Triple Top and Triple Bottom patterns - Take Profit Stop Loss

Wzory Potrojnego Szczytu i Potrojnej Doliny

0 0 Vote
Instructor

Wzory Potrojnego Szczytu i Potrojnej Doliny

Trzydziesta Druga lekcja Treningu Forex

Witamy ponownie na profesjonalnym treningu w rynkach finansowych Forex. Na tej lekcji omówione zostaną wzory Potrójnego Szczytu i Potrójnej Doliny.

Wzory Potrójnego Szczytu

Wzór Potrójnego Szczytu formuje się na kierunku rosnącym, gdy trzy następujące po sobie szczyty o różnej wysokości i szerokości się pojawiają, co wskazuje odwrócenie kierunku. Linia Szyi lub linia potwierdzenia  jest linią poziomu na najniższej dolinie. Gdy cena rynkowa przejdzie przez Linię Szyi, punkt przełomu się uformuje. Jeśli każda dolina przejdzie poziom  38.2% wzoru Fibonacciego, który kreślony jest na rosnącym trendzie, wzór Potrójnego Szczytu nie będzie już prawidłowy. H to linia pionowa pomiędzy najwyższym punktem szczytu a Linią Szyi. TP znajduje się H punktów pip od linii przełomu, gdy SL powinno być powyżej punktu szczytu najwyższej fali. 

Triple Top and Triple Bottom patterns - Three Peaks and Two Valleys-Speculated Downward Trend Bearish

Wzory Potrójnej Doliny

Na trendzie malejącym formuje się Potrójna Dolina, gdy następują po sobie trzy doliny o różnych lub tych samych długościach i szerokościach. Linia Szyi lub linia potwierdzenia jest linią poziomu na najwyższym punkcie szczytu, która wskazuje punkt przełomu. Jeśli punkt szczytu przekracza poziom 38.2%wzoru Fibonacciego, który kreślony jest od punktu startowego trendu do najniższej doliny, wzór Potrójnej Doliny nie będzie wiarygodny. H to odległość pionowa pomiędzy dnem najgłębszej doliny i Linią Szyi. Cena TP jest H punktów pip od punktu przełomu, gdy cena SL jest niższa niż najgłębsza dolina.

Triple Top and Triple Bottom patterns - Neckline Slope and Height of Take Profit and Stop Loss Price

Parę użytecznych przykładów zostanie pokazanych na MT4. Trend malejący, za którym następują trzy fale, uformował wzór Potrójnej Doliny. Następują po sobie trzy doliny o różnej wysokości, w których Linia Szyi może być narysowana od najwyższego szczytu, a pomocniczy poziom może być umieszczony na najgłębszej dolinie. Wzór Fibonacciego pokazuje, że szczyty nie przekroczyły poziomu  38.2%, więc jest to prawidłowy wzór Potrójnej Doliny. Punkty H i H/2 mogą być zidentyfikowane poprzez wzór Fibonacciego. 

Triple Top and Triple Bottom patterns - Three Valleys and Two Peaks-Speculated Upward Trend Bullish

Kolejna Potrójna Dolina na trendzie malejącym może być narysowana, w której Linia Szyi umieszczona jest powyżej najwyższego punktu szczytu. Trader może umieścić zlecenie Kupna na punkcie przełomu. Wzór Fibonacciego pokazuje, że ten wzór jest wiarygodny, również H/2 i H, powyżej punktu przełomu zostały osiągnięte, po fluktuacjach. Cena obniżała się, do 50% Fibonacciego, jednak cena TP nie została osiągnięta przez cenę rynkową. Kolejna Potrójna Dolina może być łatwo nakreślona za pomocą Linii Trendu. Potrójny Szczyt na trendzie rosnącym składa się z trzech następujących po sobie szczytów. Po tym, jak punkt przełomu został osiągnięty, TP na H i H/2 zostały przekroczone przez cenę rynkową.

Triple Top and Triple Bottom patterns - Forex Market Price Chart - MetaTrader MT4

Wzór Potrójnego Szczytu na szerokim trendzie, z trzema różnymi wysokościami szczytów. Po tym, jak cena spotkała się z punktem przełomu, osiągnęła ona ceny TP.

Wzory Potrójnego Szczytu i Doliny rzadko się formują, mają poważny wpływ na kierunek trendu i mogą być używane wraz ze specjalnymi wzorami świec i strategiami R (strategia R zostanie wyjaśniona na lekcji 67).

Na tym kończy się dzisiejsza lekcja, zapraszamy do zapoznania się z kolejną.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates