Types of Trends and Levels - Support and Resistance Breakthrough

Typy-Trendów-i-Poziomy

0 0 Vote
Instructor

Typy-Trendów-i-Poziomy

Dwudziesta druga sesja Treningu Forex

Witamy ponownie na profesjonalnym treningu o rynku finansowym Forex.

Podczas tej sesji omówione zostaną Typy Trendów i Poziomy, trendy rosnące i spadające, wsparcie i opór oraz kanał cenowy, plus przełom trendowy.

Trend

Trend jest kierunkiem ceny w okresie czasu, który wskazuje ruch rynkowy.

Wsparcie

Poziom lub region, w którym trend jest wspierany do dalszego ruchu w swym obecnym kierunku.

Opór

Poziom lub region, w którym spodziewana jest zmiana kierunku trendu na odwrotny. 

Poziom

Poziom to linia horyzontalna w regionie pobranym z analizy technicznej, takim jak Wsparcie czy poziomy Oporu. Na przykład, poziom oporu zmienia się w poziom wsparcia, od kiedy jego region został przecięty przez cenę rynkową. Na wykresie świecowym w trendzie zwyżkującym, jeśli świeca jest formowana całkowicie powyżej poziomu oporu, następne świece muszą być kształtowane powyżej poprzedniej świecy. Tylko w takim wypadku Opór może zmienić się w poziom Wsparcia w tym przykładzie.

Types of Trends and Levels - Horizontal Line from Technical Analysis - Support and Resistance

Typy trendów

Trendy rosnące lub Bycze

Kierunek rosnący, znany również jako trend byczy. Gdy byk chce coś zaatakować rogami, pochyli głowę, a następnie gwałtownie ją podniesie, tak samo jak rosnący trend ceny rynkowej.

Linia wsparcia w trendach byczych jest kształtowana przez łączenie dolin fal cenowych z linią biorącą pod uwagę to, że nowe doliny są wyższe od starszych. Spodziewane jest, że trend będzie kontynuował swój obecny kierunek.

Linia oporu w byczych trendach jest formowana poprzez łączenie szczytów, które reprezentują efekt przeciwny na trendzie rosnącym.

Poziomy to linie horyzontalne łączące doliny albo szczyty w trendach rosnących albo spadających.

Przejrzenie paru przykładów na platformie MT4 byłoby użyteczne. Na symbolu AUSUSD, pomimo spadku ceny, formuje się przelotny trend rosnący. Poprzez łączenie dolin linią, formuje się rosnący trend, w którym to kierunku rusza się cena rynkowa. Cena osiągnęła linię oporu, która zmieniła kierunek trendu, następnie cena znowu napotkała poziom oporu. Za każdym razem, gdy cena rynkowa spotkała się z linią oporu, zmienił się kierunek trendu. W końcu, linia oporu została przekroczona i wiele świec zostało uformowanych pod nią, w końcu doszło do nagłego załamania. Cena rynkowa czasowo poruszała się w kanale pomiędzy liniami oporu a wsparcia, która to została uformowana poprzez łączenie dolin. Poziom jest na 0.93538 obok którego cena przeszła, nawet gdy poruszała się w kanale.

Types of Trends and Levels - Price Movement toward Up, Upward - Bullish Pattern in Market Price Channel

Pomimo ciągłego spadku w symbolu AUDUSD, można znaleźć również trend wschodzący. Linia wsparcia może zostać nakreślona poprzez połączenie dolin. Linia oporu formuje się poprzez łączenie szczytów. Cena parokrotnie spotkała się z linią wsparcia, wraz z widocznym efektem linii oporu na kierunku trendu. Poziomy mogą zostać umieszczone na pewnych cenach, gdzie trend wielokrotnie się zmieniał. Trader musi być giętki i bystry by nakreślić najważniejsze i najbardziej efektywne linie i poziomy wsparcia i oporu. Poziom może być umieszczony z uwzględnieniem regionu oscylacji cenowej, tak, że trader po kliknięciu prawym przyciskiem na nim by otworzyć właściwości linii horyzontalnych i zmodyfikować ją zależnie od swych potrzeb. Poziom może być zmieniony na grubszą linię, można włączyć okno, które traktuje poziom jako tło. Dokładne miejsce poziomu powinno być określone tam gdzie ma wpływ na cenę rynkową, zdecydowanie bardziej tą najnowszą niż wcześniejszą.

Trendy opadające lub niedźwiedzie 

Trendy opadające lub niedźwiedzie biorą swą nazwę od ruchu opadającej łapy niedźwiedzia, gdy chce on coś uderzyć.

Linia wsparcia w trendzie niedźwiedzim może być uformowana poprzez łączenie szczytów fal cen, które wskazują stopniowy spadek cen.

Linia oporu może być uformowana poprzez łączenie dolin cen, gdy traderzy spodziewają się odwrotnego efektu na cenie rynkowej, trendu rosnącego.

Poziomy to linie poziome oparte o szczyty i doliny fluktuacji cenowych.

Types of Trends and Levels - Trend Direction towards Down - Bearish, Downtrend Market Price

Trendy Zakresowe

 Trend zakresowy to linia uformowana na rynku oscylującym, która nie ma ciągłego kierunku lub stałego ruchu w górę lub w dół.

Na USDJPY, jest trochę trendów niedźwiedzich, dla których trader może narysować linię wsparcia i oporu. Może być nieco nieregularnych lub asymetrycznych figur. Linie wsparcia i oporu mogą być narysowane w sposób pochyły, tam gdzie cena ostro spadła. Trader może umieścić linię wsparcia na szczytach a linię oporu za pomocą łączenia dolin. Poziom oporu został przemieniony w linie wsparcia, po tym jak niektóre ze świec przez niego przeszły. Tym sposobem uformowałoby się wiele trendów spadających, o różnych kształtach i pochyłościach. W przeciwieństwie do poprzedniego przykładu, powstałby kolejny spadek o średnim nachyleniu, który może zostać zanalizowany poprzez narysowanie linii wsparcia i oporu. Linie wsparcia łączą szczyty cen, gdy linie oporu łączą doliny.

Trader może narysować linie wsparcia i oporu na trendach zakresowych, byłyby to jednak linie poziome. Po narysowaniu ich na tym trendzie, trader zda sobie sprawę, że cena poruszyła się kanałem bez jakichkolwiek ostrych czy ciągłych ruchów w górę czy dół. Cena może wzrastać i spadać pod ostrymi kątami. Na przykład cena zmieniała się na trendach zasięgowych z różnymi pochyleniami.

Aktualizacja

Trader musi zawsze uaktualniać lokalizację poziomów oraz linie wsparcia i oporu, by uzyskać większą efektywność.

Types of Trends and Levels - Symmetrical, Bullish and Bearish Trading Patterns - Range and Volatile Financial Market Price

Kanał

Symetryczny ruch cen pomiędzy liniami wsparcia a oporu jest nazywany Kanałem. Na przykład trader może znaleźć kanał na trendzie rosnącym, gdzie cena wzrastała stopniowo z fluktuacją pomiędzy liniami wsparcia a oporu. Linie wsparcia mogą być doskonalone poprzez uaktualnienia po najnowszych ruchach cenowych. W tym przykładzie linia wsparcia może być narysowana pomiędzy dwiema dolinami, a po następnym ruchu cenowym, trader mógłby zmodyfikować linię wsparcia, uwzględniając kolejną dolinę. Linia wsparcia mogłaby być poprawiona parokrotnie.

Poziom lub punkt przełomu wsparcia

Wyszczególnienie punktu zwrotnego jest jedną z najbardziej problematycznych czynności. Linie wsparcia lub oporu mogą być przekraczane przez cenę wielokrotnie, jednak przełom zdarza się rzadko.

W trendzie niedźwiedzim, jeśli świeca jest formowana całkowicie powyżej linii wsparcia, a następna świeca jest jeszcze wyżej niż poprzednia, wtedy można mówić o przełomie. Trzeba wziąć pod uwagę to, że pierwsza świeca musi być przekroczona przez maksymalnie 5 świec. Jeśli linia oporu jest całkowicie przekroczona przez świecę, a następne świece są niżej niż pierwsza świeca, wtedy opór jest złamany.

Types of Trends and Levels - Breaking Levels by Market Price - Bullish and Bearish Price Market

W trendzie byczym, jeśli świeca jest całkowicie powyżej linii oporu, a po niej następują świece z wyższą ceną, wtedy linia oporu jest złamana przez trend rynkowy. Linia wsparcia musi być przekroczona przez trend i świeca musi się wykształcić całkowicie poniżej linii wsparcia, a po niej muszą nastąpić świece z niższą ceną, by móc powiedzieć, że linia wsparcia została złamana.

Byłoby najlepiej wytłumaczyć przełom na platformie MT4. W pierwszym przykładzie, nie było przełomu do momentu 1 kwietnia, gdy ceny przełamały linię wsparcia w byczym trendzie a spadek był kontynuowany. Drugi przykład obrazuje złamanie poziomu. Jeśli poziom nakreślony jest na 101.28, wyraźnie widać wtedy, że 27 marca, świeca jest uformowana całkowicie powyżej tego poziomu, a po niej następuje kolejna świeca nad nim. Cena ruszyła w górę. Co więcej, ten poziom został przekroczony wielokrotnie w kierunku wzrostu lub spadku, przez świece w tym samym kierunku. Niezwykle ważne jest, by po pierwszej świecy następowały kolejne formujące się w tym samym kierunku, co pokazuje, że trend podąża w tą samą stronę, zamiast wracać do linii wsparcia lub oporu. Świeca powyżej poziomu jest formowana wraz z kolejną następującą po niej świecą, widać więc, że trend rynkowy jest kontynuowany. Mała świeca uformowała się pod poziomem, ale następna nie przekroczyła pierwszego, więc cena wróciła do poziomu. Tak więc trader mógłby umieścić zlecenie zakupu w pewnych miejscach powyżej świecy, które przekroczyły przełomową świecę, a w kolejnym przykładzie zlecenie sprzedaży mogłoby być umieszczone pod świecą. Na przykładzie rosnącym, jeśli trader nakreśli linię wsparcia łącząc doliny, pierwsza świeca przekroczyła linię wsparcia, ale nie ma innej świecy niżej niż pierwsza, więc cena wróciła do normy. Trader musi uaktualniać linie wsparcia, gdy cena rynkowa kontynuuje swój ruch. Dla linii wsparcia trader musi łączyć każdą dolinę, biorąc pod uwagę te najnowsze. Prawdopodobnie przełom czasami się nie uda, a trader powinien zawsze uaktualniać linie do najnowszych szczytów i dolin, do udanego przełomu.

Types of Trends and Levels - Break Through Support and Resistance Level - Trading Platform MetaTrader

Na tym kończy się dzisiejsza lekcja, do zobaczenia na kolejnej.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates