Wedge - Rising Wedge and Falling Wedge - Breakout Price

Klin Klin Rosnacy i Klin Malejacy

10 1 Vote
Instructor

Klin Klin Rosnacy i Klin Malejacy

Trzydziesta Trzecia lekcja Treningu Forex

Witamy ponownie na profesjonalnym treningu w rynkach finansowych Forex. Klin ? Rosnący klin i Klin Malejący będą tematem tej lekcji. 

Klin

Wzór klina jest wzorem kontynuacji i odwrotności, która ma dwie wersje: Klin Rosnący i Klin Malejący.

Klin Rosnący

Klin Rosnący może się uformować na punkcie zgodnym lub odwrotnym na bazie kierunku trendu. Jeśli się formuje na trendzie malejącym, będzie wtedy wzorem kontynuacji, gdy z kolei formuje się na trendzie rosnącym, będzie wzorem odwrotności. Odległość między szczytem i doliną pierwszej fali będzie naszą wielkością TP poniżej punktu przełomu. Odległość między szczytem a doliną ostatniej fali powinna być naszą wielkością SL powyżej punktu przełomu lub ceny wejściowej.

Wedge- Rising Wedge and Falling Wedge - Upward Slope - Speculated Downward Trend on Reversal Price

Klin Opadający

Na podstawie kierunku trendu, Klin Opadający może być wzorem zgodnym lub odwrotnym. Jeśli formuje się na trendzie malejącym, wtedy będzie wzorem odwrotności, jeśli na trendzie rosnącym, to wzorem kontynuacji. Odległość między szczytem a doliną na pierwszej fali jest naszą wielkością TP powyżej punktu przełomu. Odległość pomiędzy szczytami i doliną ostatniej fali jest wielkością SL poniżej przełomu lub ceny wejściowej.

Na platformie MT4 jest wiele przykładów tego wzoru. Opadający Klin na trendzie rosnącym ma cechy kontynuacji. Linia trendu może być nakreślona, by wyjaśnić zygzakowy ruch trendu. Wartość TP może być obliczona przez pierwszą falę, 434 punkty pip. Po tym, jak cena przeszła przez punkt przełomu, zlecenie Zakupu może być umieszczone z  434 punktami pip wyżej niż cena wejściowa. Trader może nakreślić Linię Trendu, by wskazać TP, w innym wypadku może ono być pokazane przez wzór Fibonacciego, poprzez przesunięcie go do punktu przełomu. SL jest pod doliną ostatniej fali, więc TP musi być wiele wyżej niż SL. Kolejny przykład pokazuje Rosnący Klin na trendzie rosnącym. Rozmiar TP może być obliczony przez nakreślenie wzoru Fibonacciego. Poprzez przesunięcie Fibonacciego, łatwo można uzyskać cenę TP. SL jest powyżej szczytu ostatniej fali. 

Wedge - Rising Wedge and Falling Wedge - Zigzag Price Trend - Reversal Trading Signal - Take Profit Stop Loss

Wedge - Rising Wedge and Falling Wedge - Downward Slope - Speculated Upward Trend - Take Profit

Na wykresie EURUSD z przedziałem czasu D1, uformował się po 178 dniach Klin Opadający. Trend ma kierunek rosnący, po tym jak cena przeszła przez punkt przełomu. Tp na zlecenia Kupna wyniósłby 462 punkty pip więcej niż cena wejściowa.

W przedziale czasowym W1 wykresu AUDUSD, cena rynkowa wzrosła do pewnej wartości, następnie nastąpił gwałtowny spadek.  AUDUSD zazwyczaj ma trend rosnący, ze względu na wysoki współczynnik odsetek, nastąpił jednak gwałtowny spadek ze względu na zmianę we współczynniku.

Na wykresie USDJPY, trader może znaleźć kontynuowany Rosnący Klin, trend kontynuował kierunek spadkowy. Wartość TP to dystans pierwszej fali.

Wedge - Rising Wedge and Falling Wedge - MetaTrader Chart - Support and Resistance Levels and Lines

Kolejny wzór Klina może zostać zidentyfikowany na wykresie Paliw. Klin jest jednym z najważniejszych wzorów, który trader powinien uważnie studiować.

Na tym kończy się dzisiejsza lekcja, zapraszamy na kolejną.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates