R Strategy - Forex Trading Method - Reversal Continuation Signals

Strategia-R

0 0 Vote
Instructor

Strategia-R

Trening Finansowy od PFOREX

Sześćdziesiąta Siódma sesja treningu Forex

Witamy ponownie na profesjonalnym treningu w rynkach finansowych Forex. Na tej lekcji zostanie dogłębnie omówiona Strategia R.

Strategia R

Strategia R generuje niezawodne i silne sygnały, pomimo swej prostej struktury i metody działania. Trader może wykryć kierunek trendu i ważne obroty, które formują się na końcu trendów, poprzez użycie strategii R. Trader może po prostu wykorzystać strategię R wraz z silnymi  i ważnymi liniami wsparcia i oporu. 

Przedziały Czasowe

Trader może wykorzystywać strategię R we wszystkich przedziałach czasowych, jednak najwiarygodniejsze sygnały mogą zostać otrzymane w przedziałach H1 i dłuższych.

R Strategy - Powerful Support and Resistance Levels, Trends and Lines

Symbole

Strategię R można stosować ze wszystkimi symbolami: Forex, Towary i Akcje.

Narzędzia Pomocnicze

Trader może łączyć Strategię R z RSI, Świecami, Rozbieżnością, Ukrytą Rozbieżnością oraz wzorem Fibonacciego.

Ważne informacje

Trader musi wziąć pod uwagę następujące informacje:

 1. Cena Rynkowa musi dotknąć linię wsparcia przynajmniej dwa razy. Linia wsparcia z ilością dotknięć większą niż 4 to idealna linia wsparcia.
 2. Odpowiednia linia wsparcia ma kąt większy niż 15 stopni, kąt idealny będzie większy niż 25 stopni.
 3. Odpowiednie przedziały czasowe to H4 i dłuższe.
 4. Jeśli cena rynkowa wróci znacząco do linii oporu po tym, gdy ją przekroczyła, wtedy strategia R staje się nieefektywna.

R Strategy - Commodity, Stocks, Forex, CFDs and Financial Markets - Timeframes H1, H4

Sygnał Sprzedaży

Gdy cena przekracza linię oporu w górę, ze świecami całkowicie powyżej linii oporu, a następnie wraca w stronę tej linii, jeśli cena przekroczy ją w dół, a Cena Zamknięcia świecy uformuje się pod tą linią, wtedy wygeneruje się sygnał sprzedaży, jeśli cena pójdzie niżej niż cena Niska tej świecy.

R Strategy - Analysis of Trading Pattern and Method on Support or Resistance Lines

Trzy ceny TP mogą być ustalone w następujący sposób: 

 1. Długość Niedźwiedziej świecy, która formuje się poniżej linii oporu równa się X1, więc pierwsza cena TP może być X1 punktów pip niżej niż cena wejściowa.
 2. Odległość pomiędzy ceną Niską danej świecy a ceną Wysoką danej świecy na ostatnim szczycie równa się X2, więc trader może umieścić cenę TP X2 punktów pip niżej niż cena wejściowa.
 3. Jeśli silny trend uformuje się w tym rejonie, trader może rozważyć trzecią cenę TP poprzez ten wzór.

Cena SL może być ustalona poprzez rozważenie ceny TP, którą trader wybrał.

R Strategy -Entry, Buy or Sell Prices - High or Low Prices of Candlestick Patterns

Na wykresie, po tym, gdy cena rynkowa cztery razy trafiła linię oporu, przekroczyła ją w górę, a następnie wróciła w dół. Jako że świeca uformowała się pod linią oporu, trader mógł złożyć zlecenie Sprzedaży. Ceny TP mogły być ustalone przez długość Niedźwiedziej świecy, odległość między ceną Niską tej świecy a Wysoką świecy na ostatnim szczycie, oraz wzór Flagi w tym rejonie, który mógł być wykryty w krótszym przedziale czasowym. Cena SL mogła być różna, zależnie od wybranej ceny TP.

Ważne uwagi

 1. Gdy cena rośnie w kierunku linii oporu, bez dotykania ani przekraczania jej, jeśli uformuje się silna Niedźwiedzia świeca w pobliżu linii oporu, wtedy silny i niezawodny sygnał Sprzedaży jest generowany, gdy cena zejdzie niżej niż Niedźwiedzia świeca. Na lewym wykresie, cena nie mogła przekroczyć stromej linii oporu i wzrosła, blisko niej uformowała się świeca Ciemnej Chmury/Ogarniająca. Tak więc trader mógł złożyć zlecenie Sprzedaży poniżej ceny Niskiej danej świecy.

2.Po tym, gdy cena przekroczyła linię oporu i wróciła w jej kierunku, silna Bycza świeca uformowała się na linii oporu, więc niezawodny sygnał Kupna został wygenerowany. Na prawym wykresie, cena rynkowa przekroczyła linię oporu. Cena rynkowa nie mogła przekroczyć tej linii w dół po powrocie do niej. Przeszywająca/Ogarniająca świeca uformowała się na tej linii oporu, więc trader mógł złożyć zlecenie Kupna. Po tym, gdy cena przekroczyła linię oporu w dół, trader mógł złożyć zlecenie Sprzedaży niżej niż Niedźwiedzia świeca.

R Strategy - Bullish and Bearish Candlestick - Dark Cloud or Engulfing

Sygnał Kupna

Gdy cena przekroczy linię oporu w dół, ze świecą całkowicie powyżej linii oporu, a następnie wróci do tej linii oporu, jeśli cena przekroczy linię oporu w górę i cena Zamknięcia świecy uformuje się powyżej tej linii, wtedy wygeneruje się sygnał Kupna po tym, gdy cena pójdzie wyżej niż cena Wysoka tej świecy.

Trzy ceny TP mogą być ustalone w następujący sposób:

 1. Długość Byczej świecy, która formuje się powyżej linii oporu równa się X1, więc pierwsza cena TP może być X1 punktów pip wyżej niż cena wejściowa.
 2. Odległość pomiędzy ceną Wysoką danej świecy a ceną Niską świecy w ostatniej dolinie równa się X2, więc trader może rozważyć cenę TP x2 punktów pip wyżej niż cena wejściowa.
 3. Jeśli silny trend uformuje się w tym rejonie, trader może rozważyć trzecią cenę TP poprzez ten wzór.

R Strategy - High or Low Prices - Take Profit and Stop Loss Prices on Buy or Sell

Cena SL może być ustalona poprzez rozważenie ceny TP, którą trader wybrał.

Na wykresie, po tym, jak cena rynkowa pięć razy trafiła w linie oporu, przekroczyła ją w dół, a następnie wróciła do góry. Gdy świeca uformowała się powyżej danej linii oporu, trader mógł złożyć zlecenie Kupna. Ceny TP mogły być ustalone przez długość Byczej świecy, odległość między ceną Wysoką tej świecy a ceną Niską świecy w ostatniej dolinie. Jednak w tym rejonie nie ma żadnego właściwego wzoru. Cena SL zależy od wybranej ceny TP. 

R Strategy - Valley or Peak on Reversal Spot of Market Price Trend

Ważne Uwagi             

 1. Gdy cena spada w stronę linii oporu, nie przekraczając jej, jeśli silna Bycza świeca uformuje się w pobliżu linii oporu, wtedy silny i niezawodny sygnał Kupna jest generowany, gdy cena rośnie wyżej niż Bycza świeca. Na lewym wykresie, cena nie mogła przekroczyć linii oporu przez długi czas, po spadku blisko tej linii uformowała się świeca Byczego Młota. Trader mógł złożyć zlecenie Kupna powyżej ceny Wysokiej danej świecy.
 2. Po tym, gdy cena przekroczyła linię oporu i wróciła w jej kierunku, jeśli silna Niedźwiedzia świeca uformuje się na linii oporu, wtedy wiarygodny sygnał Sprzedaży zostanie wygenerowany. Na prawym wykresie, cena rynkowa przekroczyła linię oporu. Cena rynkowa nie mogła przekroczyć tej linii w górę, po tym, gdy cena do niej wróciła. Ogarniająca świeca uformowała się na linii oporu, więc trader mógł złożyć zlecenie Sprzedaży.

R Strategy - Bullish and Bearish Hammer Candlestick Patterns on Uptrend or Downtrend

Wykres GBPUSD w przedziale Dziennym, trader może wykryć strategię R na trendzie rosnącym. Po tym, gdy cena rynkowa trafiła w linie oporu trzy razy, przekroczyła ją w górę. Cena rynkowa wróciła do ruchu w dół, a Niedźwiedzia świeca uformowała się pod linią oporu. Trader mógł złożyć zlecenie Sprzedaży poniżej tej świecy. Ta strategia poprawnie zidentyfikowała punkt obrotu na końcu trendu.

Kolejny przykład na trendzie malejącym, cena rynkowa dotknęła silnej linii oporu, jednak ta linia nie mogła zostać przekroczona. W pewnym punkcie blisko linii oporu, silna świeca Ogarniająca/Przeszywającej Linii się uformowała. Tak więc trader mógł złożyć zlecenie Kupna powyżej danej świecy.

Strategia ta generuje wiele sygnałów, jak w tym przykładzie. Po czterech trafieniach przez cenę rynkową, linia oporu została w końcu przełamana w dół. Bycza Ogarniająca świeca zamknęła się powyżej linii oporu, więc trader mógł złożyć zlecenie Kupna powyżej tej świecy z ceną TP 65 punktów pip wyżej niż cena wejściowa. Był tu również silny Poziom.

r strategy Financial strategy daily chart with divergance and convergance - Reversal or Continuation Signals

Kolejny przykład tej strategii na trendzie rosnącym. Cena rynkowa dotknęła tej rosnącej linii oporu cztery razy. W końcu, linia została przekroczona przez trend rynkowy, po którym nastał trend malejący. Po tym, gdy Niedźwiedzia świeca się uformowała poniżej linii oporu, trader mógł złożyć zlecenie Sprzedaży z ceną wejściową poniżej tej świecy. Ceny TP wynosiłyby 63 i 84 punkty pip niżej niż cena wejściowa. Kolejny przykład, w którym cena rynkowa uderzyła linię oporu 4 razy, a po przełamaniu jej wróciła do kursu w dół. Po tej Niedźwiedziej świecy, trader mógł złożyć zlecenie Sprzedaży z ceną TP 85 punktów pip niżej niż cena wejściowa.

Na trendzie malejącym, cena rynkowa mogła przekroczyć linię oporu w dół po 4 nieudanych próbach. Po tym, gdy cena rynkowa przeszła nad linią oporu, trader mógł złożyć zlecenie Kupna powyżej tej Byczej świecy. Wraz z tą strategią, uformował się specjalny wzór świecy. Cena TP mogła wynosić 97 lub 155 punktów pip powyżej ceny wejściowej. Cena rynkowa mogła wzrosnąć 220 punktów pip wyżej niż cena wejściowa.

R Strategy - Pips and Pippet from Entry Price of a Trading Signals on MT4 Trading Platform

Kolejny przykład strategii R, w którym trader mógł umieścić zlecenie Sprzedaży z ceną TP 63 punkty pip niżej niż cena wejściowa. Trader może używać tej użytecznej strategii na każdym symbolu.  Na przykładzie trendu rosnącego na wykresie dziennym, cena trafiła na linię oporu cztery razy, aż przekroczyła ją w górę. Po tym, gdy cena spadła poniżej linii oporu, trader mógł złożyć zlecenie Sprzedaży niżej niż Niedźwiedzia Ogarniająca świeca, z ceną TP 308 punktów pip niżej niż cena wejściowa.  Kolejna strategia R pokazuje, że poprzednie zlecenie Sprzedaży mogło mieć dłuższą cenę TP, 650 punktów pip niżej niż cena wejściowa. Cena rynkowa osiągnęła zakładaną cenę TP. Dwie strategie R obok siebie. Trader mógł również umieścić zlecenie Kupna nad długą linią oporu, gdy uformowała się Bycza świeca Ogarniająca. Pierwsza cena TP z poprzedniego zlecenia Sprzedaży mogła być 308 punktów pip niżej niż cena wejściowa, a druga cena TP, biorąc pod uwagę drugą strategię R, mogła być 650 punktów pip niżej niż cena wejściowa.

R Strategy -Bullish and Bearish Engulfing Candlesticks Confirmations - Upward and Downward Trends

Strategia ta nadaje się na wszystkie przedziały czasowe. Na wykresie Złota, trader mógł nakreślić strategię R, która wygenerowała zlecenie Sprzedaży poniżej Ogarniającej świecy. Cena TP mogła być 394 punkty pip niżej niż cena wejściowa. Cena spadła do 390 punktów pip niżej, w okolice $1171. Ten sygnał Sprzedaży został wygenerowany naprzeciw założeniu, że niektórzy traderzy, którzy spekulowali, że Złoto pójdzie wyżej po tym, gdy cena osiągnęła wartość $1900.

Trader musi praktykować wielokrotnie, by wyrobić zdolność wykrywania tej odpowiedniej i niezawodnej strategii, która identyfikuje punkty zwrotu i kontynuacji.

Na tym kończy się dzisiejsza lekcja, do zobaczenia na kolejnej.        

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates