Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Forex

Informacje Dodatkowe O Wskazniku Widel Andrewsa

0 0 Vote
Instructor

Informacje Dodatkowe O Wskazniku Widel Andrewsa

Trening Finansowy od PFOREX

Czterdziesta Ósma sesja Treningu Forex

Witamy ponownie na profesjonalnym treningu w rynkach finansowych Forex. Na tej lekcji zapoznamy się z informacjami dodatkowymi dotyczącymi wskaźnika Wideł Andrewsa:Porażka Wideł Andrewsa oraz linie odpowiedzi i ostrzeżenia.

Porażka w Widłach Andrewsa

We wzorze Wideł Andrewsa, jeśli cena przekroczy linię trzeciego obrotu po tym, jak dotknęła linię pierwszego obrotu, sygnał kupna będzie niepoprawny w Byczym wzorze. Z drugiej strony, jeśli cena przekroczy linię trzeciego obrotu po tym, jak dotknęła linię pierwszego obrotu, sygnał Sprzedaży będzie niewiarygodny.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - False Buy and Sell Forex Market Signals

Kolejnym przykładem porażki Wideł Andrewsa w formacie Byczym jest sytuacja, gdy cena dotknie linii trzeciego zwrotu po tym, gdy spotkała się z linią pierwszego zwrotu, po którym nastąpiła kolejna fala powyżej linii trzeciego zwrotu, następnie przekraczając trzecią linię nie dała żadnych sygnałów Sprzedaży. W formacie Niedźwiedzim, jeśli cena dojdzie blisko linii trzeciego zwrotu po tym, gdy spotkała się z linią pierwszego zwrotu, po którym nastąpiła kolejna fala, niżej niż linia trzeciego zwrotu, wtedy przekroczenie linii trzeciego zwrotu nie daje sygnałów Kupna.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Pivot Levels, Trading Signals - MT4

Niedźwiedzi przykład na MT4 pokazuje pierwszą wersję nieudanego wzoru. Po tym, jak cena przekroczyła trzeci obrót, nie było żadnego sygnału Sprzedaży na tym wzorze. W kolejnym przykładzie, na trendzie rosnącym, wzór nie stworzył żadnego sygnału Kupna po tym, jak cena przekroczyła linię trzeciego obrotu w dół.

Trzecia wersja nieudanego wzoru formuje się, gdy cena oscyluje pomiędzy trzecią a pierwszą linią obrotu, po której następuje ruch w stronę linii Alarmowej. W Byczym trendzie, jeśli cena nie przekroczy linii Alarmowej i wróci w stronę góry, oraz dotnie trzecią linię obrotu, nawet jeśli w końcu przekroczy linię Alarmową w dół, sygnał Sprzedaży nie będzie ważny i niezawodny.  W formacie Niedźwiedzim, jeśli cena nie przekroczy linii Alarmowej, a wróci w stronę dna, dotknie trzeciej linii obrotu, mimo że przejdzie przez linię Alarmową w górę, sygnał Zakupu nie będzie prawdziwy i niezawodny.

Byczy przykład pokazuje, że trzeci typ nieudanego wzoru nie uformował się, więc sygnał sprzedaży się utworzył po tym, jak cena przeszła przez linię Alarmową.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Trigger, Pivot and Median Line

Czwarta porażka na wzorze Wideł Andrewsa formuje się, gdy cena przekracza linię Alarmową, ale wraca w jej kierunku. W Byczym trendzie, jeśli cena przejdzie przez linię Alarmową w dół i zawraca do góry, po przekroczeniu linii Alarmowej, po czym następuje odwrotny trend, nawet jak cena spada niżej niż linia Alarmowa, sygnał Sprzedaży nie będzie już ważny. W trendzie Niedźwiedzim, jeśli cena przekroczy linię Alarmową w górę, zawróci w dół, po przekroczeniu linii Alarmowej nastąpi trend wzrostu, nawet jak cena wzrośnie wyżej niż linia Alarmowa, sygnał kupna nie będzie już wiarygodny. W poprzednim przykładzie, świeczki mogły się uformować powyżej linii Alarmowej, więc sygnał Sprzedaży jest ważny.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Candlestick Pattern Confirmation

Małe Widły Andrewsa wewnątrz głównego wzoru

Jeśli mniejsze Widły Andrewsa uformują się wewnątrz innego wzoru Wideł, płyną z tego pewne korzyści, takie jak:

  • SL się obniży
  • TP wzrośnie
  • Kolejne potwierdzenie na zdefiniowanym sygnale

Mały niedźwiedzi wzór formuje się wewnątrz głównego wzoru Niedźwiedziego, gdy mały trend Byczy uformowałby się wewnątrz większego wzoru Byczego. Małe wzory można wykryć w mniejszych przedziałach czasowych.

Przykład pokazuje jak znaleźć mniejszy wzór. Na trendzie malejącym pojawił się sygnał Kupna. Jeśli trader wybierze krótszy czas, będzie w nim mniejszy wzór Wideł Andrewsa z trendem malejącym. Po przekroczeniu linii Alarmowej w górę, sygnał Kupna został wygenerowany a trader mógł złożyć zlecenie Kupna z ceną SL poniżej ostatniej doliny. Po małych fluktuacjach, cena osiągnęła pożądaną cenę TP i kontynuowała wzrost w kierunku ceny TP głównego wzoru. 

Linia Ostrzeżenia

We wzorze Wideł Andrewsa, trader może zmierzyć dystans między trzecią a pierwszą linią obrotu, nazywany ?R?. W Byczym typie, trzy równoległe linie mogą być nakreślone poniżej linii trzeciego obrotu. W Niedźwiedzim typie, 3 równoległe linie mogą być umieszczone powyżej linii trzeciego obrotu. Przestrzeń pomiędzy każdą linią równa się R. Każda linia może mieć znaczący efekt na ruch ceny rynkowej.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Warning Line for Bullish and bearish Trading Signal

Linia Odpowiedzi

Jeśli drugi i trzeci obrót są połączone linią, wtedy bezpośredni dystans między tą linią a pierwszym obrotem może być zmierzony i znany jest jako L. Trzy równoległe linie z linią pomiędzy drugim a trzecim obrotem mogą być umieszczone przy wzorze z odległością L między nimi. Zakłada się, że cena rynkowa zmieni swój trend blisko tych linii. W przykładzie wzór został nakreślony na trendzie opadającym.

Na platformie MT4 nakreślono opadający wzór a trader mógł uszczegółowić linie Ostrzeżenia, poprzez umieszczenie skopiowania formatu ze wzoru powyżej. Pierwsza linia skopiowanego wzoru na trzeciej linii głównego wzoru. Gdy cena wzrosła, druga linia skopiowanego wzoru nie miała dużego efektu, gdy cena była niestabilna, osiągając linię trzecią.

W kolejnym przykładzie, trader mógł nakreślić Linię Trendu, by połączyć drugi i trzeci obrót, następnie bezpośrednia Linia Trendu mogła zostać umieszczona pomiędzy tą linią a pierwszym obrotem, znana jako ?L?. Trader może skopiować i wkleić Linię Trendu ?L? trzymając CTRL + podwójnie klikając na ?L?. Cztery zduplikowane linie ?L? umieszczono na pierwszej linii obrotu, po połączeniu linii pomiędzy drugim a trzecim obrotem. Trend ceny rynkowej nie pokazał żadnej dużej zmiany na L1 i L3, gdy cena wzrosła przy linii drugiego obrotu i wróciła do linii pierwszego obrotu na L2.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Respond Line Trading Strategy

Linie Ostrzeżenia i Odpowiedzi nie gwarantują ruchu trendu, traderzy muszą jednak uznawać je za efektywne punkty na trendzie ceny rynkowej.

Na tym kończy się dzisiejsza lekcja, zapraszamy na kolejną.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates