Risk Management and Money Management - Forex Market

Zarzadzanie Ryzykiem i Pieniedzmi w Dokonywaniu Transakcji

0 0 Vote
Instructor

Zarzadzanie Ryzykiem i Pieniedzmi w Dokonywaniu Transakcji

Pięćdziesiąta Czwarta lekcja Treningu Forex

Witamy ponownie na profesjonalnym treningu w rynkach finansowych Forex. Na tej lekcji omówione zostanie Zarządzanie Ryzykiem i Pieniędzmi przy dokonywaniu Transakcji. 

Procedura Transakcji

Na początek, trader musi nauczyć się metod analizy Technicznej i Fundamentalnej, by identyfikować trend ceny rynkowej. Po ciągłym praktykowaniu przez lata, kluczowym jest, by trader wyrobił w sobie umiejętność skutecznego dokonywania transakcji. Czas praktyki będzie się różnił dla różnych osób, zależnie od ich wiedzy bazowej i woli uczenia się. Traderzy muszą ciągle praktykować i uczyć się, tak jak sportowiec musi wciąż ćwiczyć, by utrzymywać swą formę.

Po tym, gdy trader zdobędzie wiedzę i doświadczenie, może on ustalać cenę wejściową Sprzedaży lub Kupna poprzez metodę Price Action. Trader musi wziąć pod uwagę to, że w niektórych rejonach nie można złożyć żadnego zlecenia, więc lepiej jest obserwować trend rynkowy i czekać na odpowiednie punkty, które mogą być wykryte przez strategie i wzory, takie jak Price Action, Fale Elliota, Widły Andrewsa i Wzory Harmoniczne.

Risk Management and Money Management - Fundamental and Technical Forex Market Analysis

Trader powinien nauczyć się wykorzystywać strategie, które mogą być spersonalizowane dla każdego z traderów. To zostanie omówione szczegółowo na lekcji ?Tworzenie i Dopasowywanie Strategii?.

W końcu, trader będzie umiał ustalić dokładne ceny wejściowe Sprzedaży i Kupna, oraz ceny TP i SL. Trader może wykorzystywać planowanie oparte o Scenariusze, by wyrobić swe umiejętności traderskie. W oparciu o zlecenia i ilość punktów pip, trader musi wykorzystywać Zarządzanie Ryzykiem i Kapitałem w swych zleceniach.

Z pomocą wielu potwierdzeń i różnorodnych strategii, wzorów i analiz, trader może złożyć odpowiednie zlecenie.

Zarządzanie Pieniędzmi

Trader musi stosować strategie Zarządzania Pieniędzmi, by utrzymywać rozsądny poziom dokonywania transakcji i wysoką skuteczność.

  1. Zarządzanie pieniędzmi zdeponowanych funduszy na prawdziwym koncie dla różnych traderów może być następująco sklasyfikowane:

a.Początkujący traderzy powinni otworzyć konta z $50-$500 na rok.

b.Średnio zaawansowani niezależni traderzy, którzy jeszcze nie są na tyle zdolni, by unikać pomyłek jak niewłaściwy Rozmiar zlecenia, nietrafione ceny TP i SL, powinni złożyć depozyt mniejszy niż 3% ich dodatkowego kapitału na 3 lata. 

Risk Management and Money Management - Stop Loss and Take Profit Prices - Customize Trading Strategies

c.Profesjonalni traderzy o dużym doświadczeniu i wiedzy mogą składać depozyty na kwotę mniejszą niż 10% swego dodatkowego kapitału budżetowego. Jednak szeroka wiedza, racjonalne przewidywania i analiza nie gwarantują udanych transakcji i profitu.

  1. Zarządzanie Pieniędzmi ze zleceń i transakcji może być dokonywane w następujący sposób:

a.Zależnie od metody tradingowej i zachowania: Długo, Średnio i Krótkoterminowe; trader może otworzyć prawdziwe konto tradingowe. Na przykład, jeśli trader chce umieścić krótkoterminowe zlecenie z ceną TP 20 punktów pip wyżej od ceny wejściowe, w dodatku do średnio i długoterminowego zlecenia na ten sam symbol z 50 i 500 punktami pip. Krótkoterminowe zlecenia mogą być zamknięte w minutach i godzinach, gdy średnioterminowe zajmą parę dni, a długoterminowe potrwają parę miesięcy. Rekomenduje się traderom by składali zlecenia oddzielnie na różnych kontach  w oparciu o ich warunki. Ta metoda redukuje presję podejmowania decyzji na traderze.

Risk Management and Money Management - Trading Knowledge and Experience - High Yield and Profit

b.Trader może transferować pewną ilość swych funduszy z jednego konta na drugie. Na przykład, jeśli trader osiągnął profit z transakcji średnioterminowej, a odpowiednia pozycja z paroma potwierdzeniami została wykryta na koncie do transakcji krótkoterminowych, trader może przesłać pewną kwotę z konta średnioterminowego na krótkoterminowe.

c.Trader nigdy nie powinien przeznaczać wszystkich swych funduszy na jedno konto na jedno zlecenie. Nikt nie gwarantuje, że zlecenie powiedzie się w 100%. Dowolne informacje o wojnie, powodzi czy trzęsieniu ziemi mogą zmienić kierunek trendu, w którym umieścić zlecenie z paroma pewnymi potwierdzeniami.

Risk Management and Money Management - Short, Medium and Long Term Trading Method

d.Trader musi ustalić rozmiar każdego zlecenia, biorąc pod uwagę następujące aspekty:

d.i.Stosunek nagrody do ryzyka oparty o przesunięcie o 1 punkt pip. Na przykład zysk lub strata w EURUSD w każdym punkcie pip wynosi  $10.

d.ii.Odległość w punktach pip cen TP lub SL od ceny wejściowej.

d.iii.Procent ryzyka wyrażony przez metodę zarządzania Ryzykiem

d.iv.Ilość zleceń wokół pewnej ceny

  1. Zarządzanie pieniędzmi w wycofywaniu funduszy to ważna kwestia, której traderzy często nie zgłębiają. Trzymanie za dużo funduszy na koncie zwiększa ryzyko straty kapitału. Na przykład, trader mógłby osiągnąć pokaźny zysk z transakcji. Po pewnych potwierdzeniach, trader złożył zlecenie o nieracjonalnie wysokim rozmiarze ze względu na dużą ilość funduszy na koncie. Po pewnych fluktuacjach, cena dotknęła punktu SL i wszystkie fundusze tradera zostały utracone. Jeśli tylko trader wycofałby pewną ilość funduszy po osiągnięciu profitu, kapitał byłby ocalony.

a.Trader musi uwzględnić pewien limit na swe fundusze na każdym koncie, zależny od wybranej metody tradingowej.

Risk Management and Money Management - Deposit Money for Trading in Forex Market

b.Trader powinien wycofać nadwyżki pieniężne, wychodzące poza ustalony limit.

c.Jeśli trader może osiągnąć profit $900 z konta $100, nie oznacza to, że on/ona może osiągnąć profit $9000 z konta $1000. Konto $100 ma inne warunki niż konto $1000. Kwota $100 jest niewielka, gdy $1000 to nie suma, którą większość ludzi może zignorować. Im wyższa kwota pieniężna, tym wyższy stres związany z obracaniem nią dla tradera.

Zarządzanie Ryzykiem

Jedną z najważniejszych kwestii, którą trader musi przemyśleć przy składaniu zleceń, jest Zarządzanie Ryzykiem. Tak jak z pedałem gazu w samochodzie, jeśli trader będzie zbytnio ryzykował, wtedy cały kapitał na koncie zostanie utracony.

Poprzez dobrą metodę Zarządzania Ryzykiem, trader może ryzykować częścią kapitału, w oparciu o strategie, jak również o ważność sygnałów i potwierdzeń na pewien punkt. Na przykład, nikt nie może prowadzić samochodu z tą samą szybkością w każdych warunkach. Szybkość w wąskiej ulicy musi być niewielka, gdy na autostradzie można sobie pozwolić na wiele więcej.

Dla przykładu, Strategia tradera ma 4 warunki, w których każdy ma różne prawdopodobieństwo sukcesu, oparte o potwierdzenia i sygnały:

  1. 65%
  2. 72%
  3. 77%
  4. 85%

Gdy prawdopodobieństwo zakończenia zlecenia sukcesem wynosi około 65%, trader może zaryzykować 2% kapitału z konta. Jeśli mamy do czynienia z punktem drugim, wtedy można zaryzykować 3%kapitału, oraz odpowiednio dla pozostałych punktów 4% i 8%. Bazując na warunkach dokonywania transakcji, trader może wybrać część kapitału z konta, by osiągnąć odpowiednie Zarządzanie Ryzykiem. Trader może ustalić więcej warunków strategii, by składać zlecenia. Na przykład, pięć typów strategii tradingowej może wytworzyć warunki, w których trader ma więcej czasu i może skupić się na wykryciu większej ilości dających korzyści punktów i trendów. Traderzy, którzy wykorzystują więcej strategii i czekają na lepsze warunki, złożyliby zlecenie w warunkach, które reprezentują wyższe szanse na sukces, z obniżonymi szansami na straty. Pomimo mniejszej ilości transakcji, tacy traderzy mogą osiągnąć więcej profitu ze swych zleceń.

Risk Management and Money Management - Strategy, Plan and Analyst - Definition and Models

Jedną z najważniejszych rzeczy, którą trader musi się nauczyć, przy dokonywaniu transakcji, obserwowaniu rynku to zarządzanie ryzykiem. Niepoprawne zarządzanie ryzykiem prowadzi wprost do utraty wszystkich środków.

Zarządzanie ryzykiem to integralna część inwestowania w transakcje, która dokonywana jest za pomocą strategii i czynników potwierdzenia. Na przykład, niemożliwe jest kierowanie samochodem z szybkością 100 km na godzinę cały czas, na jednej ulicy pojedzie się tylko 5 kilometrów na godzinę, na innej 20, a na autostradzie pełną szybkością. Prędkość dobierana jest na takiej samej zasadzie jak przy zarządzaniu ryzykiem, wedle znajomości drogi, warunków na niej panujących i czasu przejazdu.

Trochę przykładów można znaleźć na rynku finansowym, dla porównania, załóżmy, że mamy strategię z czterema możliwościami, a w każdej procent twojego profitu jest różny. W pierwszej strategii, twój profit wynosi 65%, w drugiej z lepszymi potwierdzeniami 72%, a w trzeciej, z jeszcze lepszymi potwierdzeniami 77%, natomiast w czwartej z najlepszymi, wynosi on 85%. W oparciu o potwierdzenia ryzyko również może być wkalkulowane do zlecenia.

Risk Management and Money Management - Confirmations of Trading Pattern, Indicators and Oscillators

Oto rozłożenie zarządzania ryzykiem na podstawie powyższego przykładu: Przy 65% profitu, ryzykuj do 2%, gdy wynosi 72%, ryzykuj tylko 3,5%, gdy wynosi 77%, ryzykuj 4%, gdy wynosi 85%, ryzykuj do 8%.

Rekomenduje się stosowanie od 2 do 5 strategii, przy dokonywaniu większej ilości transakcji. Pomaga również stosowanie lepszego limitu czasu na dokonanie transakcji, a przy specjalnych okazjach, posiadanie lepszej opcji, gdy rynek się stabilizuje, by dokonywać swych transakcji. Na przykład, używanie od 2 do 5 różnych strategii da Ci lepsze perspektywy, więc nie będziesz robił już transakcji na poziomie 65% i 72%, a tylko te na poziomie 77% i 85%. Pamiętaj, by lepiej zarządzać ryzykiem, powinieneś używać większej ilości strategii i być cierpliwym. Traderzy stosujący te zasady osiągają lepsze rezultaty na rynku. 

Na tym kończy się dzisiejsza lekcja, do zobaczenia na kolejnej.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates