Order Types and Specifications - Buy Sell Stop Trade MetaTrader

Rodzaje-Zamówień-i-Specyfikacje

8 1 Vote
Instructor

Rodzaje-Zamówień-i-Specyfikacje

Dwudziesta sesja Treningu Forex

Witamy ponownie na profesjonalnym treningu o rynku finansowym Forex.

Podczas tej sesji omówimy rodzaje transakcji i specyfikacje, wymiar zysków i strat, oczekujące transakcje, transakcje zmienne i transakcje zamykające.

Natychmiastowe Wykonanie

            Transakcje mogą być podzielone na dwa typy, na podstawie metody ich wykonania. Natychmiastowe wykonanie i Rynkowe wykonanie. Jeśli broker zapewnia transakcje natychmiastowego wykonania, jeśli trader chce złożyć zamówienie na symbol w dokładnej cenie, wtedy broker MUSI umieścić to zamówienie dokładnie z taką ceną, jaką zażądał klient. Jeśli zamówienie nie może być dokonane, broker może zapytać tradera czy zechciałby on/ona dokonać zamówienia na sąsiedniej cenie. Jeśli broker nie oferuje natychmiastowych transakcji, ale trader chce otworzyć zamówienie na dokładnej cenie, jeśli zamówienie nie może być otwarte, broker ma uprawnienia, by otworzyć transakcję w najbliższej cenie do pożądanej. Zakup i sprzedaż w natychmiastowym wykonaniu nazywany jest tak jak zwykle, bez zmian, jednak w Rynkowym Wykonaniu nazywa się ?Zakup przez rynek? i ?Sprzedaj przez rynek?. 

 Take Profit

Take profit lub rozmiar profitu, skracany do TP, to limit, który ustalasz na zamówieniu, który akceptujesz, jeśli cena rynkowa spotka się z twoją ceną mierzoną. W skrócie, jeśli cena napotka na twój limit TP, wtedy transakcja zostanie natychmiast zamknięta. Naturalnie, na zamówieniu zakupu, cena TP musi być większa niż obecna cena. Z drugiej strony, w pozycji sprzedaży, trader musi umieścić cenę TP niższą niż obecna cena.

Order Types and Specifications - Take Profit and Stop Loss of Orders - Value, Sell and Buy by Market

Stop Loss

Stop loss lub ilość straty, skracana do SL, jest ceną, którą wybierasz do ograniczenia straty, jeśli rynek idzie w przeciwnym kierunku niż zamierzałeś. W transakcji kupna SL jest niższe niż obecna cena, jednak zlecenie Sprzedaży SL musi być wyższe niż obecna cena. SL jest wysoce rekomendowane, szczególnie na gwałtownych rynkach, lub w weekend, gdzie występują duże przerwy między cenami piątkowymi a poniedziałkowymi. Rozmiar przerwy może wynosić od 10 aż do 200 pipów.

Gwarancja

Niektórzy brokerzy jak ICMBrokers mogą zagwarantować wykonanie cen SL i TP w czasie dni roboczych (bez przerwy przypadającej między piątkiem a poniedziałkiem), więc twoje transakcje zostaną zamknięte automatycznie jak tylko SL lub TP spotkają się z ceną rynkową. Gwarancja jest niezwykle ważna dla stron zajmujących się handlem złotem, paliwami i akcjami kapitałowymi.

Order Types and Specifications - SL and TP in Volatile Market with Price Gap - Order Guarantee of Price

Odchylenie

Gdy rynek ekstremalnie fluktuuje, trader nie może otworzyć ani zamknąć zamówień na dokładną, pożądaną ilość, więc następuje zmiana cen. By pozwolić brokerowi na zamknięcie lub otwarcie transakcji w przypuszczalnej ilości, bliskiej do pożądanej ceny, trader powinien włączyć opcję Quoted price w Oknie Zamówienia. Ta opcja jest możliwa u brokerów, którzy zapewniają zamówienia Natychmiastowej Wykonalności. Brokerzy, którzy reprezentują transakcje Rynkowego Wykonania, już mają włączoną tę opcję we wszystkich zamówieniach.

Okno Transakcji

Trader może otworzyć okno Transakcji na różne sposoby, najprostszym jest wciśnięcie przycisku New Order na górze paska narzędzi, lub poprzez wciśnięcie skrótu F9 na klawiaturze. Symbol może zostać wybrany w pierwszym polu, gdzie znajdują się tylko aktywne symbole obsługiwane przez brokera. Na przykład, nie można handlować symbolem  EURUSD_Ask na FXOpen broker, gdyż broker reprezentuje oba symbole EURUSD i EURUSD-Ask. W Obserwatorze Rynkowym oba symbole są pokazywane, jeśli trader skieruje wskaźnik na każdy z nich i zatrzyma go, pojawi się okienko ze szczegółami symbolu. ?No? na początku opcji Trade oznacza, że symbol ten nie podlega handlowi u danego brokera. EURUSD jest symbolem, którym można handlować na FXOpen. Po otwarciu okna New Order, jeśli użytkownik zmieni wykres na GBPUSD, a następnie przywoła wykres EURUSD_Ask, symbol GBPUSD automatycznie wypełni się w oknie Symbol. Podstawą jest zaznaczenie odpowiedniego symbolu w oknie Order.

Order Types and Specifications - Deviation and Re-quote in Market Execution - New Order Window for Trading

 Wielkość pożądana przez tradera musi być umieszczona w kolejnym okienku. Okienko Comment przyda się w przyszłości, gdyby trader chciał pozyskać informacje, lub wytłumaczenie tej transakcji. Jako że FXOpen nie ma opcji Natychmiastowej Wykonalności, przyciski Sprzedaj/Kup to ?Sprzedaj przez Rynek? i ?Kup przez Rynek?. Oznacza to, że broker nie gwarantuje, że twoje zamówienie otworzy się w dokładnie pożądanym miejscu, ale w najbliższej możliwej cenie rynkowej, która zostanie wybrana przez brokera automatycznie. Na przykład, zamówienie sprzedaży jest wybierane dodatkowo do poprzedniego zamówienia sprzedaży, które może być przejrzane, jeśli poprzedni zakres czasu został wybrany. Trader może po prostu wybrać opcję kupna wciskając przycisk ?Buy by Market?.

Traderzy mogą ubiegać się o konto u brokera, który oferuje Natychmiastowe Wykonanie, np. u FXPro. Gdy przycisk Nowej Transakcji jest wybrany, pola SL i TP są aktywne dla użytkownika. Traderzy mogą wcisnąć przycisk Up/Down dla tych pól, co sprawi że MT4 wybierze automatycznie obecną cenę. Typ transakcji jest pokazywany w polu Type. Trader może wybrać przycisk Sprzedaj lub Kup na podstawie swych przewidywań. By usunąć Zmianę Ceny lub Re-quotena nieprzewidywalnym rynku, użytkownik może włączyć okno ?Enable maximum deviation from quoted price?. Maksymalne odchylenie pokazuje wskaźnik punktów, które broker musi wziąć pod uwagę przy zamówieniu na zmiennym rynku; na przykład może on wynosić 4 lub 10 punktów, zależnie od przyzwolenia tradera. Na przykład, zamówienie Sprzedaży zostaje wybrane na symbol  EURUSD z wielkością 0.1. Mimo że TP może być wprowadzona manualnie, lepiej byłoby ustalić ją za pomocą przycisku Up/Down. Dla transakcji Sprzedaży, TP musi być niższe niż obecna cena, więc na tym przykładzie trader musi również obniżyć wysokość TP. W kolejnym kroku, poprzez wciśnięcie przycisku Sell, zamówienie Sprzedaży jest umieszczane na EURUSD z wyszczególnioną ceną TP. Na platformie MT4 trader może wybrać, modyfikować i usuwać cenę TP lub SL; co więcej, mogą one być łatwo przemieszczane na wykresie.

Order Types and Specifications - Sell and Buy by Market with SL and TP of Quoted Price Symbol

Trader musi brać pod uwagę, że są duże różnice między kontami Demo a Prawdziwymi kontami, które udostępnia ten sam broker. Większość brokerów ma mniejsze prowizje i marże oraz szybsze platformy dla kont Demo, niż dla kont Prawdziwych. Doskonałe usługi przy kontach Demo nie oznaczają satysfakcjonujących wyników przy kontach Prawdziwych.

Oczekujące Transakcje

Oczekujące Transakcje można sklasyfikować jako transakcje z Limitem i transakcje Stop.

Transakcja z Limitem Zakupu może być złożona, gdy trader spekuluje, że trend rynkowy będzie rósł po osiągnięciu danej ceny (ceny wejściowej), niższej niż obecna cena na trendzie malejącym. Więc Limit Zakupu jest zamawiany na cenie niższej niż obecna, z przewidywanym trendem rosnącym.

Transakcja Zakup Stop jest robiona na wyższą cenę, gdy trader przewiduje, że cena rynkowa będzie szła do góry, do pewnego momentu, a następnie dalej będzie wzrastać. Zamówienie Zakup Stop musi być składane na cenę wyższą niż obecna.

Zlecenie Limitu Sprzedaży może być złożone, gdy trader spekuluje, że trend rynkowy spadnie po tym, jak dojdzie do pewnej ceny (ceny wejściowej), wyższej niż obecna cena przy trendzie rosnącym. Trader może zlecić Limit Sprzedaży na tej cenie, więc musi on/ona podać cenę wyższą niż obecna.

Order Types and Specifications - Volume of Sell or Buy Orders - Expiry Time of Pending Orders MetaTrader

Zlecenia Sprzedaż Stop mogą być złożone, gdy dalsza redukcja cen jest oczekiwana przez tradera, po tym jak cena rynkowa osiągnie dany niższy punkt niż obecna cena. Trader musi więc wybrać niższą cenę, niż obecna dla zamówienia Sprzedaż Stop.

Podsumowując, transakcje z Limitem muszą być umieszczane na rynkach, które mogą mieć zmianę kierunku na wyszczególnionej cenie, gdy zamówienia Stop wskazują, że trader przewiduje, że NIE będzie zmiany trendu rynkowego, nawet gdy cena osiągnie dany poziom.

Przy każdym oczekującym zamówieniu, trader może ustawić datę aktywacji, gdy cena osiągnie zakładany poziom. Przykład wyjaśni omawiany problem. Trader może otworzyć okno New Order na symbol  EURUSD. Typ zamówienia powinien być zmieniony na Pending Order. Nowa opcja pojawia się na oknie Zamówienia. W tym przykładzie wybrane jest zamówienie Zakup Stop, więc cena startowa musi być wyższa od ceny obecnej. Pokazany jest komentarz na dole okna Zamówienia, który pokazuje minimalne punkty, które trader musi dodać do ceny obecnej, by złożyć zamówienie Zakup Stop. Może to być od 2 do 20 punktów na rynku Forex, gdy na rynku towarowym, ilość punktów byłaby zazwyczaj wyższa. Biorąc pod uwagę, że obecna cena w tym przykładzie wynosi  1.37221, cena zamówienia Zakup Stop może wynosić 1.37400. Po kliknięciu na przycisk Place, zamówienie zostanie złożone i będzie wyświetlane na wykresie obok innych szczegółów. Na przykład, trader spodziewa się, że cena pójdzie do góry, jednak wpierw spadnie do pewnej wartości, przed ruchem w górę. Zamówienie Limitu Kupna może być złożone z ceną 1.37020 na EURUSD. W oparciu o przewidywania tradera, cena rynkowa cena spadłaby do ustalonego poziomu, po którym nastąpiłby trend rosnący w kierunku ceny wyższej niż 1. 37400.

Order Types and Specifications - Sell and Buy Limit in Forex Market Trading Platform MetaTrader MT4

Na symbolu GBPUSD, trader przewiduje kierunek spadkowy, więc decyduje się zlecić zamówienie Sprzedaż Stop z ceną niższą niż obecna, minus 10 punktów. Cena 1.6790 może być wpisana do okna Price a przycisk Place wciśnięty. Jeśli trader przewiduje mały ruch w górę przed trendem spadającym, może on/ona wtedy złożyć zamówienie Limitu Sprzedaży z ceną  1.6850. Oba zlecenia są pokazane na wykresie. Jeśli data Wygaśnięcia miałaby być dołączona do dowolnego zamówienia, trader powinien kliknąć prawym przyciskiem na wybrane zamówienie. Opcja Modify z menu powinna być wybrana a w oknie Zamówienia, okno Expiry odznaczone. Data wygaśnięcia może być wybrana, gdy trader chce złożyć nowe zamówienie, lub w oknie modyfikacji wcześniejszego zamówienia. Data wygaśnięcia może być ustawiona z godziną, dniem, miesiącem i rokiem. Zamówienie jest aktywne aż osiągnięta zostanie data wygaśnięcia.

Modyfikacja

Modyfikacja transakcji może być dokonana na SL, TP  lub dacie wygaśnięcia zamówienia. Zamówienia podane są w pasku Trade okna Terminal. Pole TP tych zamówień z mniej niż 10 punktami do ceny TP będzie zielone, natomiast pola SL z zamówieniami z przerwą mniejszą niż 10 punktów do ceny SL będą czerwone. Wykonane zamówienia są dzielone w sekcji podczas gdy zamówienia oczekujące mogą być trzymane w innej grupie. Na przykład, wykonane zlecenie Sprzedaży może być modyfikowane poprzez opcję Modify lub Delete Order w menu dostępnym pod prawym kliknięciem w danym zamówieniu. W tym przykładzie, cena SL nie jest dodawana przez tradera. Może ona być wprowadzona manualnie, lub trader może wybrać rozmiar przerwy między obecną ceną a ceną SL z pola Level. Wartość w Level jest reprezentowana przez jednostki pipette, więc 100 punktów oznacza 10 punktów pip. Tak więc ceny SL i TP mogą być zmieniane przez okno modyfikacji. Mogą być one usuwane poprzez wybranie rozmiaru, a następnie kliknięcie przycisku klawiatury Backspace. Trader może po prostu dodać ceny SL i TP do dowolnego zamówienia w pasku Trade, poprzez okno modyfikacji. Modyfikacja czekających zamówień może być dokonana w ten sam sposób. Na przykład na zamówieniu Sprzedaż Stop, trader może zmienić Cenę, SL, TP i czas Wygaśnięcia. Czekające zamówienia mogą być usunięte poprzez okno modyfikacji, alternatywnie trader może użyć przycisku delete umieszczonego skrajnie po prawej stronie każdego zamówienia w pasku Trade okna Terminal.

Order Types and Specifications - Order Stop Loss, Take Profit and Volume Amount - Account History

Trailing Stop/Break Even

W transakcji, której cena kieruje się w stronę punktu TP, trader może umieścić opcję, która sprawia, że cena SL stałaby się zamówieniem z ceną startową. Opcja ta nazywa się Trailing Stop. Trader powinien wybrać rozmiar Trailing Stop, tak że jak cena ruszy w kierunku ceny TP z większą szybkością, SL zostałoby automatycznie umieszczone na nowej cenie z ilością Trailing Stop z obecnej ceny. Break Even to kolejna opcja, w której cena SL może być przeniesiona manualnie na cenę zamówienia przez tradera.

Przykład pokazuje jak umieszczać opcję Trailing Stop na zleceniu. W pasku Trade okna Terminal, trader może kliknąć prawym przyciskiem na wybrany symbol a na opcji Trailing Stop, dowolna ilość może zostać wybrana. W tym przykładzie ilość Trailing Stop jest ustawiona na 15 punktów. Oznacza to, że gdy cena ruszy się o 15 punktów w kierunku TP, SL stanie się miejscem 15 punktów od obecnej ceny. Więc jeśli cena rynkowa zejdzie w dół w kierunku punktu TP, SL stanie się ceną zlecenia, a z dalszym ruchem w kierunku ceny TP, SL przesunie się na nową cenę 15 punktów od obecnej ceny. Zazwyczaj, małe wartości Trailing Stop zamknęłyby gwałtownie zamówienie, gdyż 15 punktów to niewielka wartość, którą rynek z normalną fluktuacją mógłby osiągnąć w krótkim przedziale czasu. To zamówienie jest zamykane automatycznie, gdyż z małą oscylacją, cena SL została osiągnięta. Kolejne zlecenie może być złożone z określoną wartością TP i SL. Jeśli trader chce wprowadzić wyższy punkt, opcja Custom powinna zostać wybrana, a żądana wielkość wprowadzona. Trzeba też wziąć pod uwagę, że ta wartość jest podana w punktach pipette. Jeżeli trader chce wybrać 40 pips, wtedy 400 punktów pipette powinno zostać wprowadzone. 400 punktów w Trailing Stop to rekomendowana wartość na rynku z normalną fluktuacją.

Order Types and Specifications - Trailing Stop and Break Even in Financial MArket - Pip and Pippet in Trading

Zamykanie Pozycji

Zlecenia mogą być zamykane w całości lub częściowo. Wszystkie aktywne zamówienia pokazane są w oknie Terminal. Niektóre mogą mieć rozmiar 0.1, gdy inne większy. Na przykład trader może zamknąć zlecenie poprzez okno modyfikacji. Zlecenie może być zamknięte całkowicie przyciskiem Close w oknie modyfikacji. Zamówienie może być częściowo zamknięte poprzez modyfikację rozmiaru danego zlecenia w oknie modyfikacji. Jeżeli zamówienie ma rozmiar 1, a trader wpisze 0.2 w polu Volume i kliknie przycisk Close, 0.2 zostanie odjęte od danego zlecenia. Pozostała wielkość zamówienia będzie wynosić 0.8. Częściowe zamknięcie zamówienia zależy od typu konta, zapewnianego przez brokera. Na przykład, wielkość zapewniana przez FXPro na każde zamówienie to 0.1, więc trader nie może zredukować zamówienia o takiej wielkości, jednak ICMBrokers zapewnia wielkość zamówień do 0.01, więc zamówienia wielkości 0.1 mogą być częściowo zamykane.

Order Types and Specifications - Exit Price and Closing Position of a Trade - Partial Closure Policy and Terms of Brokers

Traderzy powinni brać pod uwagę to, że jeśli zlecenie sprzedaży spotka się z ceną SL, zamówienie zostanie zamknięte, podczas gdy jeśli cena osiągnie poziom TP zlecenia, nie zostanie zamknięte aż przejdzie przez TP, plus wysokość marży. W zleceniu kupna cena musi osiągnąć cenę TP by zlecenie zostało zamknięte. Jeśli cena poruszy się w kierunku SL, zlecenie zostanie zamknięte nawet jeśli nie osiągnie ono ceny SL, cena SL plus marża będzie bliżej ceny zamówienia, niż sama cena SL. Na przykład, jeśli cena SL w tym zleceniu wynosi 1.66955 a marża na GBPUSD wynosi 2 pipy, wtedy zlecenie zostanie zamknięte na 1.66975. Na zleceniu Sprzedaż Stop platforma wykona oczekujące zlecenie jak tylko cena osiągnie cenę Sprzedaż Stop, gdy cena Zakup Stop będzie wykonana szybciej, z dodaną wielkością marży.

Na tym kończy się sesja, do zobaczenia na następnej.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates