład, na wykresie GBPUSD trader może wpisać EURUSD a następnie nacisnąć Enter. Symbol na wykresie zmieni się na EURUSD. Przedział czasowy może być ustalony na 4 godziny poprzez wpisanie H4 po EURUSD, pamiętając, że akronim dla każdego przedziału czasowego musi być pisany wielkimi literami. Jeśli trader chce zmienić tylko przedział czasowy, to powinien wpisać tylko preferowany przedział i nacisnąć Enter.

Menu Wykresu:

Jeśli trader kliknie prawym przyciskiem na wykres, menu wykresu się otworzy. Zawiera ono wiele wartych opisu opcji, takich jak sprzedaj/kupuj i stop/limit, które są w sekcji Trading. Okno nowego zakupu jest również dostępne w tej sekcji. Znaczniki dołączone do wykresu mogą być łatwo zmodyfikowane przez to menu. Czas trwania i Szablony danego wykresu dostępne są również z menu. Predefiniowane szablony mogą być aplikowane z sekcji Templates. Trader może zapisać pożądany szablon do dalszego użytku. Na przykład, użytkownik może dołączyć Alligatora i Bollinger Band do wybranego wykresu. Jeżeli szablon zostanie zapisany poprzez sekcję Template menu wykresów, może on być łatwo dostępny na innym wykresie. Użytkownik powinien przejść na innym wykresie do sekcji Template menu wykresów a następnie kliknąć Load Template. Wybierając zapisany szablon, ulubiony szablon może być ustawiony dla wykresu. Trader może również transferować pliki szablonu do innej osoby.

MetaTrader 4 Trading Platform - Time-frame and Chart Windows - Symbol Windows and Charts

By odświeżyć wykres, użytkownik powinien wcisnąć opcję Refresh. Linię siatki mogą być włączone poprzez opcję Grid. Opcja objętości pokazuje lub ukrywa objętość każdego słupka na wykresie. Menu wykresu zawiera też opcję jednokliknięciowego dokonywania transakcji. Ostatnią opcją w menu wykresów są właściwości.

MetaTrader 4 Trading Platform - Chart Properties with Various Colors - Oscillator and Indicator Properties

Kolor każdej funkcji wykresu może być dopasowany w pasku Colours z menu Properties. Trader może albo wybrać funkcję kolorów indywidualnie, albo wybrać dopasowaną ustawioną opcję w opuszczanym menu schematu kolorów. Podstawowy pasek właściwości daje szczegółowy dostęp do takich funkcji jak skala, tryb tabeli, autoprzewijanie i przesunięcie tabeli. Na platformie MT4 zostało zaprojektowanych wiele dróg dojścia do tych funkcji naraz. Mimo że platforma MT4 zawiera wiele funkcji, omówiliśmy te najważniejsze i najpopularniejsze. Profil to kolejna ważna specyfikacja MT4, która powinna być brana pod uwagę. Trader może zapisać pożądane wykresy na ekranie w profilu. Następnie można odzyskać zapisany profil. Na przykład trader może chcieć przywrócić profil z wykresami EUR i GBP tak, by mógł wybrać konkretny profil z dołu strony. Dowolne ułożenie wykresów może być zapisane przez sekcję Save Profile As na dole strony.

Na tym kończy się dzisiejsza lekcja, do następnego razu.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates