Moving Average Indicator and its Particularities - Forex Market

Wskaznik Ruchomej Średniej

0 0 Vote
Instructor

Wskaznik Ruchomej Średniej

Trzydziesta ósma lekcja Treningu Forex

Witamy ponownie na profesjonalnym treningu w rynkach finansowych Forex. Dziś omówione zostaną wariacje wskaźnika Średniej Ruchomej (Moving Average Indicator).

Wskaźnik Średniej Ruchomej

Poruszająca się Średnia jest średnią cen w danym numerze przedziałów czasowych, które mogą być modyfikowane przez traderów. Poruszająca się średnia z mniejszą ilością przedziałów czasowych będzie miała szybszy ruch, gdy więcej przedziałów czasowych spowalnia rozłożenie Ruchomej Średniej (MA), ponieważ jest więcej danych do przeliczenia i uśrednienia.

MA klasyfikowana jest wedle czterech typów: Prosty, Przyrastający, Płynny i Linearnie-Wzmocniony.

SMA lub Prosta Średnia Ruchoma może być osiągnięta poprzez zsumowanie danych cenowych, podzielonych przez ilość pozycji danych podanych.

EMA lub Przyrastająca Średnia Ruchoma może być obliczona poprzez zsumowanie danych cenowych, pomnożonych poprzez swą przyrastającą ilość i podzielonych przez ilość pozycji danych. Może być wyklaryfikowana poprzez dodanie ważności danych w oparciu o ich świeżość. Najnowsze dane będą miały większy efekt na rynek niż dane wcześniejsze. Ma szybszy ruch niż Prosta Średnia.

Moving Average Indicator and its Particularities - Simple, Exponential, Smooth and Linear-Weighted

SMMA lub Płynna Średnia Ruchoma, jest jak Przyrastająca Średnia, ale z dłuższymi okresami czasu. Przez dłuższe okresy, SMMA ma łagodniejszy ruch niż EMA.

LWMA lub Linearnie-Wzmocniona Średnia Ruchoma, może być obliczona poprzez dodanie cen, które są mnożone poprzez konkretne wzmocnienie, następnie dzielone przez ilość pozycji danych. Maksymalne wzmocnienie, które jest mnożone przez najnowszą cenę, to ilość cen wprowadzonych do LWMA. Waga każdej ceny będzie odejmowana od ilości jednostek czasowych od najnowszej ceny, więc najwcześniejsza jednostka czasowa zostanie pomnożona przez 1.

Relacja pomiędzy ceną SMA a ceną rynkową lub innym typem SMA, jest następująca:

1.Cena i SMA: Jeśli cena rynkowa jest pod SMA, to zlecenie sprzedaży byłoby bardziej zalecane. Jeśli cena rynkowa jest powyżej SMA, to trend cenowy będzie rósł.

Moving Average Indicator and its Particularities - Linear Weighted LWMA - Exponential EMA - Simple SMA - Smooth SMMA

2.Cena z dwoma SMA, SMA2 > SMA1: Jeśli cena jest poniżej SMA1 a SMA2 jest powyżej SMA1, to trader może złożyć zlecenie Sprzedaży. Jeśli cena jest powyżej SMA1, gdy SMA1 jest wyżej niż SMA2, to bardziej prawdopodobny jest rosnący trend rynkowy.

3.Cena z trzema SMA, SMA3>SMA2 > SMA1:Jeśli cena jest pod SMA1 gdy SMA3 jest najwyższą z nich a SMA2 jest powyżej SMA1, to trend będzie malał. Jeśli cena jest wyższa od wszystkich z nich a SMA3 jest wskaźnikiem, gdy SMA1 jest powyżej SMA2, to bardziej spodziewany jest trend rosnący.

Moving Average Indicator and its Particularities - Simple Moving Average SMA - Upward and Downward

Na platformie MT4, trader może importować wskaźniki do wykresu z sekcji Trend listy Indicator na górze paska narzędzi. Otworzy się okno Ruchomej Średniej, w którym właściwości średniej podlegają modyfikacji. Trader może ustawić preferowaną ilość okresów w pasku Parameters. Większa liczba okresów spowolni szybkość trendu Ruchomej Średniej. Trader może ustawić tryb Ruchomej Średniej z metody MA. Można też zdefiniować punkt interferencji cenowej dla każdej świeczki przez opcję ?Apply to?. Na przykład, trader może umieścić Prostą Ruchomą Średnią z ilością 8 okresów i czerwonym kolorem. Każdy punkt Ruchomej Średniej liczony jest poprzez zsumowanie 8 poprzednich cen rynkowych, podzielonych przez 8. Jak wspomniano wcześniej, jeśli cena jest powyżej SMA, to trader może złożyć zlecenie Kupna i odwrotnie. Trader może umieścić kolejne SMA, by mieć bardziej niezawodne wskaźniki. Kolejne SMA może mieć 13 okresów, z kolorem niebieskim, powstaną tak dwa SMA na jednym wykresie o różnym kierunku trend rosnący. Jeśli czerwona linia jest wyższa od niebieskiej i cena jest wyższa niż czerwona linia, to trend rosnący jest bardziej prawdopodobny.

Jest punkt, w którym trader mógł złożyć zlecenie Zakupu, które zmierzało w kierunku punktu wyższego o 5771 punktów pip. Jeśli cena idzie pod SMA8,a SMA8 przesuwa się pod SMA13, wtedy zlecenie Sprzedaży może zostać złożone. Na przykład, była dobra okazja dla traderów do złożenia zlecenia Sprzedaży, jednak musieli oni poczekać, aż wszystkie warunki zostały spełnione. Kolejne SMA z 25 okresami, o kolorze ciemnej orchidei, może być dodane by mieć bardziej wiarygodne wskaźniki. W oparciu o założenie, że SMA z większą ilością okresów jest umiejscowione poniżej SMA z mniejszą ilością okresów, a cena porusza się wyżej niż wszystkie SMA, można stwierdzić, że jest to dobre miejsce do złożenia zlecenia Kupna. Na przykład, jest trend rosnący z sygnałem Kupna od wskaźników SMA. Później cena rynkowa i wskaźniki nie pokazały żadnej okazji do złożenia zamówienia, aż do kolejnego sygnału Kupna na trendzie rosnącym. Ruchoma Średnia jest wskaźnikiem Opóźnionym, więc nie może dać żadnych wiarygodnych ani ważnych sygnałów na rynku Range. Rozważyć można specjalne wskaźniki, jako linie wsparcia i oporu:

Moving Average Indicator and its Particularities - EMA and SMA on MetaTrader Price Chart

1.EMA z 50 okresami

2.SMA z 100 okresami

3.EMA z 200 okresami

Moving Average Indicator and its Particularities - Supportive Market Trend - Continuation Trading Signals

Poprzednie przykłady SMA mogą być usunięte z wykresu, by dodać nowe wskaźniki MA. Poprzez prosty przegląd ruchów cen rynkowych i EMA50, można dojść do wniosku, że EMA50 pokazuje zachowanie wsparciowe na trendzie cenowym. EMA50 ma efekt wspierający na ruchach cen, nawet jeśli przedział czasu zostanie zmieniony na inny format. Trader może importować SMA100 lub EMA200 by uzyskać więcej informacji.

Na tym kończy się dzisiejsza lekcja, do zobaczenia na kolejnej.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates